Algemene staking: PVDA eist intrekking loonwet van 1996

.

De PVDA wil dat de loonwet van 1996 wordt ingetrokken. De linkse partij vraagt de Kamercommissie Sociale Zaken dat voorstel dringend te onderzoeken zodat er snel over gestemd kan worden.

De massale mobilisatie van werknemers in het hele land toont andermaal aan dat de loonwet van 1996 dringend moet worden ingetrokken. “Door die wet hebben de werknemers de voorbije tien jaar zo goed als geen loonsverhoging kunnen bekomen”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Dat is niet houdbaar. In zowat alle landen van Europa stijgen de lonen sneller dan bij ons.”

Groen en sp.a willen dat de oorspronkelijke versie van de loonwet opnieuw van kracht wordt. Dat volstaat niet, vindt Peter Mertens. “Dat lost de problemen niet fundamenteel op. De oorspronkelijke versie liet de regering-Di Rupo toe om in 2013-2014 een maximale loonsverhoging van … 0% op te leggen.”

De PVDA wil dat de loonwet van 1996 wordt ingetrokken. De linkse partij vraagt de Kamercommissie Sociale Zaken om dat voorstel dringend te onderzoeken zodat er snel kan over gestemd worden.

De PVDA pleit voor vrije loononderhandelingen, zodat vakbonden en werkgevers in alle vrijheid, zonder dwingende loonnorm, een interprofessioneel loonakkoord kunnen onderhandelen.

“Het wordt tijd dat zij die de welvaart in dit land produceren, beter beloond worden. De PVDA vraagt een loonsverhoging van 3%. Werknemers voelen zich uitgeperst als citroenen en ze vragen zich terecht af waar het sap naartoe is. Ze hebben recht op een groter deel van de door hen geproduceerde welvaart. Zonder het werkvolk, zou er geen welvaart zijn”, besluit Peter Mertens. De PVDA benadrukt dat de bedrijfswinsten jaar na jaar stijgen. “Er is geld genoeg voor loonsverhoging.”