Beke maakt belofte voor meer personeel in woonzorgcentra niet waar

Actie Geneeskunde voor het Volk: meer personeel in woonzorgcentra (2021)

Nadat de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis in de vuurlinie kwamen te liggen beloofde minister Wouter Beke (CD&V) om budgetten vrij te maken voor 2.000 nieuwe personeelsleden. Uit cijfers van Lise Vandecasteele, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA, blijkt dat die belofte niet is waargemaakt. “Er kwamen amper 250 mensen bij”, zegt Vandecasteele. “Het beleid van Beke is opnieuw ‘too little too late’. Hij vat duidelijk de enorme uitdagingen voor het personeel niet. Voor hen blijft het elke dag pompen of verzuipen. Wij vragen dat de minister een ambitieus zorgplan maakt dat snel resultaten oplevert.”

“Na een slopende coronacrisis is het personeel in de woonzorgcentra uitgeput”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams volksvertegenwoordiger van de PVDA. ”De werkdruk is veel te hoog, maar de Vlaamse Regering laat het personeel en de bewoners in de steek. Minister Wouter Beke beloofde budget voor 2.000 bijkomende personeelsleden in 2021. In 2020 maakt hij alvast budget vrij voor 340 extra personeelsleden. Uit onze cijfers blijkt dat het halverwege 2021 niet gelukt is om die mensen aan te werven. Er zijn amper 250 zorgwerkers bijgekomen tussen juli 2020 en juli 2021. Dat is minder dan één extra personeelslid per drie woonzorgcentra. Als we aan dit tempo verder gaan zal het nog acht jaar duren voor die beloofde 2000 extra collega’s er zijn.”

“De cijfers van het aantal personeelsleden in de tweede helft van 2021 zijn nog niet beschikbaar, maar alle signalen vanop het terrein doen ons vermoeden dat er in geen geval 2000 extra personeelsleden bijgekomen zijn. We blijven rommelen in de marge”, zegt Vandecasteele. De PVDA wil het beleid in de ouderenzorg daarom grondig omgooien. “De Vlaamse regering is al jaren op de hoogte van de personeelstekorten, maar slaagt er niet in om voldoende personeel in de ouderenzorg te krijgen. Het is tijd voor een ambitieus zorgplan”, zegt Vandecasteele.

De PVDA doet meteen een aantal concrete voorstellen om snel meer personeel aan de slag te krijgen. “Veel zorgpersoneel werkt vandaag onvrijwillig deeltijds”, merkt Vandecasteele op. “Door voltijdse contracten mogelijk te maken voor wie dat wil, kunnen onmiddellijk meer dan 2000 extra voltijdse equivalenten gecreëerd worden. Een tweede ingreep is een betere verloning voor het harde en flexibele werk: wij vragen een loonsverhoging van 10 procent om de job meer aantrekkelijk te maken. En tenslotte vragen we ook om op termijn de financiering voor het aantal personeelsleden per bewoner te verhogen: van vier personeelsleden per tien bewoners naar negen. Dat is ook wat de vakbonden en de zorgsector vandaag vragen.

Dossier: personeel woonzorgcentra 

  • Het aantal VTE personeelsleden is in totaal gestegen met 250. Dat komt overeen met 0.3 (!) personeelsleden per woonzorgcentrum. 
  • Er zijn amper 3 zorgkundigen bijgekomen. Wel 106 verpleegkundigen en 102 kine’s.
  • Opvallend is dat het aantal personeelsleden in de openbare sector gedaald is van 9.967 naar 9.935. 

  • Er zijn maar liefst 3.063 bewoners minder in onze woonzorgcentra als vorig jaar.   • Het aantal personeelsleden per 100 bewoners is gestegen van 39 naar 41. 
  • De kloof tussen de commerciële woonzorgcentra en de openbare blijft groot: er werken  22% meer bewoners dan in commerciële centra. (Of 18% minder in commerciële) 
  • Er werkt 14% meer personeel in een vzw als in een commercieel. (Of 12% minder in commerciële) 

Belangrijke sidenote’s 

  • Juni 2020: “Met de extra financiering (20.5 miljoen) kunnen zo'n 340 extra personeelsleden in dienst genomen worden.'We willen dat doortrekken en in de komende jaren in totaal 2.000 extra zorgverleners mogelijk maken.'” Er kwam toen debat in het Vlaams Parlement. De oppositie, waaronder wij met Lise, kwamen tussen dat dit veel te weinig was. 
  • In juli 2020 spreekt creatief boekhouder Beke enkel nog over de 2.000:   “Daarnaast zal minister Beke aan de Vlaamse Regering voorstellen om meer handen aan het bed te krijgen en vanaf volgend jaar budget voor zo’n 2000 extra personeelsleden voorzien.” 

  • Het VIA 6-akkoord gaat in vanaf 1 juli 2021. Dat is dus één dag na deze cijfers. Alles samen zullen de 820 Vlaamse woonzorgcentra 2264 extra voltijdse personeelsleden kunnen aantrekken. Hiermee komt de gemiddelde personeelsnorm op ca. 0,6 VTE per bewoner.