De koolstoftaks en andere meningsverschillen tussen de PVDA en de traditionele partijen inzake klimaat

Foto Solidair, Bruno Bauwens

Op het vlak van klimaat zijn er fundamentele tegenstellingen tussen de PVDA en de andere partijen (ook Groen). Twistpunten zijn: de onrechtvaardige en inefficiënte koolstoftaks, hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten tegen 2030 en het feit dat je de klimaatcrisis niet kunt oplossen met de vrije markt. 

In de plenaire zitting van de Kamer op 20 december kwam het tot een woordenwisseling tussen PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees en Jean-Marc Nollet van Ecolo/Groen over de standpunten inzake klimaat. Marco Van Hees geeft uitleg bij de drie meningsverschillen tussen de PVDA en de andere partijen.

Ambitieus tegen 2030?

“Twee maanden geleden viel Nollet mij aan omdat de PVDA als enige partij weigerde om in de verschillende parlementen een resolutie te steunen. Ik had namelijk kritiek op het feit dat de resolutie zeer weinig ambitieus was in het terugdringen van de CO2-uitstoot tegen 2030. Het is niet geloofwaardig om een ambitieuze doelstelling voor 2050 vast te leggen (-95%) als er niet ook al voor 2030 een ambitieuze doelstelling is. Nollet viel mij aan omdat voor hem 2050 telde. Maar waarom benadrukt hij dan nu dat zijn nieuwe resolutie moet goedgekeurd worden omdat er een doelstelling voor 2030 (-55%) in staat? In elk geval, deze resolutie keurde de PVDA om die reden wél mee goed.”

De inefficiënte koolstoftaks

“Ook over de koolstoftaks lopen de meningen uiteen. De PVDA is als enige partij tegen. De taks stond niet in de resolutie, maar we dienden een amendement in om hem er expliciet uit te houden. De koolstoftaks is de taks die de beweging van de gele hesjes in Frankrijk deed ontstaan. In feite is koolstoftaks een andere naam voor bijkomende accijnzen op brandstof. De federale overheid maakte de berekening voor 2030: met die taks zou de energiefactuur 127 euro stijgen en de prijs aan de benzinepomp 154 euro. 281 euro extra per gezin dus ...

De traditionele partijen doen alsof ze dit doen vanuit klimaatoverwegingen, maar deze taks is sociaal totaal onrechtvaardig. Armere gezinnen zullen hem veel meer voelen doorwegen in hun gezinsbudget. Maar daarnaast draagt hij ook absoluut niks bij voor een beter milieu. Want als je ziet hoe de regering het openbaar vervoer afbreekt, dan kunnen velen niet anders dan de auto nemen. Het milieu is een alibi om de mensen nog eens te doen betalen.

En de inkomsten van deze belasting? In Frankrijk gingen ze naar de werkgevers ... Die kregen nog eens belastingvermindering ... “voor concurrentievermogen en werkgelegenheid”. Misschien zijn de Belgische werkgevers daarom zo enthousiast over de koolstoftaks? Raoul en ik dienden een amendement in om de koolstoftaks definitief te begraven. Het kreeg maar twee stemmen: Raoul en mezelf.”

De markt werkt niet

“En dan is er nog een fundamenteel meningsverschil, waarover we ook een amendement indienden: de illusie dat het klimaatprobleem kan worden opgelost binnen het kader van de vrije markt. Het emissiehandelsysteem ETS (dat eigenlijk toelaat om te vervuilen) is een mislukking van formaat. Tegelijkertijd is ook de ontwikkeling van hernieuwbare energie mislukt. Voor de PVDA moet er een plan komen om de uitstoot te verminderen, waarbij bedrijven dwingende normen worden opgelegd. Want, zoals de Canadese activiste Naomi Klein zegt: kapitalisme is onverzoenbaar met klimaat. En op dat vlak zien we dat de liberale ideologie de sociaaldemocratische en groene partijen zwaar heeft besmet.”