De PVDA roept de regering op om geen koninklijk besluit dat de lonen blokkeert te ondertekenen

Foto Solidair, Stefaan Van Parys.

Over tien dagen loopt de door de regering ingeleide bemiddelingsperiode over de loonsverhogingen ten einde. De PVDA vraagt de regering om - na afloop van die periode - geen koninklijk besluit te ondertekenen dat loonsverhogingen hoger dan 0,4% verbiedt. "Zonder een koninklijk besluit over loonblokkering laat men vrije loononderhandelingen toe en geeft men zo het sociaal overleg een tweede adem", zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

"Paul Magnette heeft meermaals gezegd dat indien werkgevers en vakbonden geen loonakkoord bereiken, hij zijn minister van Werk ging vragen geen koninklijk besluit over loonblokkering te ondertekenen. Vandaag vragen wij de PS-voorzitter dat hij zijn belofte nakomt", zegt Raoul Hedebouw, die eraan toevoegt: "Het gaat hier om de sociale en politieke geloofwaardigheid. Men kan niet de ene dag iets beloven en dat de volgende dag vergeten."

De woordvoerder besluit: "De werkende klasse van het land heeft tijdens de crisis alles gegeven en veel bedrijven zagen hun winsten stijgen. Maar de aandeelhouders van de beursgenoteerde ondernemingen en de CEO's zijn de enigen die er vandaag van profiteren. Velen van hen worden dubbel en dik beloond, terwijl voor zij die hard hebben gewerkt elke verhoging van meer dan 0,4% verboden wordt. Dat is absurd en oneerlijk. De regering moet en kan haar verantwoordelijkheid nemen."

Volg de PVDA op de voet