Alarmerende studie over onderbezetting in ziekenhuizen: “Besparingen van De Block moeten stoppen”

.

De problematiek van de onhoudbare werkdruk en de onderbezetting van verpleegkundigen is alarmerend. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). “We moeten investeren in de zorg”, reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx. “De besparingen van minister De Block moeten stoppen.”

Gemiddeld zorgen verpleegkundigen in België voor 9,4 patiënten, terwijl de internationale norm op 8 ligt. Op korte termijn zijn er in ons land 1.629 extra verpleegkundigen nodig om de situatie veilig te maken voor alle patiënten. Binnen dit en vijf jaar zouden er 5.500 verpleegkundigen extra nodig zijn om goede zorg te verzekeren. Dat is niet enkel noodzakelijk voor de veiligheid en de kwaliteit van de zorg voor patiënten, het maakt ook het werk voor verpleegkundigen doenbaar en aantrekkelijker. Meer handen aan bed zorgen voor een lagere werkdruk, minder burn-out en minder uitval.

De reactie van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op deze studieresultaten is ronduit schandalig, vindt PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx. Vanmiddag zal ze de minister hierover interpelleren in de Kamer.

Minister De Block reageert enthousiast als een studie voorstelt om materniteiten te sluiten, zoals enkele weken geleden. Maar als een studie stelt dat er dringend 1.629 verpleegkundigen moeten worden aangeworven, zegt ze: ‘Zomaar geld pompen in de sector zal weinig opbrengen.’ Is een studie voor haar dan maar nuttig als erdoor bespaard kan worden?”, vraagt Sofie Merckx zich af.

Het is duidelijk dat De Block vast zit in een enge besparingslogica, maar het is nu ook wetenschappelijk aangetoond dat besparen een gevaar inhoudt voor onze patiënten en verpleegkundigen”, aldus de PVDA-volksvertegenwoordigster.

Bijna 34% van de ondervraagde verpleegkundigen kampt met emotionele uitputting. In 2009 was dat nog 25%. Patiënten krijgen minder en minder de zorg die ze nodig hebben: 31% van de klinische taken (zoals mondhygiëne, wisselhouding ter preventie van doorligwonden …) en 45% van de plannings- en communicatietaken (zoals patiënten troosten, educatie geven …) kan niet uitgevoerd worden.

Gaan we deze dramatische evolutie serieus nemen? De besparingen van minister De Block moeten stoppen. Meer nog, we moeten dringend investeren in de zorg”, zegt Sofie Merckx. “Op het terrein voelen patiënten en personeel deze onhoudbare situatie reeds langer aan.”

Met de PVDA zetten we vorig jaar in het parlement de oprichting van een noodfonds voor de zorg op de agenda. Dankzij de druk van de acties van de verpleegkundigen werd dit goedgekeurd in het parlement. Dit fonds moet nu snel in werking treden en zelfs uitgebreid worden, zoals ook de vakbonden vandaag in een persbericht vragen aan de ministers Muylle en De Block.”