Coronamedicijn kost 300 keer meer dan de productiekost: stop de rooftocht van grote farmabedrijven

*

Een medicijn dat 6 euro kost om te produceren, verkopen aan 2000 euro ... Farmareus Gilead durft dat. Pure diefstal is het. De PVDA vraagt dan ook aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block om maatregelen te nemen tegen het bedrijf en voor zekerheid te zorgen dat het medicijn aan een deftige prijs toegankelijk is voor iedereen.

Farmabedrijf Gilead vraagt een buitensporig hoge prijs voor de virusremmer Remdesivir, die veelbelovende resultaten boekt in de behandeling van Covid-19. “Gilead maakt schaamteloos misbruik van de wereldwijde gezondheidscrisis om de prijs van het medicijn op te drijven tot meer dan 2.000 euro. Dat is maar liefst 300 keer meer dan de reële productieprijs”, reageert PVDA-woordvoerder en Kamerfractieleider Raoul Hedebouw. “We moeten paal en perk stellen aan dit farmabanditisme en de gezondheid laten voorgaan op de winsthonger van big pharma. Dat vereist politieke moed, maar het is niet onmogelijk. Het kan via de toepassing van dwanglicenties”.

Het Amerikaanse farmabedrijf noemt deze prijs een “vriendenprijsje” en “ver beneden de marktprijs”. Zo ver staan ze van de realiteit. “Men houdt geen rekening met wat het hen werkelijk kost om een medicijn te produceren. Ze gaan op zoek naar de prijs die we als maatschappij bereid zijn te betalen voor essentiële geneesmiddelen”, aldus Hedebouw. 

De farma-industrie speelt dit klaar door misbruik te maken van het patentrecht. Daarmee kunnen ze afdwingen dat anderen niet zonder hun toestemming dezelfde of een vergelijkbare uitvinding op de markt brengen. “Dat farma-bedrijven hier misbruik van maken om buitensporige prijzen te vragen is al helemaal onaanvaardbaar als je weet dat een groot deel van het onderzoek naar remdesivir door publieke middelen werd gesubsidieerd. Telkens weer hetzelfde liedje: de overheid investeert de nodige middelen, maar het zijn de aandeelhouders die met de winsten gaan lopen. We kunnen niet langer lijdzaam toezien”.

De linkse partij vraagt Minister De Block om dringend actie te ondernemen. “Dat kan via dwanglicenties. Hiermee kan men het monopolie van het Amerikaanse bedrijf openbreken en in ruil voor een billijke vergoeding generieke producenten het recht geven om het geneesmiddel te produceren en breed beschikbaar te maken. Dat is trouwens precies wat deskundigen in ons land aanbevelen in het kader van het nationaal pandemieplan. Dit jaar namen Canada, Chili en Ecuador ook al actie om dwanglicenties mogelijk te maken”, aldus Hedebouw. In ons land ligt het initiatief voor een dwanglicentie vandaag bij een farmaceutisch bedrijf zelf. “We hebben een wetsvoorstel ingediend om de wetgeving aan te passen, maar in afwachting moet de minister alvast samenzitten met de generische industrie om de procedure op gang te brengen”.

De PVDA vindt het de hoogste tijd voor een grondig debat over de prijzen van (toekomstige) behandelingen en vaccins tegen het coronavirus. Via haar Europees volksvertegenwoordiger Marc Botenga staat de linkse partij mee aan de basis van een grootschalige Europese petitie. “Right2cure is een unieke samenwerking tussen een tiental linkse partijen uit heel Europa, samen met de fractie van Europees Verenigd Links (GUE/NGL) in het Europees Parlement. Hierin roepen we de Europese Commissie op garanties te bieden dat vaccins en behandelingen tegen pandemieën een zaak van algemeen belang worden en vrij ter beschikking komen voor iedereen. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid en cruciaal voor de volksgezondheid. We kunnen niet toelaten dat de farmaceutische industrie van corona een cashkoe maakt.”

Volg de PVDA op de voet