Alle instellingen weigeren de miljonairstaks van de PVDA te berekenen: waar zijn ze bang voor?

Foto Shutterstock

De Nationale Bank (NBB) weigerde een eerste keer om de Kamer een evaluatie te geven van het wetsvoorstel van de PVDA om een coronataks op multimiljonairs in te voeren. De voorzitster van de Kamer aanvaardde die weigering niet, waarna de NBB een tweede keer weigerde. Dit keer op grond van een andere motivatie.

In zijn brief van 2 november 2020 aan Éliane Tilleux (PS), de voorzitster van de Kamer, zegt Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, dat hij het door de Kamer gevraagde advies niet wil geven, waarbij hij een op zijn zachtst gezegd twijfelachtige motivering gebruikt: "Aangezien de regering een wetsontwerp met een vergelijkbaar doel voorbereidt, is het niet wenselijk dat de Bank zich met haar initiatief bemoeit door zich over voornoemd voorstel uit te spreken. "

Na protest van de PVDA liet de voorzitster van de Kamer op 10 november de gouverneur weten dat de Bank "verplicht is adviezen uit te brengen aan de verschillende autoriteiten die wetgevende of regelgevende bevoegdheid uitoefenen over elk ontwerp van wet- of regelgeving dat betrekking heeft op de toezichthoudende taken waarvoor de Bank verantwoordelijk is of zou zijn". De instelling overschreed dus duidelijk haar rechten.

Op 17 november beantwoordde de Nationale Bank het verzoek van de voorzitster van de Kamer opnieuw negatief, dit keer met een andere reden voor weigering. Nu luidde het dat het verzoek een wetsvoorstel betrof dat geen betrekking had op "de toezichthoudende taken waarvoor de Bank verantwoordelijk is of zou zijn" en dat "de Bank geen legitimiteit heeft om ad-hoc adviezen uit te brengen over maatregelen met een fiscaal karakter" .

Nochtans bracht de Nationale Bank in 2017 een grondige studie van 65 pagina's uit over de voorgestelde hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat voorstel droeg weliswaar een veel liberalere stempel dan dat van de PVDA.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2019 had het Federaal Planbureau, dat officieel belast is met de analyse van de voorstellen van de politieke partijen, al geweigerd om de miljonairsbelasting van de PVDA te beoordelen, onder het voorwendsel dat het niet over de middelen beschikte om dit te doen.

Voor Marco Van Hees, federaal parlementslid en auteur van het voorstel, luidt de vraag nu: "Welke instelling zal er uiteindelijk mee akkoord gaan om geen valse voorwendsels aan te voeren en een miljonairstaks te evalueren die, volgens alle opeenvolgende peilingen, gesteund wordt door zo'n 80 % van de bevolking? Misschien een instelling die, in tegenstelling tot de Nationale Bank of het Federaal Planbureau, niet wordt geleid door een voormalige kabinetschef van ministers die fel gekant zijn tegen de linkse voorstellen van de PVDA... "

Volg de PVDA op de voet