De Wever maakt ruk naar uiterst rechts, elitair en nationalistisch Vlaanderen

(Foto Solidair, Raf Degeest)

Je zou kunnen denken dat een herhaling van de Zweedse coalitie business as usual betekent, nog eens vijf jaar hetzelfde beleid. Maar niets is minder waar. Sinds de verkiezingen marcheert Bart De Wever met rasse schreden in de richting van een bijzonder hard rechts, elitair en nationalistisch Vlaanderen.

De startnota van Bart De Wever leest als een handboek van neoliberale ideeën. Hij maakte het extreemrechtse Vlaams Belang salonfähig en nam voorstellen die lang ondenkbaar waren, zonder verpinken over. Bovendien zorgt hij voor een totale blokkering van de federale regeringsvorming om het land te kunnen splitsen, iets waar geen enkele kiezer om gevraagd heeft. We hebben een helder sociaal alternatief nodig om het tij te keren.

Het signaal van de kiezer was sociaal

Op 26 mei gaf de kiezer de Zweedse partijen een oplawaai van jewelste. Regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld verloren samen meer dan een half miljoen stemmen. Het was een sterk signaal tegen het asociale besparingsbeleid van de afgelopen vijf jaar. Een sociaal signaal voor lagere facturen, betere pensioenen, betaalbaar wonen. Het Vlaams Belang wist daar handig op in te spelen door demagogische sociale eisen te koppelen aan ronduit racistische en islamofobe retoriek en kon zo heel wat stemmen winnen. Maar ook de PVDA, die veel sociale thema’s op de agenda zette, groeide fors. 

Terwijl grote happen uit het budget naar het grootbedrijf gaan, wil De Wever de Vlamingen met de ‘nieuwkomers’ doen vechten voor de kruimels

Twee maanden na de verkiezingen hebben De Wever en co de sociale bekommernissen aan de kant geschoven. De N-VA wil de turbo op het concurrentievermogen van de Vlaamse bedrijven zetten, terwijl de bevolking besparingen en sociale afbraak mag verwachten. Vlaams Belang en haar racistische en nationalistische ideeën worden op het schild gehesen om de asociale agenda van de nieuwe regering te verbergen. Terwijl grote happen uit het budget naar het grootbedrijf gaan, wil De Wever de Vlamingen met de ‘nieuwkomers’ doen vechten voor de kruimels.

Neoliberale agenda

In de startnota voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering neemt Bart De Wever de vlucht vooruit naar een bijzonder neoliberaal beleid. Het grootbedrijf kan op royale steun rekenen, terwijl heel wat gewone mensen uit de boot geduwd worden. “De lat ligt waar we ze voor onze bedrijven gevraagd hebben”, klinkt het dan ook goedkeurend bij werkgeversorganisatie Voka, terwijl het Netwerk tegen Armoede “zeer verontrust” reageert.

In centrumsteden waar de nood aan betaalbare woningen het grootst is, wordt zelfs een bouwstop voor nieuwe sociale woningen afgekondigd

“Overal waar het over het economische gaat, moet er ‘geëxcelleerd’ worden”, analyseert het Vlaams ABVV. “Waar het gaat over sociale doelstellingen primeert de ‘haalbaarheid’.” Terwijl huurprijzen de pan uit swingen en 135.000 mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning, verlaagt De Wever de ambities voor bijkomende sociale woningen. In Gent, Antwerpen, Mechelen en Hasselt, centrumsteden waar de nood aan betaalbare woningen het grootst is, wordt zelfs een bouwstop voor nieuwe sociale woningen afgekondigd. 

Terwijl ons landje nu al 400.000 langdurig zieken telt, meer dan ooit tevoren, wordt een werkzaamheidsgraad van 80 procent als doelstelling vooropgesteld. Dat betekent dat je niet alleen zieken en ouderen, maar ook langdurig zieken en mensen met een handicap de arbeidsmarkt gaat opjagen. Zo blijft de druk op de lonen en arbeidsvoorwaarden hoog genoeg. “Over werkbaar werk, een goed loon of discriminatie geen woord”, merkt het Vlaams ABVV terecht op. Bij de overheid wordt na jaren van bezuinigingen zwaar verder bespaard en geflexibiliseerd. De statutaire aanwerving gaat er op de schop en de openbare diensten worden nog verder uitgekleed.

