Afschaffing detachering geen oplossing voor lerarentekort

Kim De Witte, Vlaams volksvertegenwoordiger PVDA

Afschaffing detachering geen oplossing voor lerarentekort De Vlaamse regeringsonderhandelaars legden vandaag de afschaffing van de detachering van leerkrachten op tafel. “Zogezegd om het lerarentekort aan te pakken, maar de maatregel zal helemaal niets veranderen aan dat tekort”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Kim De Witte. “Integendeel, het zal de kwaliteit van ons onderwijs verlagen en het middenveld verzwakken.”

In Vlaanderen werken 185.000 mensen in het onderwijs. Minder dan 1 procent van hen, namelijk 1.325 mensen, worden gedetacheerd voor “diensten of projecten die de werking van het onderwijs ten goede moeten komen”. Het gaat dan over onderzoek, bijvoorbeeld voor nieuwe schoolboeken, of deelname en ondersteuning van het onderwijsbeleid, bijvoorbeeld in onderwijskoepels, vakbonden of op kabinetten.

De helft van deze detacheringen zijn deeltijds, de andere helft voltijds. Voor detacheringen met opdracht – de overgrote meerderheid van de gevallen – vordert het Agentschap voor Onderwijsdiensten de totale loonkost terug van de organisatie waar het personeelslid tijdelijk is tewerkgesteld.

“De detacheringen afschaffen lost dus niets op”, stelt Kim De Witte. “Het zal bijna geen extra budget opleveren. Bovendien worden de plaatsen van gedetacheerde personeelsleden onmiddellijk vacant verklaard. Zij verhinderen niet dat nieuwe leerkrachten worden aangeworven of jonge leerkrachten worden benoemd.” “De maatregel zal ook de kwaliteit van ons onderwijs niet bevorderen”, vervolgt De Witte. “Nu zijn er leerkrachten die gedetacheerd worden om nieuwe schoolboeken te ontwikkelen, mensen die met beide voeten in de praktijk staan. Dat is noodzakelijk voor goed lesmateriaal. Dit zomaar afschaffen betekent dat scholen nog meer in de richting van externe, commerciële firma’s worden geduwd voor de ontwikkeling en aankoop van hun boeken.”

Het leerkrachtentekort is een structureel probleem. De VDAB meldde vorig jaar 11.000 openstaande vacatures vanuit het onderwijs. “Er is dringend nood aan een structurele aanpak”, alsnog De Witte. “Betere begeleiding en jobzekerheid voor jonge leerkrachten, maatregelen inzake arbeidsduurvermindering aan het einde van de loopbaan voor oudere leerkrachten, minder papier en administratieve lasten voor het onderwijspersoneel. Ook een specifieke analyse van waar de lerarentekorten zich juist situeren, met gerichte en slimme maatregelen om die tekorten op te vullen. De botte afschaffing van alle detacheringen is geen slimme maatregel.”

Het belangrijkste effect dat de afschaffing zal ressorteren, is de kaalslag van het personeel bij de onderwijskoepels en de vakbonden. Bij de vakbonden gaat het over een honderdtal personeelsleden in totaal. “Dat is een klein groepje binnen die 185.000 personeelsleden van het onderwijs in Vlaanderen, maar zij zijn natuurlijk wel cruciaal voor de goede werking. Als dat het doel is van de nieuwe Vlaamse regering, namelijk de vakbonden, de onderwijskoepels, het middenveld op droog zaad zetten, dan moet ze daar eerlijk over communiceren. Wie denkt dat dat de kwaliteit van ons onderwijs gaat verbeteren, leeft in een droomwereld.”

Volg de PVDA op de voet