Foto: Solidair

Komt er een einde aan de dagelijkse ronde van de postbodes? Dat is in ieder geval wat de directie van bpost schijnt te willen. Ze kondigde aan deze zomer een nieuw systeem uit te testen waarbij de postbode slechts twee keer per week zou langskomen, behalve voor brieven met een duurdere priorzegel. De PVDA veroordeelt deze zware aanval op de universele dienst.

“De universele dienst verplicht bpost dagelijks de post te bezorgen op het ganse grondgebied aan één enkele en betaalbare prijs”, stelt Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA. “Dat is een garantie voor de sociale rol van de post. Maar het is duidelijk dat bpost hier het terrein voorbereidt voor een post met twee snelheden, naargelang je de middelen hebt of niet.”

Deze eerste inbreuk op het principe van de universele dienst kan een gevaarlijk precedent scheppen. “Een post met twee snelheden zou het paard van Troje kunnen zijn van de directie voor de verdere ontmanteling van onze openbare post”, vervolgt Raoul Hedebouw. “Dat zou een eerste stap kunnen zijn naar de afschaffing, noch min noch meer, van de dagelijkse postbedeling.”

De PVDA maakt zich zorgen over de plannen van de directie van bpost. “Er zijn twee visies op de post. Ofwel die van openbare dienst die een sociale missie vervult, de visie van de PVDA, ofwel die van een bedrijf met als enig doel winst te maken, ten koste van de gebruikers en de werknemers. Nogmaals toont de directie van bpost aan dat ze de tweede optie kiest. Dat is nog een stap verder naar de privatisering.”

De PVDA is daarentegen van mening dat we meer dan ooit nood hebben aan een sterke en efficiënte openbare post. “De post heeft een prominente sociale rol. Dat mag niet opgeofferd worden voor de verrijking van een handvol aandeelhouders. Minder dan een jaar geleden erkende Koen Van Gerven, de CEO van bpost, de excellente cijfers van het bedrijf, met het vooruitzicht op een winst van 400 miljoen. Dat geld moet gebruikt worden om van bpost een moderne en efficiënte openbare dienst te maken, ten dienste van de gebruikers en niet van de aandeelhouders.”

Maar voor Koen Van Gerven is dat niet genoeg. In zijn logica moet bpost niet alleen winst maken, het moet ook rivaliseren met de distributiereuzen zoals Amazon of eBay. En daarom moet bpost veel concurrentiëler worden. Wat minder opbrengt, zoals de briefwisseling, moet worden afgeschaft, ongeacht de gevolgen voor de werknemers en de gebruikers.

De PVDA heeft een totaal andere visie op wat onze postdienst zou moeten zijn. Wij verwerpen het volgen van de winstlogica als enige gids om het bedrijf te ontwikkelen. Onze uitgangspunten zijn de noden van de mensen en het respect voor de werknemers. Wij willen een post met echte wijkpostbodes, die de mensen kennen en die tijd hebben om hun werk behoorlijk te doen, een kleine dienst te verlenen, zoals dat vroeger was. Een bereikbare post, met voldoende personeel, dat in alle gemeenten kwaliteitsvolle diensten verleent. Een post waarbij de continuïteit van de dienst gegarandeerd is door de staat, om hem te beschermen tegen de dictaten van de financiële wereld. Kortom, een echte openbare post, ten dienste van de mensen en niet van de winst.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig