Cassatiearrest in de zaak Verlaeckt: PVDA vraagt respect voor recht op actievoeren en dient wetsvoorstel in

Foto Solidair, Karina Brys.

De PVDA betuigt haar solidariteit met Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt, wiens veroordeling voor het organiseren van een vakbondsactie bevestigd werd door het Hof van Cassatie. De uitspraak is zeer verontrustend voor wie in de toekomst nog actie wil voeren. De PVDA wil dat de strafwet zo snel mogelijk wordt aangepast en diende daartoe een wetsvoorstel in.

Het strafrechtelijk vervolgen van actie voeren gebeurt op basis van een interpretatie van artikel 406 van het Strafwetboek. Het PVDA-wetsvoorstel voegt een uitzonderingsclausule toe zodat sociale acties niet meer gecriminaliseerd kunnen worden.

Met haar uitspraak in het proces Verlaeckt brengt het Hof van Cassatie één van onze fundamentele rechten ernstig in gevaar: het recht op actievoeren. Dat is nochtans essentieel in een democratie. Het strafbaar stellen van een syndicale actie is ronduit ondemocratisch. PVDA-voorzitter Peter Mertens: “Wij willen niet dat onze kinderen opgroeien in een samenleving zonder fundamentele basisrechten, in een gemuilkorfde maatschappij waar iedereen alleen maar ja baas en ja keizer mag knikken. De veroordeling van Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt is een regelrechte schande en een gevaar voor iedereen die ooit nog een actie of een tegenstem wil laten horen. De 21ste eeuw is de eeuw van de mensenrechten en niet van de omhooggevallen Napoleons en andere Caesars die alleen maar dromen van een eeuwigdurende oligarchie zonder een stem van verzet.”

De wetgever beloofde indertijd plechtig artikel 406 van het Strafwetboek niet te gebruiken tegen sociale acties. Tot men het in 2016 uit de hoed toverde om de Antwerpse havenbazen te plezieren en de Scheldelaan in Antwerpen actievrij te verklaren. Het Hof van Beroep veroordeelde vakbondsleider Bruno Verlaeckt, niet omdat hij zelf een piket in de haven zette maar omdat hij voorzitter is van de betrokken vakbondsafdeling. Het is zeer verontrustend dat het Hof van Cassatie deze veroordeling nu heeft bevestigd.

De uitspraak is een slag in het gezicht van de sociale beweging. Ze raakt niet alleen syndicalisten, maar ook burgergroepen en andere actievoerders die een betoging, staking of blokkade organiseren. Denk maar aan de ouders die opkomen voor gezonde lucht, buurtbewoners voor verkeersveiligheid of vredesactivisten. Telkens bezetten zij – meestal kortstondig – de openbare weg om hun eisen kracht bij te zetten en een duidelijk signaal uit te zenden. Vaak is het ook pas dan dat het beleid zich bereid toont om in overleg te gaan.

Zonder sociale actie geen sociale vooruitgang. Dat is een cruciale les uit de geschiedenis. Zij die kiezen voor de winst in plaats van de mensen, zoeken stokken om in de wielen van sociale acties te steken. Het strafrechtelijk vervolgen van activisten is er daar alvast één van. Maar de sociale beweging is niet te stoppen. Dat is een andere geschiedenisles. Ondanks repressie en allerhande verboden zijn de arbeiders, vakbonden en burgerbewegingen altijd actie blijven voeren. Ook de PVDA zal de rechten van actievoerders blijven verdedigen en zelf acties blijven voeren.

Het PVDA wetsvoorstel vindt u hier : https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0650/55K0650001.pdf


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Volg de PVDA op de voet