“Vlaamse regering wil gekortwiekte staatszender in plaats van sterke openbare omroep”

Foto CapturePB / Shutterstock.

“Door Lembrechts te ontslaan, zet de Vlaamse Regering opnieuw een stap verder om de VRT om te vormen van een openbare omroep naar een staatszender die ruimte moet maken voor de privé”, reageert Jos D’Haese, Vlaams fractievoorzitter van de PVDA op het ontslag van de CEO van de VRT. “De regering Jambon maakt opnieuw duidelijk dat ze geen kritische stemmen duldt. Ze wil de handen vrij hebben om de VRT verder de dieperik in te besparen en in te zetten voor haar Vlaams-nationalistische agenda.”

De PVDA reageert verontwaardigd op het ontslag van Paul Lembrechts, CEO van de VRT. “Dit is geen kwestie van personen, maar van visie op de openbare omroep”, zegt Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams Parlement. “De Vlaamse Regering wil af van de VRT als sterke en neutrale openbare omroep. In de plaats moet er een gekortwiekte staatszender komen die als instrument kan dienen voor haar nationalistische agenda. Lembrechts had heel duidelijk gemaakt dat hij de VRT zou blijven verdedigen, samen met het personeel en het IedereenVRT platform. Dat werd hem niet in dank afgenomen en kost hem nu ook zijn baan.”

“Met het ontslag van Paul Lembrechts, CEO van de VRT, straft de Vlaamse Regering opnieuw een kritische stem voor haar beleid af”, gaat D’Haese verder. “Deze regering duldt overduidelijk geen tegenspraak, wie niet in de pas loopt wordt aan de kant geschoven. Het ontslag van Lembrechts is tekenend voor die autoritaire visie van Jambon. Dat Benjamin Dalle nu zegt dat de rust moet terugkeren bij de VRT is wel bijzonder cynisch. Het is de Vlaamse regering zelf die voor chaos zorgt bij de VRT door opnieuw forse besparingen aan te kondigen en de neutraliteit van de VRT in gevaar te brengen en nu ook een gedragen figuur zonder overleg aan de kant te schuiven.”

De PVDA betuigt haar steun aan het personeel van de VRT en aan de vakbonden, die in gezamenlijk front duidelijk maken dat ze het ontslag van Lembrechts niet slikken.