Covid-vaccins: na de Verenigde Staten moet ook België opheffen van patenten steunen

Foto Solidair, Sofia Touhami

De Verenigde Staten hebben beslist om de opheffing van de vaccinpatenten te steunen. De PVDA vraagt dit al precies één jaar en verheugt zich dan ook over de beslissing. Vandaag, donderdag 6 mei, zal PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx de federale regering opnieuw oproepen om het voorstel te steunen: "Dit is een belangrijke overwinning die te danken is aan volgehouden mobilisatie van onderuit, in de VS en wereldwijd. België en de Europese Unie kunnen niet langer achterblijven en moeten hun standpunt herzien. Onze resolutie om de patenten op te heffen staat vandaag, donderdag 6 mei, op de agenda van de Kamer: we zullen daar een stemming vragen over een spoedbehandeling”.

“Dit is een belangrijke beslissing van de Amerikaanse regering" zegt Sofie Merckx. “Het is essentieel dat aan de vraag naar vaccins kan worden voldaan, niet alleen in ons land en in Europa, maar ook in de rest van de wereld.” Vorige week weigerden de Vivaldi-partijen (Open Vld, Vooruit, Groen, CD&V, PS, Ecolo, MR) nog om het voorstel van de PVDA te steunen. Morgen, donderdag, zal Sofie Merckx opnieuw een debat vragen in de Kamer en de Belgische regering vragen officieel het opheffen van de vaccinpatenten te steunen. 

De PVDA vindt dat België en de Europese Unie het voorstel om de patenten op te heffen niet langer mogen blokkeren binnen de Wereldhandelsorganisatie. Marc Botenga, Europees Volksvertegenwoordiger voor de PVDA, ziet hoe de beslissing van de VS de Europese Commissie volledig isoleert op internationaal vlak. "De Europese Commissie blijft blind voor de belangen van de volksgezondheid wereldwijd. De humanitaire ramp die zich afspeelt in Brazilië of India toont hoe dringend het is om van koers te veranderen. Door patenten op te heffen kunnen we snel veel meer vaccins produceren en deze wereldwijd verdelen. De gezondheid van de mensen moet nu eindelijk voorrang krijgen op de winst van Big Pharma."

De linkse partij benadrukt echter dat een volledige opheffing van de patenten gepaard moet gaan met een echte overdracht van technologie en know-how, zodat talrijke bedrijven de vaccins kunnen produceren. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt twee platforms voor om dit te doen. "Voorlopig blijft deelname aan deze programma's echter vrijwillig voor de farmaceutische industrie. Resultaat? De technologie-overdracht gebeurt gewoon niet", betreurt Botenga, die het delen van gezondheidstechnologie via deze platforms verplicht wil stellen.

In februari demonstreerden verschillende activisten van de PVDA en Geneeskunde voor het Volk voor de kantoren van de farmareus Pfizer om de opheffing te eisen van de patenten op het vaccin. De partij draagt ook, samen met meer dan 200 organisaties, een Europees burgerinitiatief, dat door burgers, NGO's en vakbonden uit vele landen is gelanceerd om de Europese Commissie tot actie te dwingen.