Congressen

Ontdek hier de teksten van de laatste PVDA-congressen.

Public enthousiaste lors du 9e Congrès du PTB.

Eenheidscongres PVDA 2021

Het Eenheidscongres van 2021 was de voortzetting van het Solidariteitscongres van 2015 en het Vernieuwingscongres van 2008.

Solidariteitscongres PVDA 2015

Het Solidariteitscongres van 2015 was de voortzetting van het Vernieuwingscongres van 2008. Het zette de partij verder op het pad van “verbreden, verdiepen en verbinden”.

Vernieuwingscongres PVDA 2008

Met het Vernieuwingscongres van 2008 sloeg de PVDA een nieuwe weg in: een beginselvaste, soepele partij, de partij van de werkende mensen.