Coronawerkloosheid: PVDA dient wetsvoorstel in tegen belastingvalstrik

*

Meer dan een half miljoen werknemers dreigen dit jaar een belastingtoeslag te moeten betalen. Het gaat om een belastingvalstrik op de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid die de regering vorig jaar heeft ingevoerd. De PVDA dient een wetsvoorstel in om dit te verhelpen. "Het is onaanvaardbaar dat mensen die door tijdelijke werkloosheid al in de problemen zitten, nog eens extra gestraft worden door deze belastingval", hekelt PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw.

Wegens de coronacrisis verlaagde de regering vanaf 1 mei 2020 de voorheffing op de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid van 26,75% tot 15%.

Op het eerste gezicht is dat voor die werknemers goed nieuws. Maar bij nader inzien is het juist heel slecht nieuws: doordat werkloosheidsuitkeringen samen met het loon worden belast, dreigen deze belastingplichtigen bij de ontvangst van hun aanslagbiljet een zware toeslag te moeten betalen.

Twee keer gestraft

Raoul Hedebouw vindt dit onaanvaardbaar: "Het is niet normaal dat werkloosheidsuitkeringen, die al lager liggen dan het normale loon, ook nog eens tegen hetzelfde tarief als dat op het normale loon worden belast. Zo word je twee keer gestraft. Gezinnen die het nu al lastig hebben door de gedeeltelijke stopzetting van de economische activiteit, dreigen dus een belastingtoeslag te moeten betalen.”

“Ik heb de minister van Financiën hierover in de Kamer al herhaaldelijk ondervraagd, op basis van de cijfers die door het ABVV bekend werden gemaak. De minister probeerde eerst het ABVV in diskrediet te brengen door te zeggen dat het onjuiste informatie verstrekte. Maar uiteindelijk heeft zijn kabinet moeten toegeven dat belastingbetalers met een modaal inkomen extra belasting zullen moeten betalen wanneer de eindafrekening wordt opgesteld", aldus PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees.

Uit de berekeningen van de PVDA blijkt dat een werknemer met een gemiddeld loon (3.700 euro/maand bruto, hetzij 2.300 euro/maand netto voor een alleenstaande) en die van mei tot december 2020 werkloos was, een belastingtoeslag van 1.364 euro zal moeten betalen. De belastingtoeslag bedraagt meer dan 1.500 euro vanaf een brutomaandloon van 4.000 euro, hetzij een nettomaandloon van 2.430 euro.

Discriminatie

Het crisisoverbruggingsrecht, een soort uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor zelfstandigen, valt dan weer onder een apart tarief van 16,5%. Het is dan ook onbegrijpelijk dat uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid bij werknemers worden samengeteld met andere inkomsten en daardoor tegen een veel hoger tarief worden belast.

PVDA-wetsvoorstel

De PVDA wil concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen voorkomen en het verlies aan netto-inkomen in geval van tijdelijke werkloosheid sterk beperken. Daartoe dient ze een wetsvoorstel in om een afzonderlijke belasting van 15% in te voeren voor uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

In principe moeten sociale uitkeringen een bijzondere fiscale behandeling krijgen, aangezien zij al een vermindering van het normale inkomen vormen. Er bestaat bovendien een mechanisme van belastingvermindering voor vervangingsinkomens zoals pensioenen en de ziekte- en werkloosheidsuitkeringen. Maar boven een bepaald belastbaar inkomen valt de belastingvermindering weg. Vanaf een brutoloon van 3.075 euro (2.020 euro netto) en met 6 maanden coronawerkloosheid in de loop van het jaar, valt de belastingvermindering al weg, terwijl het verlies aan inkomen aanzienlijk is.

De belastingwetgeving bevat hier dus duidelijk een leemte. Die bestond al vóór de COVID-19-pandemie, maar deze heeft haar, met de massale en blijvende toevlucht tot tijdelijke werkloosheid, extra in de verf gezet. Aangezien de regering weigert op te treden, biedt dit wetsvoorstel het parlement de mogelijkheid om het probleem aan te pakken.

Download ons volledige dossier.

Download het PVDA-wetsvoorstel.