Beeld VRT.

De PVDA veroordeelt uitdrukkelijk de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. Deze onmiskenbare daad van terreur dreigt de weg vrij te maken voor een golf van extremistisch geweld. Het is niet de onderbuik van de samenleving die dit voortbrengt, de verantwoordelijkheid ligt geheel bij de politieke stokebranden.

“Ik hoop dat politici hier een duidelijk standpunt over innemen. De brand is een gevolg van de haat die zij zaaien.” Dat zegt Jan Noé, zoon van de eigenares van het getroffen gebouw, aan De Morgen. “Bij de laatste verkiezingen won het Vlaams Belang twee zetels in Bilzen. De N-VA verloor er drie, maar wat mij betreft, hebben zij evenveel boter op het hoofd. Hun haat maakt mij bang.”

De PVDA onderschrijft deze stelling volledig. Als vandaag mensen juichend toekijken wanneer een toekomstig asielcentrum in lichterlaaie staat, dan is dat het gevolg van de politiek van partijen die doelbewust verdeeldheid cultiveren. Vlaams Belang en N-VA voeren allebei een zondebokpolitiek, die vooral hun eigen asociale agenda moet verhullen. Beide partijen zijn voor een drastisch besparingsbeleid dat alle sociale voorzieningen uitholt.

Vlaams Belang en N-VA vergiftigen de samenleving onophoudelijk met fake news over vluchtelingen. Ze volharden in de mythe dat zij verantwoordelijk zijn voor alles wat in onze samenleving misgaat. Overal waar noodopvang gepland wordt, spelen zij stokebrand. Ook in Bilzen, waar Vlaams Belang en Voorpost de inwoners bewust de stuipen op het lijf joegen.

Dat mensen hierdoor onzeker en bang worden, is heel begrijpelijk. Hen met de vinger wijzen, zou misplaatst zijn. Het is de taak van de politiek om terechte bezorgdheden weg te nemen met correcte informatie en een sociaal beleid.

Mensen die om uiteenlopende redenen – oorlog, extreme armoede, natuurrampen – geen andere keuze zien dan op de vlucht te gaan, hebben recht op menswaardige opvang. Een welvarend land als België heeft de plicht om daaraan tegemoet te komen.

De deur naar haat en terreur kan alleen dichtgetrokken worden met een beleid dat investeert in sociale voorzieningen, dat armoede en ongelijkheid opheft, dat welvaart eerlijk verdeelt en haatzaaiers daadwerkelijk aanpakt.


