Coronavirus: 5 dringende maatregelen om de werkende klasse te beschermen

.

De komst van het coronavirus is een uitermate ernstige crisis. Voor de PVDA moet gezondheid voorrang hebben op alle economische belangen. We stellen voor om alle productie en diensten die niet absoluut noodzakelijk zijn, tijdelijk stil te leggen. Daarnaast stellen we nog vier andere noodmaatregelen voor om de gezondheid én het inkomen van de volledige werkende klasse in dit land te beschermen.

1. Leg alle niet-noodzakelijke productie en diensten tijdelijk stil

Het is absurd om scholen, kapsalons en cafés te sluiten, maar om mensen, soms duizenden, samen te laten werken in gesloten ruimtes. Alle deskundigen zijn het erover eens: de beste manier om de verspreiding van het virus te beperken is om jezelf af te zonderen en geen contact te hebben. Toch blijven werkgevers druk zetten om de bedrijven draaiende te houden. Dat zou streng veroordeeld moeten worden. Alle productie en diensten die niet absoluut noodzakelijk zijn en die niet door middel van telewerken kunnen worden uitgevoerd, moeten tijdelijk worden stilgelegd.

In zowat heel Europa eisen werknemers en vakbonden deze stopzetting van de activiteiten. En steeds meer grote bedrijven moeten onder druk van de mobilisatie sluiten. In Italië braken er stakingen uit onder het motto: "We zijn geen vlees voor het slachthuis ("Non siamo carne da macello"), gezondheid boven winst".

Sommige diensten die rechtsreeks verband houden met de gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgers, productie van medische apparatuur, zorggerelateerd vervoer, enz. zijn op dit moment natuurlijk essentieel en noodzakelijk. Maar daarnaast gaat het ook nog over heel wat sectoren die de gezondheidszorg rechtstreeks ondersteunen en/of van vitaal belang zijn voor de samenleving als geheel (zie bijvoorbeeld de door de Nederlandse overheid opgestelde lijst). Dan gaat het over:

- Goederen- en personenvervoer

- De voedselketen, van productie tot distributie

- Energieproductie en -distributie

- Internetdistributie en ICT-diensten

- De vuilnisophaaldienst

- De reddingsdiensten en de politie

- Het deel van de openbare diensten dat de continuïteit moet garanderen

- De kinderopvang in scholen en crèches van de kinderen van degenen die in die sectoren werken

Door alle niet-noodzakelijke sectoren tijdelijk stil te leggen, kunnen de middelen en beschermingsuitrustingen die er zijn met voorrang naar die noodzakelijke sectoren.

2. Ondersteun de vrouwen en mannen in de frontlinie

We kunnen geen mensen naar het front sturen zonder de juiste uitrusting. Ze hebben maskers, hydroalcoholische gel, handschoenen, beschermpakken, thermometers, intensive care units, etc. nodig. Voor de ziekenhuizen natuurlijk, maar ook voor alle verplegend personeel daarbuiten. En voor de werknemers in noodzakelijke sectoren die worden blootgesteld aan infecties, zoals in supermarkten of bij de schoonmaak.

De regering faalt ernstig op dit punt. Alle nodige middelen moeten dringend vrijgemaakt worden. Er zijn genoeg maatregelen die we kunnen treffen om bestaande apparatuur op te eisen, als we de marktlogica in vraag durven stellen. Zo kunnen ook fabrieken geheroriënteerd worden om bijvoorbeeld maskers en hydroalcoholische gel te produceren.

3. Geef ouders die voor een kind moeten zorgen uitzonderlijk verlof

In Frankrijk krijgen ouders die moeten thuisblijven om voor kinderen onder de 15 jaar te zorgen, automatisch uitzonderlijk verlof. Ook in België zou dat zo moeten gebeuren. Ouders die om een of andere reden voor hun kind moeten zorgen en niet kunnen telewerken, melden dat aan hun werkgever, die hen onmiddellijk op ziekteverlof zet. Zonder dat er een medische getuigschrift moet worden ingediend. De eerste dagen worden 100% door de werkgever gedekt (tussen 7 dagen en 30 dagen naargelang men een arbeider of een bediende is) en de volgende dagen door de sociale zekerheid.

Ziekte-uitkeringen die niet volledig het loon dekken moeten via een noodfonds worden verhoogd om het inkomen te garanderen (zie verder).

4. Richt een noodfonds op om het gezinsinkomen te garanderen

Heel wat mensen zijn of worden economisch werkloos. Daarbij krijgen ze maar 70% van hun loon. In veel grote bedrijven met een sterke vakbondsafvaardiging wordt extra compensatie geboden om het loonverlies tot een minimum te beperken. Maar veel mensen die in kleinere bedrijven werken, als uitzendkrachten of met onzekere contracten krijgen die compensatie niet of alleszins in beperktere mate. Het inkomensverlies is voor hen dus veel groter.

Daarom eisen we dat er een noodfonds wordt opgericht. Zo kan iedereen de best mogelijke inkomensgarantie geboden worden. Het moet ook gebruikt worden om het inkomen te garanderen van zij die ziek zijn en geen inkomensgarantieverzekering hebben.

Dit fonds moet gefinancierd worden met een percentage van de loonmasse en met een uitzonderlijke belasting op de winst in 2019.

5. Stel aflossingen van hypothecaire leningen uit

In tijden van crisis moeten aflossingen van hypothecaire leningen aan de banken worden opgeschort. Zowel tijdens de crisis, als de zes maanden na het einde van de crisis en zonder extra interest te betalen voor die periode. Dit zal de gezinnen en de kleine bedrijven een beetje ademruimte geven. Deze maatregel werd ook al in Italië genomen.

In 2008 heeft de werkende klasse de banken gered. Het is maar normaal dat de banken in ruil daarvoor vandaag de werkende klasse helpen. Ze moeten hun toestaan de aflossing van hun huizen uit te stellen, zodat ze niet in een schuldenspiraal worden meegesleurd.


5 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Eric Boeve
  heeft gereageerd 2020-03-27 15:21:18 +0100
  Beste Kameraden

  Willen jullie iets op de been brengen tegen Krembo met zijn maatregelen die geen steek houden. Zoals bijvoorbeeld : Je mag maar 15 km van je huis fietsen. Waarom ? Ik wil weten waarom. Of je niet mogen verplaatsen met de auto om in het bos te gaan wandelen. Waarom ? Als ik nu overal de afstand van 1,5 m behou tov van vreemden. Mogen we nog als burgers weten waarom iets moet. Hadden ze niet gezegd dat het nu zeker belangrijk is buiten te zijn, te gaan sporten. Waarom zijn alle provinciale domeinen gesloten verdomme. Natuurlijk maakt elk gezond denkend mens een ommetje om teveel mensen bij elkaar te vermijden. Of denkt Meneer Krembo dat wij niet kunnen denken.
  Eric Boeve
 • Paula Vaes
  heeft gereageerd 2020-03-26 16:27:27 +0100
  Ik ben het eens met de inhoud van de tekst.Wij zien nu tot wat wilde besparingen in de gezondheidszorg kunnen leiden .De poppenkast ter hoogte van de wetstraat verandert van poppetjes en tekst maar heeft nog altijd niet begrepen wat de waarde is van een warme hechte samenleving ( die het neoliberalisme heeft willen stukkrijgen )De filosofie van de PVDA heeft in deze dan weer gelijk gekregen samen kunnen wij dit aan en niet éénieder an sich.Ik hou maar voor een ding mijn hart vast de IMPLOSIE van de medische zorg = meer artsen ziek en medisch personeel?persoonlijk ben ik moeten blijven werken tot 23 maartniet tot overmaat van ramp gelukkig ; maar welke russische roulette wordt er niet gespeeld met de levens van de werkende mens ten bate van enkelingen die ver van het gevaar de boel orkestreren. Daarom zeggen wij nu een dikke mercie aan allen die de boel draaiende willen en kunnen en moeten houden maar daar mag wat tegenover staan nà het beëindigen van deze oorlog. Er liggen hopen kapitaal te roesten en te rusten.Tijd dat wij deze bergen beginnen af te graven.
 • Rudy Raes
  heeft gereageerd 2020-03-22 22:37:31 +0100
  De voorstellen voor economisch werklozen is goed maar wat met onthaalouders zonder statuut aangesloten bij kind en gezin deze moeten open blijven maar krijgen weinig of geen kinderen en hebben geen recht op werkloosheidsuitkering of ook geen vergoeding maar zullen wel elektriciteit gas en water moeten betalen , met andere woorden voor de een alles en de ander niks .
 • Kris De Ceulaer
  heeft gereageerd 2020-03-20 08:28:43 +0100
  Al de voorstellen voor de mensen die momenteel economisch werkloos zijn, begrijp ik volledig. Die mensen hebben er zelf niet voor gekozen om op dit moment thuis te zitten.
  Maar de mensen in de zorg, voeding, vuilophaaldiesten enz… hebben wij momenteel keihard nodig!!! Waarom moeten zij werken met alle risico’s vandien zonder dat daar iets tegenover staat. Mensen die nu moeten werken zouden toch op één of andere manier een risicopremie moeten krijgen (desnoods door één keer een uitzonderlijke belastingverminderg).
  Want als zij allemaal foert zeggen, of besmet raken en thuis blijven dan pas zitten WIJ in de PROBLEMEN!!!
  Een collectief APPLAUS om acht uur is NIET VOLDOENDE!!!
 • Paul Allemeersch
  heeft gereageerd 2020-03-19 14:35:22 +0100
  Waarom deze onthouding bij de vertrouwensstemming van de (nood)regering ?? Dit schuift PVDA in het gezelschap van zieligaards als De Roover en Van Grieken. Waarom niet zeggen “kijk, wij mogen niet mee spreken, en toch staan wij daar !” Er gaat veel solidariteit door het land (België), en solidariteit is toch in wezen waar PVDA voor staat.

We hebben jouw steun nodig