Foto jvandoor, Flickr

De politieke barometer van De Standaard laat er geen twijfel over bestaan: mensen zien het echt niet zitten om tot 67 te werken. Toch is dat wat de regeringspartijen hebben doorgeduwd, terwijl geen van hen dat in het programma had staan. De pensioenleeftijd moet terug naar 65, zegt de PVDA daarom duidelijk. En dat is maar één van haar vele sociale pensioenvoorstellen.

Pensioen terug op 65 jaar

“Er komt geen verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd.” Dat stond te lezen in alle verkiezingsprogramma's van 2014. Het bleek allemaal bedrog, want de nieuwe regering pakte al snel uit met een maatregel die niemand wilde: werken tot 67. Het leidde tot fel protest van duizenden verontwaardigde mensen, temeer omdat de parlementsleden zelf het voorecht behouden om op 55 met pensioen te gaan.

De PVDA wil de pensioenleeftijd terug naar 65 brengen, omdat het recht op rust en vrijheid in de herfst van het leven een recht is, geen privilege. Vanaf 60 jaar hebben mensen niet meer de kracht om op dezelfde manier te presteren als voorheen. Op 67 is elke job te zwaar. De PVDA heeft zich in het parlement consequent verzet tegen de ondemocratische verhoging van de pensioenleeftijd en zal dat ook blijven doen.

Vervroegd met pensioen op 60, zware beroepen op 58 en landingsbanen vanaf 55

Niet alleen verhoogde de huidige regering de pensioenleeftijd, ze deed dat ook voor het vervroegd pensioen. Daarvoor trok ze de minimumleeftijd op tot 63, mits 42 jaar gewerkt. Ook de bruggepensioneerden (SWT'ers) ontsprongen de dans niet. Zij moeten zich nu beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. En een regeling voor de zware beroepen kwam er al helemaal niet.

Vervroegd pensioen moet voor de PVDA terug mogelijk zijn op 60 jaar, na een loopbaan van 40 jaar. Er moeten ook opnieuw landingsbanen komen vanaf 55 jaar, zodat ook voor ouderen werken aangenaam blijft. Wie een zwaar beroep uitoefent, moet op 58 met pensioen kunnen.

Bovenaan de sociale ladder leven mensen gemiddeld tien jaar langer dan onderaan. Met de pensioenmaatregelen van de huidige regering wordt een rustige en aangename oude dag een voorrecht voor ministers, parlementairen en CEO's. Dat is onaanvaardbaar.

Minimumpensioen van 1.500 euro

“Wie een eigen huis heeft en wat spaargeld, moet van een pensioen van 1.100 euro kunnen leven.” Dat zegt Jan Spooren, pensioenspecialist van de N-VA. En dus volgt de regering de Europese trend om de wettelijke pensioenen verder en verder uit te hollen. Wie meer wil, moet zich maar verzekeren op de onvoorspelbare private markt.

De PVDA gaat voluit voor een versterking van het wettelijk pensioen. Dat is de beste garantie voor een goed pensioen voor iedereen. Voor werknemers en kleine zelfstandigen moet dat pensioen 75% van het gemiddeld inkomen bedragen. Het minimumpensioen moet vastgelegd worden op 1.500 euro netto, opdat de oude dag ook gegarandeerd een leefbare dag wordt.

Voor vrouwen wordt 40 jaar een voltijdse loopbaan

Een pensioen van 750 à 1000 euro. Dat is voor heel veel vrouwen een bittere realiteit. Vrouwen hebben gemiddeld 34% minder pensioen dan mannen. Vrouwen werken vaak deeltijds of nemen loopbaanonderbreking. Niet altijd omdat ze dat willen, maar omdat het de enige manier is om werk en gezin met mekaar te verzoenen of omdat ze zorgtaken op zich nemen. Dat betalen ze dan cash met minder pensioen.

Daarom wil de PVDA een volledige loopbaan voor vrouwen terugbrengen naar 40 jaar. Periodes van zorgverlof, ziekte en werkloosheid worden opnieuw gelijkgesteld. De kortere pensioenloopbaan voor vrouwen moet een tijdelijke maatregel zijn, die de feitelijke ongelijkheid corrigeert. Op langere termijn moeten we evolueren naar echt werkbaar werk en een kortere werkweek voor vrouwen én mannen.

 

Geen pensioen met punten


De regering-Michel wilde een pensioensysteem met punten invoeren. Maar ze moest inbinden als gevolg van massaal protest. Terecht protest. Het punten systeem heeft in Zweden en Duitsland als laten zien dat het leidt tot almaar langer werken en minder pensioen.

Het puntensysteem maakt van ons pensioen een tombola. Het maakt de hoogte van je pensioen afhankelijk van factoren die niets met je eerdere loon te maken hebben en waar je geen vat op hebt: de gemiddelde levensverwachting, financiële crisissen, de begroting, de staatsschuld, het loon van andere werknemers.

Ons pensioen is een recht, geen tombola. Wie zijn leven lang gewerkt heeft, heeft recht op vrijheid en rust met een fatsoenlijk inkomen. Minstens 1.500 euro. Als dat in Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Luxemburg kan, waarom dan hier niet?


Lees hier meer over de pensioenplannen van de PVDA

 
Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig