De Lijn: Vlaamse Regering schakelt versnelling hoger met verrottingsstrategie

Foto Wattman / Flickr.

Wie de voorbije jaren bus of tram in Vlaanderen heeft genomen, heeft het geweten: de dienstverlening van De Lijn is er – om het zacht uit te drukken – niet bepaald op vooruit gegaan. Door het beleid van voormalig mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) is het aantal klachten over de openbaar vervoersmaatschappij tot een historisch hoogtepunt gestegen. Wie dacht dat dit de nieuwe regering zou aansporen om voluit te kiezen voor een beter en goedkoper openbaar vervoer, heeft het echter mis. Zijn opvolgster Lydia Peeters (Open Vld) schakelt nog een versnelling hoger met de verrottingsstrategie van Weyts.

Laurens Van Praet en Koen Dereymaeker

De Lijn op droog zaad

Het optrekken van de kostendekkingsgraad van De Lijn – zeg maar het verkleinen van het budget – was Weyts’ rode draad doorheen zijn ministersschap. De effecten zijn duidelijk: De Lijn kampt met een acuut personeelstekort en moet het door het uitblijven van investeringsbudgetten stellen met aftands materiaal. De gevolgen? Vorig jaar zijn er meer dan 200.000 ritten van bussen of trams geschrapt en bleef de reiziger telkens in de kou staan. Kwam de bus of tram toch opdagen? Dan was dat vaak te laat. Het aantal klachten bij De Lijn steeg zo in één jaar met 25 procent tot bijna 53.000.

Een weldenkend mens zou het dan logisch vinden om de budgetten te verhogen, om er op z’n minst voor te zorgen dat trams die moeten rijden, dat ook effectief doen. Maar hiervan is geen sprake in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, integendeel:

“Sowieso blijft De Lijn verder een hogere kostendekkingsgraad realiseren en blijft kostenefficiëntie een permanente drijfveer.”

De belangen van de reizigers of het personeel worden volledig ondergesneeuwd door de fixatie op het verder verminderen van het werkingsbudget van De Lijn. Het personeel wordt zo gereduceerd tot kostenpost waarop bespaard moet worden, en de reizigers tot een melkkoe die uitgemolken moet worden.

Ook voor De Lijn zelf moet het nieuwe regeerakkoord een zware opdoffer geweest zijn. Voor de verkiezingen maakte De Lijn een memorandum op met een reeks eisen aan de Vlaamse Regering voor een betere dienstverlening. Die moeite had ze zich beter bespaard: geen enkele belangrijke vraag werd ingewilligd. Ook in grote infrastructuurprojecten, waarvan de voorbereidende studies vaak al bezig waren, wordt blijkbaar gesnoeid: waar het oude regeerakkoord nog tal van tramverlengingen minutieus had uitgetekend, blijkt het lijstje vandaag aanzienlijk korter.

Valse beloftes voor het klimaat

Op deze manier wordt ook het enorme belang van een goed en betaalbaar openbaar vervoer voor de klimaattransitie volledig genegeerd. De regering kan dan wel spreken van de “vergroening van het rollend materieel”, ze wil pas tegen 2035 emissievrij rijden in heel Vlaanderen. Dat is niet enkel veel te laat, maar ook veel te vaag: nergens maakt ze deze doelstellingen hard met concrete engagementen of budgetten. Daarenboven kan het openbaar in Vlaanderen ook enkel z’n steentje bijdragen aan de klimaattransitie als het aanbod effectief uitgebreid wordt: een bus die niet komt opdagen stoot dan wel geen CO2 uit, ze haalt ook geen passagiers uit de auto. En het was nochtans Ben Weyts die de mensen wou ‘verleiden’ het openbaar vervoer te verkiezen boven de wagen. Dat verleiden is meer wegjagen geworden: het aantal mensen dat voor bus of tram kiest daalt al jaren. Niemand is bereid meer te betalen voor minder. Dat was vorig jaar niet het geval, en dat zal het volgend jaar ook niet zijn.

