Covid-commissie: regering probeert oppositie buitenspel te zetten met achterkamerpolitiek

PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx.

De bijzondere Covid-commissie kwam vandaag bijeen om de aanbevelingen van het eindrapport over de aanpak van de crisis te bespreken. “Tot onze grote verbazing legde de Vivaldi-regering zelf een in achterkamertjes bedisselde tekst op tafel”, klaagt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger, aan.

“Er vonden de laatste maanden meer dan 40 hoorzittingen plaats, maar de regering trekt hier geen enkele fundamentele les uit. In de plaats kwam Vivaldi met een reeks passages die bijna letterlijk zijn overgenomen uit het regeerakkoord”, aldus Sofie Merckx.

De PVDA vindt de manier waarop de regering achter gesloten deuren de covid-commissie volledig gijzelt om haar eigen agenda door te duwen onaanvaardbaar. “Is dat het idee van democratische vernieuwing en samenwerking met de oppositie waar de regering zo hoog mee oploopt?”, vraagt Sofie Merckx zich af.

Volgens de PVDA-volksvertegenwoordiger zijn de aanbevelingen in het eindrapport voorlopig een maat voor niets. “De regering trekt gewoon géén lessen uit haar gefaalde aanpak van de crisis. Het blijft voor de regering taboe om de noodzakelijke herfederalisering van de gezondheidszorg op tafel te leggen. Als er één zaak zonneklaar was tijdens de hoorzittingen, dan is het toch wel dat negen ministers van Gezondheid absurd is”.

Sofie Merckx diende zelf een aanbeveling in om de gezondheidszorg te herfederaliseren: “We hebben één federale minister nodig in plaats van negen. Bijna twee derde van de bevolking wil de gezondheidszorg herfederaliseren. Je krijgt het toch niet uitgelegd dat de regering in haar aanbevelingen de splitsing van de zorg verder wil evalueren?”

“Een belangrijke les die de regering niet trekt, is dat we moeten investeren in een sterk publiek en preventief gezondheidssysteem. Tijdens de hoorzittingen bevestigde de experten wat iedereen aanvoelt: we stonden met de billen bloot. Ons land kon niet terugvallen op een preventief en lokaal verankerd gezondheidsstelsel en ook de diensten op de FOD Volksgezondheid waren zo ondergefinancierd dat ze het niet gebolwerkt krijgen. De dienst Noodgevallen telt één persoon. De coronacrisis toont net aan dat elke euro geïnvesteerd in preventie zich dubbel en dik terugverdient”, besluit Merckx.

 

Volg de PVDA op de voet