Btw-verlaging op energie op tafel dankzij druk van de PVDA

.

Morgen, donderdag 13 januari, dient de PVDA in de Kamer een amendement in met haar voorstel om de btw op energie van 21% naar 6% te verlagen. “Nu ook CD&V zich voorstander verklaart, is het tijd dat de daad bij het woord gevoegd wordt. Wij reiken met ons voorstel de hand voor een alternatieve meerderheid. Het kan morgen onmiddellijk gestemd worden”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

De PVDA reageert tevreden op het feit dat de zaken eindelijk in beweging lijken te komen. “Wij voeren al sinds 2007 campagne om de btw op energie op 6% te krijgen”, herinnert Peter Mertens. Trekken, duwen, sleuren, actie voeren en handtekeningen verzamelen en het voorstel komt nu eindelijk op tafel. De druk van onderuit neemt toe om eindelijk actie te ondernemen tegen de energieprijzen die door het dak gaan. Die druk zorgt ervoor dat wat een paar weken geleden voor heel wat partijen nog onmogelijk was, nu plots wel mogelijk wordt”.

“Geen woorden, maar daden”, gaat Peter Mertens verder. “Want we weten ondertussen hoeveel een belofte van deze regeringspartijen waard is. We zullen dan ook druk blijven zetten tot deze btw-verlaging er komt. Geen tijdelijke verlaging, zoals Minister Van Peteghem lijkt te opperen, maar een structurele. Een geen selectieve, maar voor iedereen”. 

Het PVDA-voorstel ligt morgen ter stemming voor in het Federaal Parlement. “Wij reiken de hand voor een alternatieve meerderheid. De regering kan niet langer passief blijven toekijken hoe honderdduizenden gezinnen het steeds moeilijker hebben om het hoofd boven water te houden”, aldus Peter Mertens. 

De linkse partij verzamelde al bijna 300.000 handtekeningen met haar voorstel om de btw te verlagen (https://www.pvda.be/6procent). "Een btw-verlaging, dat zou de logica zelve moeten zijn. Wie krijgt het nog uitgelegd dat we vandaag nog altijd het peperdure luxe-tarief van 21% moeten betalen op een noodzakelijk goed zoals energie?", besluit Peter Mertens.