3 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Mark Moens
  heeft gereageerd 2019-11-13 16:45:11 +0100
  Jeroen en Sven gaan duidelijk in overdrive. Ze hebben enkel oog voor de kleur van hun wijk of stad, maar zeggen niets over de rest van de wereld. “Op 15 jaar is de allochtone populatie vertienvoudigd”, zegt Jeroen. Wat verstaat hij onder allochtoon? Enkel mensen van kleur of ook Europese buitenlanders, enkel Belgen of ook “legale” migranten? Vluchtelingen? “Illegalen”, “transmigranten”? Of gooit hij het hele zooitje maar bij mekaar om de verwarring op peil te houden?
  Verder zegt hij: “Ik zou ook vluchten voor oorlog, maar daarna keren we wel terug naar huis”. Na een vlucht voor oorlog, natuurramp of armoede gaat men niet zomaar even terug naar huis. Omdat oorlogen voorlopig niet stoppen, natuurrampen toenemen, armoede zich uitbreidt. Ooit migreerden tussen de 500.000 en 700.000 Vlamingen naar Brussel en Wallonië (buitenland voor Jeroen?), maar bitter weinigen keerden terug, en het was maar een boogscheut ver.
  Jeroen vreest dat we miljarden mensen zouden moeten opvangen, een onzinnige overdrijving. Zeker als je bedenkt dat landen als Libanon, Turkije, Jordanië door het oorlog-gestook van Europa en Amerika er miljoenen moeten opvangen. Het Belgisch budget voor vluchtelingen zit een goed eind onder de 1%. Peanuts.
  “de Vlaming op te voeden met anti-racisme, dat heeft een omgekeert effect.” Racisme is dus blijkbaar onomkoombaar en uit het niets opgedoken. Beste Jeroen en Sven, neem eens een geschiedenisboek ter hand en blader naar de ontdekkingsreizen en het succes van de suikerproductie in Zuid-Amerika door slavenhandel vanaf de 16e eeuw. Dan zullen jullie zien dat racisme eigenlijk een suikerziekte is die vandaag nog steeds niet onder controle is.
  Wie de wereld louter ziet als een lappendeken van volkeren en niet de sociale gelaagdheid van arm versus rijk er doorheen onderkent, loopt vast in het eeuwenoude stramien van oorlogen, overheersing en racisme als oplossingen. Daarom zet de pvda zo erg in op sociale thema’s, de enige goede manier om geen “omgekeerd effect” te bekomen.
 • Jeroen Taverniers
  heeft gereageerd 2019-11-13 10:29:44 +0100
  Dit gaat over doodnormale mensen die hun grens bereikt hebben. Het gaat niet over eenmalig 1000 mensen opvangen, nee het zijn duizenden mensen elke maand, ze blijven maar komen. Op 15 jaar is de allochtone populatie vertienvoudigd. De meesten hebben ook geen recht op asiel. Dat mensen vluchten tot daar aan toe, maar wanneer gaan deze mensen terug naar huis? Daar wordt nooit over gesproken. Ik zou ook vluchten voor oorlog, maar daarna keren we wel terug naar huis. Er zijn mensen die absoluut recht hebben op asiel, maar het begrip is zodanig uitgerekt dat wij miljarden mensen zouden moeten opvangen. En het gaat niet over twee of drie landen, nee heel de wereld komt naar hier, zoals Vietnamezen, midden-Amerika. Onze samenleving wordt al onleefbaar, mobiliteit, zorg, milieu, wij kunnen niet onneindig in populmatie blijven toenemen. In heel veel landen gaan we ten onder aan vastgoeprijzen, dat is een echte crisis in wording. Het ergste is het volledig mislukken van integratie en anti-sociaal gedrag. Voor iemand waar de gemeenschap op de eerste plaats komt is dit een ramp. Misschien tijd om terug de geschiedenisboeken in te duiken. Geef me voorbeelden van geslaagde samenlevingen die onder dwang tot stand zijn gekomen? De Sovjet-Unie die verschillende volkeren tot één wou maken? Mensen met een nationalteit deporteren of aanmoedigen om in een ander land zich te vestigen om zo invloed te winnen? Bezet worden door een andere grootmacht die culturele regels oplegt? De realiteit is nu eenmaal wat ze is. Er zal een wolf zijn die geen schapen doodbijt, maar daarom kan je niet verwachten dat alle wolven in vrede met schapen kunnen samenleven. Ook wat men nu probeert, de Vlaming op te voeden met anti-racisme, dat heeft een omgekeert effect. Elk fascistisch regime wouw de bevolking opvoeden, bepalen wat ze mochten denken en zeggen. Daarom dat verplichte integratie ook niet werkt, niemand gaat met een cursus plots zijn persoon veranderen.
 • Sven Goris
  heeft gereageerd 2019-11-12 20:49:27 +0100
  Beste PVDA, Er speelt zeker een stokebrand wind maar die waait al eeuwenlang en al eeuwenlang is er racisme en verdeeldheid.
  Dat deze vandaag de dag nog steeds ons leven bepaald of misbruikt wordt spreekt boekdelen over de onwil van vooruitgang. Maar niet alleen bij ons, bij de Thai, bij de Rus, De bulgaar, de Pool, de West-Europeaan,… alsook bij de Moslim.
  Blijft er nog het feit dat de moslim, de Islam wel degelijk een bedreiging vormen en dat we teveel de knuffelpolitiek moeten omarmen.
  Een streng maar kordaat beleid hoeft niet per definitie inhumaan te zijn maar haalt de voedingsbodem voor de haatzaaierij grotendeels weg. Vergeet niet; de Thai en de Moslim zijn ook racistisch. Deze laatste voornamelijk naar ons toe.
  Maar ja als je de realiteit niet wil zien en enkel in de droomwereld of de wereld der blinden wil leven…

Volg de PVDA op de voet