Afschaffing remgeld door Grondwettelijk Hof is overwinning voor rechtzoekende

Foto RR

De PVDA is verheugd over het arrest van het Grondwettelijk Hof dat gisterenmiddag werd uitgesproken inzake de hervorming van de juridische bijstand. Het Hof vernietigt de invoering van het remgeld voor mensen die een beroep doen op een pro-Deoadvocaat. Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor rechtzoekenden die minder vermogend zijn en voor iedereen die al jaren opkomt voor een toegankelijke justitie.

De procedure voor het Hof werd ingeleid door een grote groep sociale organisaties die vooraf een petitie lanceerden tegen de hervorming en meerdere keren betoogden voor het kabinet van minister Geens. Zij stelden dat de toegang tot het gerecht door de hervorming van de minister te veel werd beperkt. Zij krijgen nu gelijk van het Grondwettelijke Hof.

Het Hof oordeelde in overweging B.17.3. van het arrest het volgende: “De verplichting om aan de advocaat forfaitaire bijdragen te betalen, vormt een aanzienlijke vermindering van de bescherming van het recht op juridische bijstand zoals gewaarborgd bij artikel 23 van de Grondwet, vermindering die niet wordt verantwoord door een reden van algemeen belang en die derhalve in strijd is met de standstill verplichting die in die bepaling is vervat.”

Met de invoering van het remgeld wilde de regering de toegang tot justitie moeilijker maken voor een nog grotere groep mensen. Minister Geens maakt met zijn hervormingen van justitie meer en meer een voorrecht in plaats van een recht, een luxeproduct in plaats van een basisrecht. In plaats van maatregelen te nemen voor een betere toegang tot het gerecht voor gewone mensen, voerde hij bijkomende drempels in, sluit hij vredegerechten en vond hij het nodig om de Afkoopwet te herstellen. Voor het grote geld worden rode lopers uitgerold. De PVDA kantte zich van in het begin tegen deze gang van zaken en tegen de invoering van het remgeld bij het nemen van een pro-Deoadvocaat.

Juridische bijstand is voor de meeste mensen nu al onbetaalbaar. De bewering van de minister dat het beperken van het recht op een pro-Deoadvocaat positief bijdraagt tot kansarmoedebestrijding wordt nu terecht afgestraft door het Hof. De PVDA is blij dat hiermee een van de vele asociale maatregelen van de regering-Michel wordt vernietigd. Wij feliciteren iedereen die zich gedurende meer dan twee jaar heeft ingezet voor een toegankelijke justitie via petities, acties en de procedure voor het Grondwettelijk Hof. Het arrest is een belangrijke overwinning en opsteker voor hun strijd.

Persdienst PVDA

Het volledige arrest vindt u hier: http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-077n.pdf (arrest nr. 77/2018).


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Volg de PVDA op de voet