De PVDA is blij met de bekendmaking van de vaccincontracten, maar bezorgd over de inhoud

Foto European Union 2020

De Europese Commissie heeft zojuist het contract openbaar gemaakt dat ze met het farmaceutisch bedrijf Curevac heeft gesloten. Dat is het resultaat van de maandenlange druk op de Europese Commissie. De PVDA verheugt zich over deze overwinning. Maar de inhoud van het contract lijkt de grootste vrees te bevestigen. PVDA-Europarlementslid Marc Botenga: "Gezien de onzekerheden over de levering van het Pfizer-vaccin, is volledige transparantie aangewezen."

"De gedeeltelijke publicatie van dit contract is een overwinning voor al diegenen die zich al maandenlang inzetten", zegt Marc Botenga, die de strijd voor transparantie zeer nauw ter harte neemt. Een paar weken geleden mochten zelfs de Europarlementariërs het niet inkijken. Vandaag worden vele paragrafen ervan openbaar gemaakt. “We hebben de Europese Commissie gedwongen om op haar stappen terug te keren."

"Helaas blijft de Europese Commissie belangrijke onderdelen van het contract, zoals de prijzen, afschermen", vervolgt het linkse Europarlementslid. “Het vaccin wordt betaald met overheidsgeld. We hebben het recht om de prijzen te kennen."

Marc Botenga verwijst naar de levertijden die op de website van de Europese Commissie in het zwart zijn doorgehaald. "Dat is des te jammer, zeker met de actuele vertragingen in de bevoorrading en levering bij Pfizer", voegt hij eraan toe. Die zouden de Belgische ziekenhuizen kunnen verplichten om hun vaccinatieplannen te herzien.
Bepaalde delen van het contract bevestigen overigens de vrees van verschillende verenigingen en ngo's. Die nu openbare passages bewijzen dat de financiële verantwoordelijkheid voor eventuele verborgen gebreken volledig bij de staten ligt.

Concreet betekent dit dat als het farmaceutisch bedrijf in de toekomst een vergoeding zou moeten betalen voor verborgen gebreken van het vaccin, dit door de overheid zou worden terugbetaald. "Die clausule lijkt van onbepaalde duur te zijn, maar heeft ook een wereldwijde draagwijdte", merkt de PVDA-Europarlementariër op.

Volgens Marc Botenga is het bijzonder cynisch dat "terwijl de armste landen een wanhopig tekort aan vaccins hebben, clausules in het contract Europese staten zelfs verbieden om de armste landen het vaccin aan te bieden zonder de toestemming van het bedrijf. Is dat de Europese solidariteit?”

Ook de kwestie van de intellectuele eigendom en de octrooien roept vragen op. Hoewel dit vaccin met overheidsgeld wordt ontwikkeld en geproduceerd, zal het uitsluitend eigendom zijn van Curevac. "Dit betekent dat Curevac uiteindelijk niet alleen zal beslissen over de hoeveelheden en de prijzen, maar het ook andere bedrijven ervan zal kunnen weerhouden om het vaccin te produceren", zegt Botenga, die op het wereldwijde tekort aan vaccins wijst.

Voor de PVDA mag de transparantie van deze contracten niet meer van de goodwill van de bedrijven afhangen. De linkse partij roept de Commissie op om alle contracten volledig openbaar te maken, en steunt ook het Europese burgerinitiatief om van het vaccin een publiek goed te maken. "Vaccins tegen Covid-19 zijn in ieders belang, en zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Ze zouden geen middel mogen zijn voor Big Pharma om enorme winsten te maken", besluit Marc Botenga.