De Europese Unie en België moeten het valse vredesplan van Trump verwerpen en de fundamentele rechten van de Palestijnen verdedigen.

Foto : Dieter Boone

"Wat Trump voorstelt is geen vredesplan maar een annexatieplan en een legalisering van de illegale Israëlische kolonisering. Het betekent de kolonisering van Jeruzalem, van de Golanvlakte, van een groot deel van de bezette gebieden in de Westelijke Jordaanoever en de Jordaanvallei. Het plan geeft de Palestijnen niet meer dan een totaal versnipperd grondgebied", zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili.

"Trump schreef zijn plan samen met zijn Israëlische vriend Netanyahou, met de bedoeling het eenzijdig aan de Palestijnen op te leggen. Trump ziet het als een win-winoplossing. Maar het is vooral een plan dat de Israëlische bezetter en de VS-leider winst oplevert. Voor het Palestijnse volk en het internationaal recht betekent het plan daarentegen een verlies", voegt de PVDA-volksvertegenwoordiger eraan toe.

Met zijn “historisch plan”, zijn “akkoord van de eeuw”, geeft Trump Israël een zeer groot cadeau: Jeruzalem wordt de eengemaakte en ondeelbare hoofdstad van Israël, de Golanvlakte kan ook door Israël worden aangehecht, de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever worden aangehecht, en zelfs de Jordaanvallei valt onder de Israëlische soevereiniteit. Die vier punten vormen nochtans een inbreuk op het internationaal recht en de UNO-resoluties.

De Palestijnen zouden zich moeten tevreden stellen met een Palestijnse ministaat, bestaande uit enkele verloren lapjes grond in een zee van Israëlische nederzettingen en in beslag genomen gronden, met een “hoofdstad” in de buitenwijken van Oost-Jeruzalem.

Journalist Baudouin Loos schrijft in Le Soir: "Het plan bevat bijna alles wat de Israëlische rechts-nationalisten wilden. Jeruzalem blijft zo goed als volledig in Israëlische handen, geen enkele Palestijnse vluchteling zal ooit naar de in Israël gelegen grond van zijn voorvaderen kunnen terugkeren, alle joodse kolonies in de bezette Palestijnse gebieden en ook de Jordaanvallei zullen door Israël worden aangehecht. De enige bittere pil die rechts Israël moet slikken is dat er een Palestijnse staat zou komen. Maar die zal, versnipperd, ontwapend, zonder andere buitengrenzen dan die met Israël, meer op de “thuislanden” van het vroegere racistische Zuid-Afrika dan op een soevereine staat lijken.”

Het plan Trump voor de "confettistaat" Palestina

De kaart van de "thuislanden" in het Zuid-Afrika van de apartheid

"De Palestijnen zijn met het plan Trump dus de dupe. De Europese Unie en onze regering moeten het krachtig verwerpen. En ze moeten eindelijk maatregelen nemen om de Israëlische kolonisering te helpen stoppen, want anders is er geen vrede mogelijk. Maatregelen zoals de opschorting van de associatieovereenkomst met Israël en het handelsverbod met de nederzettingen", vindt PVDA-Europarlementslid Marc Botenga.

De PVDA diende trouwens in het federaal Parlement een resolutie in om het nederzettingenbeleid van Israël de bestraffen. Deze resolutie wordt momenteel in de commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer besproken en voorziet onder andere in het verbod op partnerschappen, invoer en commercialisering van producten uit de nederzettingen en in het stopzetten van de economische zendingen bij de Israëlische regering of bij instellingen in Israël die zouden bijdragen tot het nederzettingenbeleid.

De PVDA wil dat deze maatregelen van kracht blijven tot Israël ophoudt met de illegaal bezette gebieden te koloniseren, de scheidingsmuur neerhaalt, de blokkade van Gaza opheft en de fundamentele rechten van de Palestijnen erkent.