Coronavirus: nood aan efficiënt beleid, niet aan 9 ministers die elkaar voor de voeten lopen

.

“Wetenschappers, gezondheidsexperts en gezondheidswerkers zijn dag in dag uit in de weer om het coronavirus het hoofd te bieden. Dat vraagt respect en vertrouwen.” Dat zegt Sofie Merckx, huisarts en federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Maar we stellen ons wél vragen bij de politieke aanpak van het probleem. 9 ministers van gezondheid die elk hun zegje hebben in de aanpak van een internationale gezondheidscrisis, zonder hiërarchische verantwoordelijkheid, dat is toch te gek voor woorden?”

Sofie Merckx zal vandaag in de Kamer minister De Block interpelleren. “Wij willen garanties dat de nodige middelen vrijgemaakt worden om de gezondheidswerkers in de ziekenhuizen en in de eerste lijn te ondersteunen. Zij zitten vandaag al op hun tandvlees als gevolg van de jarenlange besparingen in de sector. Voor ons moet in dit debat de gezondheid altijd centraal staan en voorgaan op de belangen van de grote aandeelhouders”.

Negen ministers van gezondheid, maar wie voert het commando?

De PVDA stelt al langer de complexe structuren van ons land aan de kaak en ziet in de aanpak van deze internationale gezondheidscrisis een zoveelste bewijs van nodeloze inefficiëntie. “De opeenvolgende staatshervormingen zorgden ervoor dat we vandaag maar liefst 9 ministers hebben die elk hun zegje hebben in het gezondheidsbeleid in ons land. De overlegplatforms om hun beleid minimaal op elkaar af te stemmen, zijn dan ook niet meer te tellen. Een beter bewijs van inefficiëntie krijg je toch niet? Een bevoegdheid splitsen om vervolgens het aantal vergaderingen te moeten vermenigvuldigen om de samenwerking te bevorderen? Gekker wordt het niet”, aldus Sofie Merckx.

De linkse partij hekelt vandaag in de eerste plaats dat er tussen die 9 bevoegde ministers geen duidelijke hiërarchische verantwoordelijkheid is. “Iedereen is verantwoordelijkheid binnen de grenzen van zijn of haar bevoegdheden. Voor ons is er hier nood aan een duidelijke chain of command, waarbij de federale minister aan de commandopost zit en eindverantwoordelijkheid draagt. Zij moet zich hierbij laten adviseren door de aangestelde wetenschappelijke gezondheidsexperts.” Maar de PVDA wil op termijn ook een aantal bevoegdheden gewoon herfederaliseren. “Ons land heeft nood aan één minister voor het hele land, bevoegd voor het preventieve en het curatieve gezondheidsbeleid, van de eerste tot de derde lijn”, aldus Sofie Merckx.

Stop de besparingen en investeer meer in gezondheidszorg

De linkse volksvertegenwoordigster zal minister De Block ook ondervragen over de middelen die vrijgemaakt worden om de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen te ondersteunen. “Gezondheidswerkers staan in de eerste lijn om het coronavirus het hoofd te bieden en moeten hiertoe goed geïnformeerd, uitgerust én beschermd zijn. Ik zal de minister onder andere ondervragen over het ontbreken van een strategische reserve van beschermingsmaskers en ander beschermingsmateriaal en hoe dit probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden”, gaat Sofie Merckx verder. “Ook de ziekenhuizen die binnenkort naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal patiënten zullen moeten opvangen, moeten voldoende ondersteuning en bijkomende middelen krijgen. Zijn zij hier voldoende voor gewapend? Laat ons niet vergeten dat onze ziekenhuizen al jaren gebukt gaan onder een structurele onderfinanciering en onderbemanning, in deze drukke winterperiode zijn ze al helemaal verzadigd. Zullen de nodige maatregelen getroffen worden opdat elke patiënt op de correcte manier opgevangen kan worden, zonder dat dit gedragen moet worden door een zorgpersoneel dat als gevolg van jarenlange besparingen nu al volledig op het tandvlees zit? Wij willen daar duidelijke garanties voor krijgen”, aldus Sofie Merckx.

De gezondheid moet voorgaan op de belangen van de grote aandeelhouders

Voor de PVDA moeten de beslissingen die de komende weken en maanden genomen moeten worden steeds prioritair afgewogen worden in het licht van de maximale bescherming van de gezondheid van patiënten en werknemers. “De gezondheid is een absoluut recht en staat boven de belangen van de grote aandeelhouders. Als werknemers bijvoorbeeld preventief thuis moeten blijven, mogen ze niet verplicht worden om verlof te nemen, maar moet hun inkomen gegarandeerd zijn”, besluit Sofie Merckx.