Françoise De Smedt, PVDA-fractieleidster in het Brussels Parlement. Foto: Bruno Bauwens

In juli beweerde de Brusselse regering (PS-sp.a-Ecolo-Groen-Défi-Open Vld) oplossingen te hebben voor de sociale en ecologische noodtoestand. Drie maanden later kan ze niet uitleggen hoe die oplossingen gefinancierd moeten worden. “Zonder geld vallen al die beloftes in het water”, zegt Françoise De Smedt, PVDA-fractieleidster in het Brussels parlement. “Want zonder te breken met het besparingskader en de liberale logica, zal de regering de huurprijzen niet laten dalen, noch de armoede inperken, noch antwoorden vinden op de uitdagingen op het vlak van klimaat en mobiliteit”.

De Brusselse meerderheidspartijen hadden het al toegegeven: het begrotingskader is erg strak. Voor Françoise De Smedt is het duidelijk: “Het is niet zomaar dat wij zeggen: zonder te breken met het Europese besparingskader, zonder het liberale beleid uit het verleden in vraag te stellen, zal er geen budget zijn voor sociale maatregelen en het klimaat. Er blijven maar drie mogelijkheden over: de aangekondigde projecten uitstellen of afgelasten, knippen in de budgetten of de mensen doen betalen.”

Geen oplossingen om de huurprijzen te doen dalen

“Met een bindend kader voor de huurprijzen is het mogelijk om de huurprijzen te doen dalen, zonder dat het de regering iets kost. Ondanks het feit dat het middenveld vragende partij is, en ondanks de beloftes van de PS, zal er nog steeds geen bindend kader voor de huurprijzen zijn”, zegt de fractieleidster. “Deze Brusselse regering beweert een oplossing te hebben voor 15.000 van de gezinnen die op een sociale woning wachten. Maar de concrete pistes om daartoe te komen ontbreken volledig. Terwijl het Gewest de private vastgoedpromotoren zou kunnen opleggen om een derde sociale woningen te voorzien in elk nieuw project, zoals de PVDA dat voorstelt”.

Geen gratis openbaar vervoer, maar wel een kilometertaks

De 20 miljoen die nodig is om het openbaar vervoer gratis te maken voor wie min-25-jarigen, is niet opgenomen in de begroting. Françoise De Smedt is verontrust: “Als de regering zelf niet de ‘pindanootjes’ vindt, zoals minister-president Vervoort dit omschreef, hoe kan ze dan nieuwe bus- en tramlijnen financieren? Zullen de tarieven van de MIVB omhoog gaan? Wie gaat betalen? In elk geval weten we al dat iedereen de kilometertaks zal moeten betalen.”

Geen enkele ambitie om degelijke jobs te creëren

Françoise De Smedt las een getuigenis voor van een gemeentewerkster. Daarmee zette ze de eisen kracht bij van de gemeentelijke en gewestelijke werknemers die in groten getale naar het Brussels parlement waren getrokken. “De lonen van het gemeentelijk en gewestelijk personeel zijn 10 tot 60% lager dan in andere gewesten. Deze regering moet het voorbeeld geven en lonen betalen die het mogelijk maken om waardig te leven”, besluit de fractieleidster. “In de regeringsverklaring zien we ook geen geld voor de creatie van degelijk werk. De regering gaat verder met het subsidiëren van onderbetaalde stages, zonder perspectief op echt werk, waarvan multinationals als Blocker en Euroclean profiteren”.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig