Corona in de gevangenissen: minister moet naar personeel luisteren

Foto Belga

In de gevangenis van Nijvel is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld en is een lockdown afgekondigd. De PVDA wil de nieuwe minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, zo snel mogelijk horen. De partij roept ook op om maatregelen te nemen om de gezondheid van personeel en gedetineerden te beschermen.

“De vakbonden trekken al weken aan de alarmbel over de versoepelingsmaatregelen in de gevangenissen, maar de autoriteiten weigeren te luisteren. Het personeel en de gevangenen dragen nu de gevolgen. De minister moet dringend maatregelen treffen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders.

De gevangene die wellicht aan de basis van de besmetting ligt, werkte in de gevangeniskeuken. Hij zou drie andere gevangenen hebben besmet die daar ook werken. Van daaruit zou de epidemie zich over de hele gevangenis hebben verspreid. Minstens acht andere mensen zouden besmet zijn, en alle gevangenen en het personeel moeten nog worden getest. De betrokken gevangene had blijkbaar geen symptomen en werd toevallig getest in het kader van een overplaatsing. Mogelijk liep hij de infectie op tijdens een bezoek dat hij vorige week kreeg. Een bezoek dat plaatsvond onder de versoepelde regeling (zonder masker en zonder beschermende maatregelen) die midden september werd ingevoerd. Ondertussen is de gevangenis van Nijvel in lockdown geplaatst en zijn alle activiteiten van de gevangenen – bezoeken, wandelingen, werken – opgeschort.

De autoriteiten wilden niet luisteren. Vandaag lijken de feiten te bewijzen dat de vakbonden gelijk hadden

De PVDA vroeg vorige woensdag al tevergeefs om de minister van Justitie in de commissie over dit onderwerp te horen. “Als je ziet wat er in Nijvel gebeurt, kan hij het debat niet langer uit de weg gaan”, zegt Gaby Colebunders. “We willen hem en de gevangenisautoriteiten snel horen om duidelijkheid te krijgen.”

De vakbonden vochten vanaf het begin de versoepeling van de bezoekregeling aan, omdat ze vonden dat dit zowel het personeel als de gedetineerden in gevaar bracht. Gaby Colebunders: “Ze waarschuwden ervoor dat het virus door de overvolle gevangenissen kon razen. Zij zeiden te vrezen dat dit alle activiteiten voor de gedetineerden zou doen opschorten. Zij riepen op tot aanvullende preventieve en beschermende maatregelen, waaronder tests en quarantaine. Maar de autoriteiten wilden niet luisteren. Vandaag lijken de feiten te bewijzen dat de vakbonden gelijk hadden.”

“De stijgende epidemiecijfers zouden de minister moeten aansporen om de fout te erkennen en om zijn beleid te veranderen”, besluit Gaby Colebunders.

Volg de PVDA op de voet