Betogingsverbodwet: overwinning voor de sociale beweging!

Strijd loont. 💪 Voor de eerste keer in Europa moet een regering een wet intrekken die betogen verbiedt, onder druk van de sociale beweging.