De regering verlengt in alle stilte de covid-maatregelen, PVDA vraagt om een publiek debat

Foto Shutterstock

Afgelopen zondag, 21 maart, kondigde de PVDA aan dat ze een wetsvoorstel indiende om het ministerieel besluit in te trekken van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden tot 30 april verlengt. Het besluit werd in het weekend genomen, achter de rug van de Kamer en zonder enig overleg met de wetgevende macht of het maatschappelijk middenveld.

Nabil Boukili, volksvertegenwoordiger van de linkse partij, wijst erop dat "sinds het begin van de crisis, de beperkende maatregelen die indruisen tegen onze rechten en vrijheden tot stand kwamen door ministeriële besluiten, d.w.z. zonder enig democratisch debat. Alle deskundigen en ook verschillende rechtbanken hebben deze werkwijze als ongrondwettelijk bestempeld. Vrijheidsbeperkingen moeten in een publiek debat ter sprake komen en niet alleen in de salons van de regering."

Premier Alexander De Croo (Open Vld) beantwoordde deze kritiek op 10 februari in een brief aan de Kamervoorzitster: met ingang van die datum beloofde hij dat nieuwe besluiten aan de Kamer zouden worden voorgelegd vóór hun publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Voor Nabil Boukili blijft deze brief een catalogus van goede voornemens: "Onder druk van de oppositie en het maatschappelijk middenveld beloofde de regering een wat democratischer procedure in te stellen voor toekomstige maatregelen. In de praktijk zien we de minister van Binnenlandse Zaken op zaterdag 20 maart dit nieuwe besluit nemen, dat opnieuw de maatregelen verlengt. Publicatie in het Belgisch Staatsblad: zondag 21 maart. Niet alleen wordt het besluit niet aan de Kamer voorgelegd, het wordt ook nog tijdens het weekend gepubliceerd, zodat het helemaal uit het zicht wordt gelaten. Er wordt geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven. Wie het Belgisch Staatsblad niet volgt, weet nergens van!"

Dat wil daarom niet zeggen dat wij alle maatregelen aanvechten: "De cijfers stijgen en dat is zorgwekkend. Maar dit mag geen excuus zijn om de maatregelen niet aan het parlement voor te leggen, zoals de Premier had toegezegd. Sommige maatregelen moeten aan een debat onderworpen worden, zoals bijvoorbeeld "de bubbel van één" of de avondklok. Wij waren de eersten die een wetsvoorstel indienden om die laatste af te schaffen. Het is dubbelop met bestaande maatregelen, zoals het verbod op samenscholingen, en we hebben geen enkel bewijs voor de doeltreffendheid ervan. Dat ministerieel besluit hoort onmiddellijk ingetrokken te worden. Wij weigeren voor voldongen feiten te worden geplaatst", besluit Nabil Boukil.

 

Volg de PVDA op de voet