Lidstaten moeten elkaar blijven beconcurreren met lagere belastingen voor multinationals en goedkopere werknemers

De centen die zo vrijkomen, sluist De Wever op vraag van Voka door naar de grote multinationals onder de vorm van risicokapitaal en investeringen in onderzoek en ontwikkelingen. Zelfs de Europese Unie moet daar bij helpen, schrijft Sacha Dierckx van denktank Minerva. “Lidstaten moeten elkaar blijven beconcurreren met lagere belastingen voor multinationals en goedkopere werknemers. Wel meer internationale vrijhandelsakkoorden - zoals in de startnota staat - maar geen Europese of internationale akkoorden die een race to the bottom vermijden op vlak van sociale en arbeidsrechten, belastingen, of milieu- en klimaatregulering.” Om de Vlaamse topindustrie te laten excelleren moet het klimaatbeleid boven alles ‘realistisch’ zijn en vooral geen inspanningen vragen van vervuilende multinationals. Soepele vergunningsprocedures zorgen dat hen geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Een Vlaanderen voor de elite

“Wij willen van Vlaanderen een warme gemeenschap maken en iedereen opnemen”, beweert De Wever in zijn startnota. “De drempel aan de deur wordt hoger om aan het buffet aan te schuiven”, voegde hij daar in Terzake aan toe. Maar ook wie langer dan vijf jaar in België woont, hoeft geen warm beleid te verwachten. Door “het portretteren van mensen van buitenlandse herkomst als zijnde mensen die de rechtstaat niet respecteren en hun burgerlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden niet zouden opnemen”, zoals het Minderhedenforum schrijft, wil hij Vlamingen met en zonder migratieachtergrond uit elkaar spelen en doen vergeten dat zijn startnota geschreven is op maat van de elite.

De Wever zet de jacht op langdurig zieken voort, houdt de bouw van sociale woningen tegen en gaat mensen in armoede nog harder bestraffen

De Wever wil helemaal geen goede sociale voorzieningen voor het “eigen volk”. Hij zet daarentegen de jacht op de langdurig zieken voort, houdt de bouw van sociale woningen tegen en gaat mensen in armoede nog harder bestraffen. De stijgende kinderarmoede wordt in de startnota zelfs niet vernoemd. Hij wil de sociale voorzieningen en de publieke dienstverlening afbouwen, steen voor steen, om meer en meer cadeaus uit te kunnen delen aan de grote multinationals.

Die keuze voor de elite loopt ook als een rode draad door de onderwijsplannen in de startnota. Ons onderwijs behoort tot de meest ongelijke ter wereld. Doorstromen naar het hoger onderwijs is voor kinderen uit de werkende klasse veel moeilijker. Die ongelijkheid aanpakken zet De Wever weg als een nivellering en niveauverlaging. Elitescholen voor de besten, dat is zijn prioriteit. En dus gaan de bescheiden maatregelen naar meer democratisering, via een betere sociale mix en een latere studiekeuze, op de schop en worden de absurde schotten tussen ASO, BSO, TSO en KSO behouden. Centrale examens moeten de concurrentie tussen scholen bovendien nog verder aanwakkeren.

De diepe sociale kloof die ons onderwijs teistert, wordt doelbewust in stand gehouden

De diepe sociale kloof die ons onderwijs teistert, wordt doelbewust in stand gehouden. Als ouders daarvoor aan de schoolpoort moeten gaan kamperen, dan is het maar zo. Over maatregelen die elke leerling kunnen doen excelleren, zoals het aanpakken van het prangende lerarentekort, wordt met geen woord gerept. Tot slot moet het algemeen verbod op het dragen van de hoofddoek in het officieel onderwijs aan duizenden jongeren en leerkrachten het signaal geven dat ze niet welkom zijn.

