“Wereldvreemd Europees akkoord laat miljarden overwinsten onbelast. Nu is het aan Vivaldi om kleur te bekennen"

.

“De waanzinnig hoge overwinsten die elektriciteitsproducenten het afgelopen jaar al binnenhaalden blijven volledig onbelast. Vanaf december kunnen ze tijdelijk afgeroomd worden, maar enkel en alleen de winsten boven de 180 €/MWh. En dit terwijl Engie-Electrabel elektriciteit produceert aan 35€ per MWh. Het akkoord is bovendien niet bindend en schuift de uiteindelijke beslissing door naar de lidstaten. Dit is een maat voor niets en toont de wereldvreemdheid van de politieke klasse: in het midden van de grootste koopkrachtcrisis sinds decennia kiest zij er voor om de energiemultinationals en hun winsten te beschermen”. Zo reageert PVDA-Europarlementslid Marc Botenga op het akkoord dat de Europese energieministers vandaag afsloten.

PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens ziet hoe de bal na maandenlang gepingpong tussen beleidsniveaus nu opnieuw in het kamp van de federale regering ligt. “Er is genoeg tijd verloren. Vivaldi kan zich niet langer wegstoppen achter Europa. Andere landen wachtten niet en toonden het voorbeeld. Het is tijd dat ook in ons land de regering kleur bekent en met maatregelen over de brug komt die de bevolking beschermt, niet de winsten Engie en co”.

De PVDA-volksvertegenwoordiger heeft in De Kamer een juridisch waterdicht wetsvoorstel voorliggen dat alle overwinsten vanaf 1 januari dit jaar aan 70% belast. “Een wereld van verschil met datgene waar nu op Europees niveau op afgeklopt is. Het valt niet uit te leggen dat de regering de waanzinnig hoge overwinsten die Engie het afgelopen jaar al binnenhaalde, volledig onbelast zou laten. Ook de beslissing om de overwinsten tussen december 2022 en juni 2023 tijdelijk af te romen vanaf een prijsplafond van 180 €/MWh is compleet onverdedigbaar. Zeker als je weet dat Engie met haar kerncentrales stroom produceert aan prijzen die vijf keer lager liggen (rond de 30 à 35 €/MWh). Tenzij de regering de bevolking wil uitleggen dat het Engie laat lopen met een miljardenwinst, op hetzelfde moment dat honderdduizenden gezinnen verarmen louter en alleen door zich te verwarmen?”. 

Ondertussen is er ook nog steeds geen akkoord gevonden over een plafond voor de gasprijs. Marc Botenga reageert: “Gas is de duurste energie. Al maanden lang. En nog steeds is het - ondanks de dure beloftes van Tinne Van der Straeten - wachten op een Europees prijsplafond. Banken of multinationals redden gaat altijd snel. De mensen hun factuur zijn Europees duidelijk minder prioritair.”

Zoals het er nu naar uitziet komt er dus voorlopig géén prijsblokkering, en blijven miljarden overwinsten onbelast. “De voorstellen die nu op tafel liggen, zijn erop gericht de markt te redden en de energiemultinationals te beschermen. Willen we opnieuw controle krijgen over de prijzen, dan moeten we echter breken met de wetten van de markt. Dat is de enige logische en geloofwaardige oplossing voor de huidige crisis”, aldus Botenga.

De linkse partij lanceerde vandaag ‘het verzet van de boze mutsen’, een oproep om de energieprijzen te verlagen en Engie te doen betalen. De partij schuift in haar oproep drie grote maatregelen naar voren: de prijzen verlagen en blokkeren, de overwinsten van vooral Engie-Electrabel belasten en de energiesector in handen van de samenleving nemen.