Bus en tram vogel voor de kat

Het mag dan ook duidelijk zijn: door het beleid van de vorige Vlaamse Regering zit De Lijn in een neerwaartse spiraal. Minder ritten betekent minder reizigers en minder inkomsten, wat op zijn beurt weer nieuwe besparingen met zich meebrengt en zo komen we in een vicieuze cirkel terecht.

Maar dat wisten de politici aan de onderhandelingstafel natuurlijk ook. Hun oplossing? Stappen zetten richting privatisering van het openbaar vervoer. Ze hebben het over het afstoten van taken die niet tot de “operationele dienstverlening” – wat dat dan ook mag zijn – behoren, en het verkopen van eigendommen. Alsof dat niet genoeg is, wil de regering ook een proefproject opstarten waarbij ze al het openbaar vervoer in een bepaalde vervoersregio uitbesteedt aan de privé. Dat komt natuurlijk bovenop de bijna 28 miljoen euro die de vervoersregio’s – waarin Vlaanderen is opgedeeld – nu al kunnen besteden aan private uitbaters van vervoersmiddelen.

Door de verrottingsstrategie is De Lijn een vogel voor de kat geworden: de dienstverlening is ondermaats en het uitbesteden aan de privé wordt gepresenteerd als het enige alternatief. There is no alternative! Maar het uitbesteden aan de privé betekent het introduceren van het winstmotief in het openbaar vervoer. En deze winst moet ergens vandaan komen. Enerzijds zal voor het personeel de werkdruk en de flexibiliteit verder stijgen. Tegelijkertijd wordt het stakingsrecht verder uitgehold: de regering wil “verdere stappen zetten m.b.t. het aanbieden van gegarandeerde dienstverlening”, om te verhinderen dat het personeel en hun vakbonden zich kunnen verzetten. Anderzijds is de reiziger de dupe door de verslechterde dienstverlening en duurdere tickets.

PVDA kiest voor goed en betaalbaar openbaar vervoer

De PVDA kiest voor een openbaar vervoer dat ook echt openbaar is en waar wordt geïnvesteerd. Alleen een kwaliteitsvol en goedkoop publiek transport kan de ruggengraat van een duurzame mobiliteit vormen. Een fijnmazig bus- en tramnetwerk is essentieel voor schonere lucht en biedt een antwoord op de verstikkende files en sluit de sociaal zwakkeren niet uit. Mobiliteit is een basisrecht: iedereen heeft recht op een reëel aanbod in zijn buurt. Mensen dreigen aan de zijlijn te blijven staan en in vervoersarmoede te worden geduwd.


