De PVDA eist dat bpost Van Gerven geen vergoeding van 500.000 euro betaalt

Foto Belga.

Koen Van Gerven, CEO van bpost, zal overeenkomstig de clausule van non-concurrentie een uittredingsvergoeding van 500.000 euro krijgen wanneer hij zijn job verlaat. Voor de PVDA een onfatsoenlijk bedrag. De partij eist dat de Raad van Beheer van bpost dat niet uitkeert en zal de minister van Telecommunicatie en de Post hierover interpelleren. “Gezien de sociale situatie en de slechte resultaten die Koen Van Gerven heeft geboekt, is het ondenkbaar dat hij opstapt en ook nog eens 500.000 euro zakgeld krijgt,” zegt Raoul Hedebouw. De linkse partij eist dat dat geld in het bedrijf geïnvesteerd wordt, om de werkomstandigheden van de postbodes te verbeteren.

Dat kan perfect volgens de bedrijfsregels. “Gezien de sociale situatie en de slechte resultaten die Koen Van Gerven heeft geboekt, is het ondenkbaar dat hij opstapt en ook nog eens 500.000 euro zakgeld krijgt,” zegt Raoul Hedebouw. De linkse partij eist dat dat geld in het bedrijf geïnvesteerd wordt, om de werkomstandigheden van de postbodes te verbeteren.

Volgens het non-concurrentiebeding heeft de CEO van bpost recht op een som van 500.000 euro op het einde van zijn mandaat. In ruil daarvoor mag hij een jaar lang niet voor een concurrent van bpost werken. Raoul Hedebouw, de nationale woordvoerder van de PVDA, vindt het ontoelaatbaar dat hij die som zou krijgen: “Tijdens zijn mandaat heeft Koen Van Gerven elk jaar 600.000 euro opgestreken. Met zo’n jaarloon is het minste wat je mag verwachten dat je na je vertrek niet meteen naar de concurrentie overstapt, toch … Als je dat vergelijkt met de postbodes, die zich te pletter werken voor nauwelijks 1400 euro per maand, dan is dat totaal onaanvaardbaar.”

De PVDA wijst ook op wat de CEO op sociaal vlak heeft bewerkstelligd: “In slechts vijf jaar heeft Koen Van Gerven een sociaal bloedbad aangericht: het uitbesteden van de informatica, ontslagen in de callcenters, onderaannemers die ingehuurd worden voor poetsdiensten en kantinepersoneel, 3000 weggehaalde brievenbussen, hogere prijzen voor postzegels en onlangs nog besliste hij dat de postbodes niet meer elke dag zullen langskomen … Koen Van Gerven heeft er alles aan gedaan om de erfenis van onze openbare post om zeep te helpen. En de werknemers worden elke dag geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Maar ook de klanten: Test-Aankoop heeft recent aangetoond dat een derde van de pakjes die bpost verwerkt te laat komen of verloren raken … Dat zijn de resultaten die Koen Van Gerven kan voorleggen en dan zou hij bij zijn vertrek met zo’n bedrag beloond worden?”

De PVDA wil dat de 500.000 euro in het bedrijf geïnvesteerd wordt. “De Raad van Beheer kan beslissen dat bedrag niet uit te keren. Wij zullen de minister van Telecommunicatie en de Post, Philippe De Backer, hierover interpelleren. De werknemers van bpost klagen geregeld over hun werkomstandigheden, en terecht. Die 500.000 euro moeten in het bedrijf geïnvesteerd worden om iets aan die werkomstandigheden te doen,” besluit Raoul Hedebouw.

1 Zie het Jaarverslag 2018, p. 149.

Bijlagen

1. Uittreksel uit de Verklaring inzake degelijk bestuur van bpost:

In geval van automatische verbreking bij het verstrijken van het mandaat van zes jaar en van de benoeming door bpost van een andere CEO, is de CEO onderworpen aan een niet-concurrentiebeding voor een periode van één jaar te tellen vanaf de datum waarop zijn mandaat ten einde loopt. Hij zal een niet-mededingingsvergoeding van 500.000 EUR ontvangen, tenzij bpost verzaakt aan de toepassing van dergelijk beding”. (Jaarverslag 2018, p. 149.)

2. Jaarloon van Koen Van Gerven

In 2018 heeft Koen Van Gerven een globale bezoldiging ontvangen van 593.179,95 euro en een variabel loon van 308.944,00 euro. Samen maakt dat dus 902 123,95 euro.

Cf. “De globale bezoldiging die in 2018 werd uitbetaald aan de CEO, de heer Koen Van Gerven, voor zijn prestaties tijdens het jaar dat eindigde op 31 december 2018 bedraagt 593.179,95 EUR, variabel loon niet inbegrepen (ter vergelijking: 585.977,10 EUR, variabel loon niet inbegrepen in 2017) en kan worden onderverdeeld als volgt:

 • basisloon: 488.841,75 EUR (bruto);

 • pensioen: 47.724,96 EUR;

 • andere voordelen: overlijdensdekking bij overlijden tijdens het mandaat, ziekte en invaliditeitsverzekering: 33.462,72 EUR;

 • representatiekosten: 3.300,00 EUR; en

 • leasingkosten voor de bedrijfswagen: 19.850,52 EUR.