Vlaams Belang houdt de pen vast

“De N-VA is geen dam tegen, maar een brug naar extreemrechts”, zei PVDA-voorzitter Peter Mertens op de verkiezingsavond van 26 mei. Vandaag blijkt dat het asociale beleid en de rechtse taal van De Wever en co het Vlaams Belang opnieuw groot hebben gemaakt. Door maanden met Vlaams Belang te onderhandelen heeft de N-VA er na de verkiezingen ook alles aan gedaan om Vlaams Belang als een normale partij te behandelen. “De reden waarom de coalitie van N-VA en Vlaams Belang er niet komt, is dat die partijen een paar zitjes tekort komen”, klinkt het bij politicoloog Bart Maddens. “Een coalitie met Vlaams Belang is een realistisch perspectief voor N-VA.” Zo wordt een extreemrechts Vlaams-nationalistisch front uitgebouwd met het oog op een absolute meerderheid bij de verkiezingen van 2024.

De “Chinese muur” tussen De Wevers ‘inclusief nationalisme’ en het extreemrechtse gedachtegoed wordt steeds dunner

De Wever houdt vol dat zo’n samenwerking enkel mogelijk is als het Vlaams Belang ‘de juiste kant van de Chinese muur’ kiest. Maar die Chinese muur tussen De Wevers ‘inclusief nationalisme’ en het extreemrechtse gedachtegoed wordt steeds dunner. Het gaat nog slechts over stijl, niet over inhoud. “In werkelijkheid gaat het om een wand met beweeglijke panelen die steeds verder terugwijken”, schrijft Bart Eeckhout van De Morgen. “Door die wand stukje bij beetje achteruit te duwen, heeft het VB al zoveel van zijn weerzinwekkende 70-puntenplan kunnen realiseren.” 

Dat blijkt ook uit de startnota van De Wever, die sociale rechten voorwaardelijk maakt en zo eerste- en tweederangsburgers creëert. “Niet alleen om de overwinning van het Vlaams Belang in het akkoord op te nemen, maar ook omdat de N-VA zelf achter die voorstellen staat”, schrijft politicoloog Carl Devos. “Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet volgens de nota eerst vijf jaar in België verblijven, wat aansluit bij een aparte sociale zekerheid voor vreemdelingen, punt 49 van het 70-puntenplan”, schrijft Sacha Dierckx. “Punt 54 van dat plan was de kinderbijslag voor niet-Europeanen verminderen, de startnota introduceert een wachtperiode van zes maanden voor nieuwkomers.”

‘Rijk volk eerst’ en een hard neoliberaal economisch beleid, dat is waar Vlaams Belang voor staat

“Met nieuwe bijkomende voorwaarden, controles en sancties vermoeilijkt de N-VA de integratie en participatie van veel nieuwkomers in onze samenleving”, reageert Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum. “Het zijn stuk voor stuk maatregelen die de meest kwetsbare mensen met een migratieachtergrond raken en die net een averechts effect zullen hebben op hun integratie.” Zo wijzen de Gezinsbond en de Kinderrechtencoalitie erop dat kinderbijslag een recht van het kind is, dat niet hoort af te hangen van de situatie van de ouders. Dat recht inperken zal de kinderarmoede enkel verder doen toenemen.

Vlaams Belang blijft de partij die ze altijd geweest is. Het is nog steeds de partij die in 2004 werd veroordeeld voor het aanzetten tot haat en racisme. Het personeel is hetzelfde, het programma is hetzelfde, en de doelstellingen zijn dezelfde. Vlaams Belang haalde zelfs Dries Van Langenhove binnen, die vervolgd wordt voor racisme, negationisme en wapendracht. Het enige nieuwe aan de koers van de huidige voorzitter Van Grieken is dat het Vlaams Belang zich inzake sociaal beleid als een wolf in schaapsvacht gedraagt. Van alle sociale punten uit hun campagne is in de startnota waar de partij zo lang over onderhandeld heeft, niets terug te vinden. ‘Rijk volk eerst’ en een hard neoliberaal economisch beleid, dat is waar Vlaams Belang voor staat.

Nationalisme als bindmiddel

Om zijn aanval op de werkende mensen onder de mat te vegen, zet De Wever volop in op het creëren van een gemeenschappelijk ‘Vlaams bewustzijn’. Hij wakkert het nationalisme aan om ons te doen geloven dat het ‘grootse Vlaanderen’ ons allemaal verenigt. Van flexwerker tot aandeelhouder, van sociale huurder tot CEO, binnenkort leren we in het museum van de Vlaamse geschiedenis broederlijk dat we dezelfde geschiedenis, waarden en belangen hebben. Cultuur wordt herleid tot propagandahefboom en visitekaartje voor Vlaanderen.

