Activering pandemiewet: regering schort democratisch debat op, maar wij zetten strijd voort

Foto Belga

Vandaag treedt de pandemiewet in werking. De PVDA verzette zich hier al vanaf het begin tegen. “Deze wet geeft volmachten aan de regering”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili. “Zij kan nu over alles beslissen en maatregelen nemen die reële gevolgen hebben voor de mensen. Het middenveld en de burgers moeten de strijd voortzetten, zodat er een echt democratisch debat kan plaatsvinden over de maatregelen die de regering gaat nemen.”

Tijdens het slotdebat in de plenaire zitting van de Kamer van afgelopen woensdag stelde de PVDA een amendement voor met het verzoek aan de regering om alvorens maatregelen te nemen, deze ten overstaan van het Parlement te rechtvaardigen door wetenschappelijke bewijzen voor te leggen. Maar dit werd verworpen door de regeringspartijen Open Vld, Vooruit, Groen en CD&V.

“De Vivaldi-regering beschouwt de activering van de pandemiewet als een pure formaliteit, waardoor we de wet niet konden amenderen”, aldus Boukili. “Nochtans was er een democratisch debat voorzien. Maar deze traditionele partijen zijn niet de ‘partijen van de vrijheid’ waarvoor ze zich uitgeven. Ze willen het parlement en de oppositie de mond snoeren en de macht van de regering versterken, en dat in een tijd van crisis waarin onze democratische rechten al zwaar op de proef worden gesteld. Zij weigeren sociaal overleg, democratisch debat in de samenleving en zelfs in het parlement!”

De regering kan nu heel wat maatregelen nemen, en die zouden een reële invloed kunnen hebben op de werkende klasse: lockdowns, beperking of opschorting van fundamentele rechten zoals het betogingsrecht, wijziging van arbeidsvoorwaarden zonder enig sociaal overleg, sluiting van sectoren, beperkingen op privévergaderingen ... “Kortom, de regering heeft de vrije hand om ons alle vrijheidsberovende recepten op te leggen die tot dusverre reeds werden uitgeprobeerd, en ondoeltreffend zijn gebleken”, stelt Nabil Boukili.

“De mensen vrezen dat hun democratische rechten steeds meer onder vuur komen te liggen. Zij hebben geen vertrouwen in deze regering voor de aanpak van de crisis. De regering heeft nu niks meer in de weg om, bijvoorbeeld, opnieuw de avondklok in te voeren. Het maatschappelijk middenveld en de burgers moeten de strijd voor een echt democratisch debat over de maatregelen voortzetten.”

“We stemden al tegen die speciale machtigingen en tegen de uitbreiding van het Covid Safe Ticket”, zegt Nabil Boukili. “Elke keer worden onze alternatieve voorstellen van tafel geveegd zonder overleg. De pandemie duurt nu al twee jaar en we staan nergens. Waar zijn de bedden en het zorgpersoneel in de ziekenhuizen? Waar blijft het opheffen van de patenten op vaccins? Waar zijn de investeringen in toegankelijke geneeskunde, correcte contactopsporing met respect voor de privacy? Waar zijn de maatregelen om besmetting in grote bedrijven tegen te gaan, waar nog steeds de meeste besmettingshaarden zijn? Politieke verantwoordelijkheid en moed komt er vandaag op neer om de taboes te doorbreken en structurele maatregelen te nemen die de publieke gezondheid écht zullen verbeteren. Niet om voor de zoveelste keer te komen aandraven met dezelfde onderdrukkende recepten die tot nu toe nog nooit hebben gewerkt.”