6 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Vincent Floré
  heeft gereageerd 2019-11-08 07:06:25 +0100
  Het is schandalig hoe jullie met arbeiders omgaan. Onze investeringen te niet doen gaan, door de verborgen agenda. Uw eigen opslag geven en de rest uithollen … Dit is niet meer normaal. Dit grapje is bezig sinds de val van de muur en de kapitalisten die de politiek volledig opkopen … geldverslaafden zonder normen en waarden. ze gebruiken overal dezelfde tactiek. Ook ik ben buitengewerkt omdat ik te ‘duur’ was. Maar voor dit gebeurde was, was er de uitholling en het depressief worden van het personeel, de motivatie zakte weg en de bazen die er van wisten, werken niet meer mee.. je voelt gewoon de sfeer achteruitgaan .. Je vraag je af waarom .. en dan komt het antwoord.. alles geregeld op een week tijd, en buiten met 300 man waarvan 70%, 50+ was. Bedankt rot Europa, allemaal door diezelfde rijken, die nooit genoeg hebben en de aarde om zeep helpen … Dat in stuk gescheurd land MOET plat, voor het zelfmoord cijfer de hoogte inschiet .. want als je zo lang werk bij een bedrijf en je ze dumpen u .. dat kom je nimmer te boven en dat dan voor een dikke leugen. Stamnummer 1591
 • Nicole Coeckelbergs
  heeft gereageerd 2019-10-25 09:57:05 +0200
  Deze ochtend heb ik tussen 7u30 en 8u10 niks gezien, geen tram 4, tram 2, geen pendelbus. Dit om moedeloos van te worden. Het is niet dat er niemand het openbaar vervoer wil nemen, want het perron stond vol met geduldig wachtende mensen. Die na een tijdje allemaal hun respectievelijke werk-schoolplek op de hoogte moesten brengen dat ze te laat gingen aankomen.
  Ik vind het niet normaal dat ik om 7u30 de deur uitga om tegen 8u50 in Antwerpen Noord het werk aan te vatten. Alles heb ik al geprobeerd bussen 13 en 14 (het eerste half uur geraak je Hoboken niet uit); combinatie tram 4 en een Vélo (jawel een abonnement bovenop mijn De Lijn-abonnement); combinatie tram 10 en pas een bus 13/14 aan de halte Nationale Bank. Jammer dat mijn gezondheid het niet toelaat om de fiets te gebruiken, want dat blijft het snelste vervoermiddel in Tramstad Antwerpen.
  Alstublieft, doe iets.
  Een moedeloze (reeds jarenlange) De Lijn gebruikster.
 • Noel De Mol
  heeft gereageerd 2019-10-15 14:43:29 +0200
  En waar de vakbonden lijdzaam toekijken zonder enige actief te voeren 😴😴😴
 • Jeroen Taverniers
  heeft gereageerd 2019-10-14 10:45:15 +0200
  Ik heb op 3 jaar evenveel hervormingen meegemaakt. De situatie was onthoudbaar, ik ben toen ook vertrokken, net zoals andere chauffeurs hun ontslag indienden. Denk maar aan het sluiten van kleine stelplaatsen zodat mensen plots kilometers ver van huis moesten werken. De planning werd verhuisd naar een centraal bureau, zeker voor de reserve chauffeurs viel plots elke vorm van inspraak in uurroosters weg. Plots kregen we 10 nieuwe lijnen die allemaal maar zelf moesten leren in onze vrije tijd. Leuk als je in een regio rijdt die je niet kent. Dan reed je meer leeg van A naar B en dan weer naar C, na elke hervorming meer lege ritten en minder pauze.

  Ergste is dan nog dat ze al jaren autobestuurders pesten. Verminderen van rijstroken met meer files tot gevolg. Ergste is dat die oude rijstroken er nog liggen maar helemaal leeg zijn. Je kan niet de auto’s pesten en tegelijk het openbaar vevoer naar de knoppen doen. Het alternatief is gewoon stoppen met werken.
 • Gerda Derboven
  heeft gereageerd 2019-10-14 10:19:01 +0200
  Als De Lijn hun personeel wat beter had behandeld, dan was er niet massaal op SWT en vervroegd pensioen vertrokken. Heel slecht beleid, voor personeel rottige werksituaties, chauffeurs zitten op hun tandvlees. Al jaren is dit aangeklaagd, ik ben er weg met veel verlies in mijn portemonnaie maar mijn gezondheid is er stukken op voorruit gegaan. Ik wens mijn ex kollega’s veel succes toe en hoop op een beter beleid voor hen allemaal.
 • Gino Van Den Hoek
  heeft gereageerd 2019-10-14 02:06:14 +0200
  Stop met die shit,te weinig chauffeurs,geen aflos,geen voormaat!!! Elke dag sta je als chauffeur voor onaangename verrassingen .Deze situatie zijn we kotsbeu,zoek eindelijk eens een oplossing!!! 22 jaren onberispelijke dienst,goede bedoelingen,maar het vat is af!!😭😭😭

We hebben jouw steun nodig