Commissie Volksgezondheid geannuleerd: lopen onze ministers weg voor moeilijke vragen?

Foto Belga.

Vanmiddag, 14 april, was er een actualiteitsdebat gepland in de commissie Volksgezondheid met ministers De Block en De Backer. Die vergadering werd afgelopen dinsdag vastgelegd en de commissieleden dienden meer dan 80 vragen in. Toch annuleerden de ministers gisteren het debat.

Het actualiteitsdebat in de commissie Volksgezondheid dient ter controle van het werk van de ministers. Mensen stellen zich daar terecht heel veel vragen over in deze crisistijden. We waren dan ook erg verbaasd dat de ministers gisteren het debat annuleerden. Ze zijn plots niet meer beschikbaar omdat er een vergadering van de Kern plaatsvindt op hetzelfde moment. Maar ook voor de rest van de week zeggen ze niet beschikbaar te zijn.

Thierry Warmoes, PVDA-volksvertegenwoordiger en voorzitter van de commissie reageert ontzet: "Deze manier van werken is volstrekt onaanvaardbaar. Onze Grondwet stelt dat de ministers verantwoording moeten afleggen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Mensen stellen zich veel vragen over de aanpak van de huidige gezondheidscrisis, de situatie in de woonzorgcentra, het testen, het tekort aan beschermingsmateriaal en de maatregelen die we moeten nemen". De commissieleden hadden maar liefst 88 vragen ingediend om een antwoord te krijgen op die bekommernissen. Maar die krijgen dus nul op het rekest.”

"Vorige week al bleek er te weinig tijd om voldoende op de vragen van de leden te antwoorden. Dat viel dan ook niet in goede aarde bij de parlementsleden", vervolgt Warmoes. “Veel vragen bleven onbeantwoord en de parlementsleden hadden niet eens de tijd om te antwoorden op de ministers, zoals normaal de gewoonte is in het parlement. Afgelopen dinsdag is daarom afgesproken dat het debat deze week zou worden voortgezet. Maar de ministers hielden zich niet aan hun woord en met deze last-minute annulering nemen ze een loopje met de controlefunctie van het parlement.”

"We moeten absoluut begrip tonen voor de drukke agenda's van de ministers in deze tijden van crisis," meent Warmoes, "maar zelfs - of liever gezegd vooral - in deze turbulente periode moet de parlementaire controle op de regering mogelijk blijven". Dat is essentieel voor onze democratie. De Conferentie van Voorzitters van de Kamer herinnerde daar vorige week ook nog eens aan.

"We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de ministers moeilijke vragen willen vermijden", besluit Thierry Warmoes. Ook vorige week ontweken de ministers vragen. Daarenboven bleken hun antwoorden niet volledig. Vandaag zullen ze dus helemaal niet antwoorden. Nochtans hebben we het recht om te weten hoe ze deze crisis aanpakken. Op een dag zal er toch een grondige evaluatie moeten plaatsvinden over de aanpak van deze crisis."