Crashen voor de eindmeet: steeds meer werknemers vallen langdurig ziek vlak voor hun pensioen

.

Op vijf jaar tijd is het aantal mensen die doorstromen van een ziekte-uitkering naar hun pensioen met één vierde gestegen. Dat is één van de opvallende vaststellingen uit de cijfers die PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders opvroeg bij minister van pensioenen Karine Lalieux (PS). “Wat veel werknemers aan den lijve voelen, bewijzen de cijfers zwart op wit: steeds meer werknemers crashen op enkele jaren van hun pensioen”, reageert Gaby Colebunders. “De cijfers en de realiteit tonen aan dat de vervroegd pensioen vanaf 60 jaar na 40 gewerkte jaren noodzakelijk is”.

De sterkste stijging is te zien bij mensen die tussen 1 en 2 jaar thuis zijn (+76%). Gaby Colebunders schrikt niet van de cijfers: “dit bevestigt dat almaar langer werken voor veel werknemers gewoonweg niet mogelijk is. Aan het einde van hun carrière zijn veel mensen mentaal en fysiek op. Sinds 2012 bouwen opeenvolgende regeringen het brugpensioen af en trekken ze pensioenleeftijd opgetrokken. Maar van werkbaar werk is geen sprake. Wat hebben we dan bereikt? Méér zieken en dus ook méér kosten voor onze sociale zekerheid”.

Volgens de PVDA biedt het ‘terug-naar-werk-beleid’ van minister Vandenbroucke (Vooruit) geen beterschap. “Werkgevers worden expliciet niet geresponsabiliseerd voor 55-plussers die langdurig ziek uitvallen. Maar met het beleid van Vandenbroucke dreigt diezelfde oudere werknemers wel sancties te geven. Die politiek van twee maten en twee gewichten is fundamenteel onrechtvaardig”, aldus Colebunders. “Als een 55-plusser langdurig uitvalt, riskeren bedrijven niets en zijn de kosten voor de ziekenkas. Wij vragen om een andere weg in te slaan. Vervroegd pensioen moet mogelijk zijn vanaf 60 jaar na 40 jaar carrière. Sta landingsbanen toe aan iedereen vanaf 55 jaar zodat werken ook voor oudere werknemers werkbaar blijft.”

 

Jaren invaliditeit voor intrede in pensioen

2016

2017

2018

2019

2020

1-2 jaar

742

896

1.091

1.000

1.306

2-5 jaar

1.689

1.956

2.406

2.460

2.672

5-10 jaar

3.171

3.614

4.226

4.316

4.354

10-15 jaar

2.512

2.706

2.880

2.981

2.909

15-20 jaar

1.907

2.095

2.148

1.995

1.846

+20 jaar

2.735

3.021

3.153

3.014

2.817

Totaal

12.756

14.288

15.904

15.766

15.904

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

Arbeiders – mannen

5.154

4.817

5.286

5.185

4.997

Arbeidsters – vrouwen

3.776

3.477

3.913

4.105

4.225

Bedienden – mannen

1.371

2.248

2.395

2.237

2.307

Bedienden – vrouwen

2.455

3.746

4.310

4.239

4.375

Totaal

12.756

14.288

15.904

15.766

15.904

Download hier ons volledige dossier