Accijnzen op benzine weer op het niveau van voor de maatregel van Van Peteghem

.

Vandaag, 17 november 2022, bedragen de accijnzen op benzine opnieuw 0,6002 euro, exact even veel als in maart 2022, voordat de minister van Financiën besloot de accijnzen te verlagen. PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens: “Midden de energiecrisis verhoogt de regering dan toch opnieuw de accijnzen op brandstof. In alle stilte, als een dief in de nacht. Fout signaal, Vivaldi! Blokkeer liever de prijzen, op maximaal 1,40 euro per liter.”

Op 17 november 2022 is de samenstelling van de benzineprijs als volgt:

Dat betekent dat de accijnzen 0,6002 euro bedragen, ofwel het bedrag van vóór de maatregel van minister Van Peteghem om de accijnzen te verlagen.

Hoe is dit mogelijk als de minister destijds zei dat hij de accijnsverlaging zou toepassen zodra de prijs boven de 1,70 euro per liter zou uitkomen?

In werkelijkheid bestond de regeringsmaatregel uit een eenmalige accijnsverlaging op 19 maart 2022, met een positief cliquetsysteem: zodra de prijs opnieuw onder 1,70 euro zakte – zelfs maar één keer – ging elke prijsverlaging gepaard met een verhoging van de accijnzen.

Dit systeem heeft twee tekortkomingen:

  • het omvat geen omgekeerd cliquetsysteem wanneer de benzineprijs stijgt;

  • het leidt tot accijnsverhogingen bij elke verlaging van de prijs, ook als de prijs hoger is dan 1,70 euro. De benzineprijs moest maar één keer onder de 1,70 euro dalen om een cliquet in te schakelen dat geen rekening meer houdt met dit bodembedrag.

De gevolgen zijn te zien in onze tabel: Op 10 september 2022 daalde de prijs onder de 1,70 euro en werden de accijnzen voor het eerst verhoogd.

Vervolgens zijn de accijnzen nog zes keer verhoogd, terwijl de prijs per liter toch boven de 1,70 euro lag. Een asociaal mechanisme, dat niet te begrijpen valt, tenzij het net de bedoeling is om de bevolking te misleiden.

Als gevolg van deze verhogingen staan de accijnzen dus opnieuw op hun oorspronkelijke niveau van 0,6002 euro. Veel werk voor niets!

Evolutie van de benzineprijs en de accijns

De PVDA eist dat de accijnzen consequent worden verlaagd om de prijs van een liter benzine op 1,40 euro te houden, de gemiddelde prijs tijdens de jaren voor de energiecrisis.