Daarnaast ontving de CEO in 2018 een variabel loon van 308.944,00 EUR aangezien de vooraf bepaalde individuele doelstellingen en de economische bedrijfsindicatoren werden gehaald tijdens het jaar dat eindigde op 31 december 2017 (en waarvoor de evaluatie in 2018 plaats vond).”

(Jaarverslag 2018, p. 147).

3. Het loon van postbodes.

Een postbode die net begint, krijgt een salaris van 1831,93 euro bruto, of ongeveer 1400 euro netto. Dat loon stijgt nog heel weinig in de rest van zijn loopbaan, volgens www.jedeviensfacteur.be.

Het werk is zodanig zwaar, dat de meeste werknemers binnen een paar jaar het bedrijf verlaten.

 


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Nicole Heindryckx
  heeft gereageerd 2019-08-28 21:57:49 +0200
  Zo’n “niet mededingingsvergoeding” was vroeger ook van toepassing bij ALLE kaderleden van een privé bedrijf die zelf hun kontrakt verbraken met – natuurlijk – de hoop /of reeds de zekerheid dat ze bij de concurrentie enkele duizende euro’s meer per maand of per jaar te verdienen. Dan was het ook schering en inslag dat deze CEO’s of andere kaderleden zich reeds indekten door een voorgesprek met goede klanten van het bedrijf waar ze werkten om aldus al een klantenbestand bijeen te krijgen tegen de tijd dat ze bij de concurrentie aan de slag zouden gaan. Om daaraan een einde te stellen is dit systeem indertijd in voege getreden. Een periode van 6 maand tot 1 jaar was gebruikelijk. NU ECHTER is dit reeds enkele jaren NIET MEER VAN TOEPASSING. Ik zit niet langer in het bedrijfsleven om het fijne van de situatie te kennen, maar ik heb een zoon die onlangs in soortgelijke toestand verkeerde en toen ik bezorgd vroeg hoe hij ene jaar dan zou doorkomen, wist hij me te vertellen dat dit reeds meerdere jaren NIET meer gebruikelijk was. Nu heb ik begrepen dat het loon van deze “Meneer” nog een volledig jaar wordt doorbetaald en hij bovendien dat mini spaarvarkentje krijgt van Euro 500.000.- JA WABLIEF !!!! !!! ? ?. Voor alles wat een kleine werkmens hier vraagt (hetzij wat loonsopslag, een beetje meer pensioen, wat minder uren kloppen, enz…) steigeren de paarden hier van de traditionele partijen, met op kop de grootste ROEPER van heel de nest, nl. de NV-A. Neen, links en rechts, boven en onder, overal halen ze bij ons nog wat extra inkomsten voor de Staatskas. En of het nu voor het Vlaams of het Waals gewest is, de kas moet voller geraken, dus de werkmens ; hij wroette voort en betaalde meer.!! En die loze belofte van : We gaan de belastingen NIET VERHOGEN". NEEN, DAT KLOPT !! Ze hebben de belastingen op onze inkomsten niet verhoogd, maar HOEVEEL TAKSEN ZIJN ER BIJGEKOMEN OF VERHOOGD. Dat is een verkapte vorm van Belastingsvermeerderingen. Maar de meeste mensen verstaan dat zo niet direct hè. En met wat gewemel en gezever voor de micro’s gaan ze dan krom liggen gelijk een banaan, en niemand heeft door (dat denken ze toch) dat ze ons weer aan het pluimen zijn. LAAT GODVERDOMME nu toch eens die rijke poenpakkers, zoals die onbekwame kwiet Van Gerven, eens bloeden en pak zijn 500.000 Euro af. Volledig afpakken. En die kleine “PREE” van ampertjes 600.000 euro per jaar / 50.000 per maand, daar HEEFT HIJ OOK GEEN RECHT OP. MIJNHEER STAPT OP !! OKAY, salut en de kost.. Het ga je goed, meer geen CENT MEER krijg je nog van BPost… Zo zou het moeten zijn. Als ze dat in de privé afschaffen, dan weet ik niet waarom zo’n kwiet van Bpost daar wel recht zou op hebben. Ik denk niet dat ze in het buitenland met zijn 1O of 15 op hem zitten te wachten om hem binnen te halen. Zijn resultaten waren ERBARMELIJK en de service aan de klanten WAS TOTAAL ONDERMAATS. NOG NOOIT zo afgesnauwd en afgebeten geweest aan de telefoon en de parlofoon als de laatste jaren. Dat getuigt ervan met hoeveel plezier de fakteurs nog gaan werken tegenwoording !!!
 • Bas Heijermans
  heeft gereageerd 2019-08-23 18:29:25 +0200
  Het is schandalig hoe de overheid postjes bedeeld aan de vriendjes!
  Je moet er niets voor kunnen en wanbeleid is van geen belang.
  Die CEO behoord vervolgd te worden door justitie in plaats van beloond.
  De werknemers uitbuiten tot en met maar zelf de zakken volproppen.
  Het is gewoon ziekmakend hoe de overheid de burgers pluimt voor een paar bevriende zakkenvullers!

We hebben jouw steun nodig