Belangrijke overwinning voor werknemers: erkenning van Covid-19 als beroepsziekte komt stap dichterbij

PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx.

Het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico (Fedris) formuleerde gisteren een gunstig advies over de uitbreiding van de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte. “Dankzij de sociale druk van de werknemersorganisaties en de politieke actie van de PVDA in de Kamer komt er nu schot in de zaak”, stelt PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx tevreden.

“Dit is een eerste belangrijke stap voor duizenden werknemers die het land al weken draaiende houden en daarbij enorme risico’s nemen voor hun gezondheid”, zegt Sofie Merckx. Ze roept minister van Sociale Zaken Maggie De Block op om zo snel mogelijk het nodige te doen.

De bespreking van het wetsvoorstel van de PVDA is momenteel volop lopende in de Commissie Sociale zaken van de Kamer. Gisteren formuleerden vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties alvast een gunstig advies om de erkenning van Covid-19 – die vandaag al mogelijk is in de gezondheidssector – uit te breiden naar werknemers in de cruciale sectoren en essentiële diensten. “Dat is een eerste belangrijke toegeving van de werkgeversorganisaties die daar een aantal weken geleden nog bijzonder weigerachtig tegenover stonden”, reageert Sofie Merckx.

De PVDA wil nu de druk hoog houden om de erkenning verder uit te breiden. “In de eerste plaats moet de dekkingsperiode die nu voorzien is in het advies, ruimer. Ook na 17 mei zullen werknemers nog een groot risico lopen om op de werkvloer besmet te raken. In bedrijven waar de social distancing-maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moeten werknemers die een besmetting oplopen ook na volgende week nog een beroep kunnen doen op een erkenning als beroepsziekte”, licht Merckx toe.

De PVDA vraagt ten slotte ook om de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte te voorzien voor alle sectoren en zich niet te beperken tot de zogenaamde cruciale sectoren. “Alle werknemers die een besmetting oplopen op de werkvloer, in welke sector dan ook, hebben recht op een erkenning als beroepsziekte”, Sofie Merckx.

De erkenning als beroepsziekte maakt een groot verschil voor de getroffen werknemer. Zij hebben dan recht op terugbetaling van 100% van de medische en hospitalisatiekosten. Nu moeten zieke werknemers zélf voor de kosten opdraaien die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering. En dat kan hoog oplopen. De erkenning als beroepsziekte heeft ook tot gevolg dat werknemers recht hebben op een uitkering van 90% van het laatst verdiende loon. Ook dat betekent een flinke slok op de borrel: in de gewone ziekteverzekering valt men na een maand al terug op 65% van het loon. Bij samenwonenden is dat zelfs maar 40%.

Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig