Alle instellingen weigeren de miljonairstaks van de PVDA te berekenen: waar zijn ze bang voor?

Foto Shutterstock

De Nationale Bank (NBB) weigerde een eerste keer om de Kamer een evaluatie te geven van het wetsvoorstel van de PVDA om een coronataks op multimiljonairs in te voeren. De voorzitster van de Kamer aanvaardde die weigering niet, waarna de NBB een tweede keer weigerde. Dit keer op grond van een andere motivatie.

In zijn brief van 2 november 2020 aan Éliane Tilleux (PS), de voorzitster van de Kamer, zegt Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, dat hij het door de Kamer gevraagde advies niet wil geven, waarbij hij een op zijn zachtst gezegd twijfelachtige motivering gebruikt: "Aangezien de regering een wetsontwerp met een vergelijkbaar doel voorbereidt, is het niet wenselijk dat de Bank zich met haar initiatief bemoeit door zich over voornoemd voorstel uit te spreken. "

Na protest van de PVDA liet de voorzitster van de Kamer op 10 november de gouverneur weten dat de Bank "verplicht is adviezen uit te brengen aan de verschillende autoriteiten die wetgevende of regelgevende bevoegdheid uitoefenen over elk ontwerp van wet- of regelgeving dat betrekking heeft op de toezichthoudende taken waarvoor de Bank verantwoordelijk is of zou zijn". De instelling overschreed dus duidelijk haar rechten.

Op 17 november beantwoordde de Nationale Bank het verzoek van de voorzitster van de Kamer opnieuw negatief, dit keer met een andere reden voor weigering. Nu luidde het dat het verzoek een wetsvoorstel betrof dat geen betrekking had op "de toezichthoudende taken waarvoor de Bank verantwoordelijk is of zou zijn" en dat "de Bank geen legitimiteit heeft om ad-hoc adviezen uit te brengen over maatregelen met een fiscaal karakter" .

Nochtans bracht de Nationale Bank in 2017 een grondige studie van 65 pagina's uit over de voorgestelde hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat voorstel droeg weliswaar een veel liberalere stempel dan dat van de PVDA.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2019 had het Federaal Planbureau, dat officieel belast is met de analyse van de voorstellen van de politieke partijen, al geweigerd om de miljonairsbelasting van de PVDA te beoordelen, onder het voorwendsel dat het niet over de middelen beschikte om dit te doen.

Voor Marco Van Hees, federaal parlementslid en auteur van het voorstel, luidt de vraag nu: "Welke instelling zal er uiteindelijk mee akkoord gaan om geen valse voorwendsels aan te voeren en een miljonairstaks te evalueren die, volgens alle opeenvolgende peilingen, gesteund wordt door zo'n 80 % van de bevolking? Misschien een instelling die, in tegenstelling tot de Nationale Bank of het Federaal Planbureau, niet wordt geleid door een voormalige kabinetschef van ministers die fel gekant zijn tegen de linkse voorstellen van de PVDA... "


5 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Eddy Lauwers
  heeft gereageerd 2020-11-22 17:37:09 +0100
  Professor De Grauwe, nochtans een liberaal, stelde onomwonden dat en vermogensbelasting 11 miljard kan opbrengen. Dat de politiek SP.A, GROEN, ECOLO en PS in het bijzonder, genoegen neemt met een effectentaks die tussen de 250 en 300 miljoen moet opbrengen, die mogelijk niets eens door de Raad van State geraakt, vind ik zeer bedroevend. De rijken worden steeds rijker, de middenklasse wordt weggeveegd en het aantal armen blijft toenemen.
 • Eddy Lauwers
  heeft gereageerd 2020-11-22 10:35:10 +0100
  Ik ben 65 en al heel mijn leven lang hoor ik politici zeggen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wat is daar ooit concreet van terecht gekomen: NIETS!
  Huurinkomsten worden nog steeds niet op dezelfde manier belast als inkomsten uit arbeid. Ons land is nu voor de derde maal veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. De regering Michel en de regering Wilmès legden het vonnis naast zich neer. Nu is België zelfs veroordeeld tot een hoge boete en een dwangsom per dag. Ik ben eens benieuwd wat de regering De Croo zal doen.
  Een vermogensbelasting, waarvan zowel de socialisten als de groenen voorstanders van waren, blijft beperkt tot een effectentaks van 1.500 euro per schijf van 1.000.000 euro. Ronduit belachelijk vind ik dat! Bovendien is het nog af te wachten wat het Grondwettelijk Hof hierover zal beslissen. Onder de regering Michel stelde toenmalig minister Kris Peeters van de CD&V een effectentaks in het vooruitzicht. De Raad van State heeft die ongrondwettelijk verklaard wegens in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ook nu is het de CD&V, minister van financiën Van Peteghem, die met een effectentaks op de proppen is gekomen…
 • Jean Marchand
  heeft gereageerd 2020-11-20 20:45:51 +0100
  Aandoenlijke reacties, hoe de enige partij die opkomt voor rechtvaardige belasting en de zwakste werknemersklasse in de samenleving, aangevallen wordt. Ik moet hier niet verder op in gaan. Blijf voor jullie eigen beulen kiezen. De kiezer krijgt wat hij verdient. En het is hoog tijd dat ze wat meer belasting betaald om het begrotingstekort en de staatsschuld te vereffenen. De grote kapitalisten willen niet. Toon dan maar je burgerzin en betaal ze zelf. Tenslotte moeten de banken, Lufthansa en andere multinationals gered worden. De aanslagen op de belastingbetaler, die goldups, zijn geen probleem! Het is de standaard van de neoliberale politiek geworden. De geschiedenis herhaalt zich. Zelfs een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. En voor zij die dat nog niet wisten. Het communisme van vorige eeuw is dat communisme waar PVDA naar op ziet. Zij moeten niet de neoliberale wereld die vrijheid preekt, maar die alleen voor zichzelf voorziet, en die laat betalen door hun loonslaven. Want werken zult gij tot gij doodvalt. De middenklasse moet eruit. Die zijn alleen concurrentie en die denken teveel.
 • Jean Marchand
  heeft deze pagina gevolgd 2020-11-20 20:23:30 +0100
 • Webredactie
  publiceerde deze pagina in Nieuws 2020-11-18 19:14:55 +0100

Volg de PVDA op de voet