Coronataks: Nationale Bank mag niet weigeren advies te geven

*

Op 9 november kregen we, tot onze grote verbazing, te horen dat de Nationale Bank weigert om advies te geven over het invoeren van een solidaire coronataks op multimiljonairs. Een dag later zei Kamervoorzitter Eliane Tillieux gelukkig dat de Nationale Bank dat niet kan maken.

Meneer Wunsch is de gouverneur van de Nationale Bank. Wanneer de Commissie Financiën hem vraagt om advies omtrent het wetsvoorstel van de PVDA tot invoering van een solidaire coronataks op multimiljonairs ((DOC 55 1169/001), weigert hij. Zijn motivering schrijft hij in een brief als volgt: "Aangezien de regering een wetsontwerp met een vergelijkbaar doel voorbereidt, is het niet wenselijk dat de Bank zich met haar initiatief bemoeit door zich over voornoemd voorstel uit te spreken."

“Deze weigering verbaast ons, schokt ons en is een belediging voor het Parlement”, zei Raoul Hedebouw, fractieleider van de PVDA in het Parlement. “Het is volgens ons niet aan de Nationale Bank om onderscheid te maken in de adviesaanvragen van de Kamer. En nog minder om een advies te weigeren omdat de overheid een wetsvoorstel voorbereidt waarvan het onderwerp vergelijkbaar zou zijn met een wetsvoorstel.

In de Conferentie van voorzitters, waaraan de verschillende voorzitters van de Kamerfracties deelnemen, argumenteerde kamervoorzitster Tillieux echter dat de enige aanvaardbare reden om te weigeren, zou kunnen zijn dat het behandelde onderwerp niet onder de bevoegdheid van de instelling valt. Het is echter duidelijk dat fiscale bepalingen onder de bevoegdheid van de Nationale Bank vallen.

De voorzitter van de Kamer besloot dat zij de gouverneur zou laten weten dat de redenen voor zijn weigering niet worden aanvaard. De fracties hebben dit besluit bij consensus goedgekeurd.

De PVDA-fractie in de Kamer is tevreden met dit besluit. "De heer Wunsch staat aan het hoofd van een belangrijke openbare instelling van het land. Hij dient het door het volk gekozen Parlement met wat meer respect te behandelen", aldus Raoul Hedebouw. "Bovendien bevestigt een nieuwe peiling opnieuw dat 80% van de Belgische bevolking een taks op miljonairs ondersteunt. De houding van de gouverneur van de Nationale Bank is ook een gebrek aan waardering voor al deze mensen".