De Wever gaat daarin bijzonder ver in de instrumentalisering van het onderwijs, de cultuur en de openbare omroep voor zijn nationalistisch project. “De nieuwe minister van Cultuur zal zich mogen beperken tot het promoten van de ‘Vlaamse Meesters’ die – daar komt de pathetiek weer – ‘het uithangbord moeten worden van de grootsheid die Vlaanderen in zich heeft’”, schrijft journalist Christophe Callewaert van De Wereld Morgen. “Ook de VRT moet zich toeleggen op die vorming van de ‘Vlaamse identiteit’.” Heel wat historici verzetten zich ook hevig tegen het vastleggen van een Vlaamse canon, een lijstje met Vlaamse figuren en geschiedenis die in het onderwijs aan iedereen zou moeten worden opgedrongen. “De Vlaamse canon neigt naar superioriteitsdenken”, merkt de Leuvense professor Karel Van Nieuwenhuyse op.

Uit onderzoek blijkt dat Vlamingen, Walen en Brusselaars dezelfde prioriteiten stellen: een eerlijke bijdrage van de grote vermogens, een minimumpensioen van 1.500 euro of het behoud van de index

Nooit is de splitsing van het land een thema geweest tijdens de campagne. Amper 6 procent van de Vlamingen wil een nieuwe staatshervorming, bijna even weinig als de 5 procent in Franstalig België. Bovendien blijkt uit onderzoek dat Vlamingen, Walen en Brusselaars dezelfde prioriteiten stellen: een eerlijke bijdrage van de grote vermogens, een minimumpensioen van 1.500 euro of het behoud van de index. 

Toch zet De Wever de Vlaamse regering in om het hele land te blokkeren. Een volgende stap in het gijzelen van de verkiezingsuitslag om De Wevers “historische missie”, het confederalisme, op te dringen. Die splitsing van het land dient dezelfde agenda als het rechtse beleid in Vlaanderen. Door het uit elkaar trekken van de sociale zekerheid, de collectieve onderhandelingen over lonen en rechten of de automatische loonindex, is confederalisme een regelrechte aanval tegen de sociale verworvenheden van de werkende mensen in ons land. Niet enkel tussen de regio’s, maar ook tussen zwakke sectoren en sterke sectoren, tussen gezonde mensen en langdurig zieken, enzovoort.

Nood aan positieve tegenbeweging en tegencultuur

De startnota van De Wever komt tegemoet aan de wensen van het grootbedrijf en heeft voor de gewone Vlaming vooral besparingen en sociale afbraak in petto. De mensen in Vlaanderen hebben nood aan betaalbaar wonen en lagere facturen in de zorg, het onderwijs, voor water en energie. We hebben nood aan een onderwijs dat élk talent doet schitteren en de sociale ongelijkheid eindelijk de wereld uit helpt. We hebben nood aan een goed uitgebouwd openbaar vervoer, bindende normen voor vervuilende multinationals en het massaal isoleren van huizen. De strijd tegen de kinderarmoede hoort eindelijk ambitieus aangegaan te worden. Tegenover het enge nationalisme, hebben we een positieve tegencultuur nodig. Een cultuur van de werkende mensen in Vlaanderen en daarbuiten. In al hun diversiteit en met al hun ervaring in de strijd voor een meer rechtvaardige maatschappij.

Die beweging kan op de steun rekenen van de PVDA, de enige partij in Vlaanderen die niet tegen de N-VA heeft aangeschurkt om mee te kunnen besturen

Om de plannen van De Wever te counteren, is er nood aan een brede tegenbeweging voor een sociaal, duurzaam en rechtvaardig alternatief. Van het terecht verontwaardigde middenveld en de vakbonden over de culturele sector tot de klimaatbeweging die terecht om actie vraagt. Als we van wonen een recht willen maken, de armoede daadkrachtig willen aanpakken, werk willen maken van échte inclusiviteit en de leefbaarheid van onze planeet willen verzekeren, kunnen we niet anders dan de handen in elkaar slaan en opkomen voor een heel ander beleid. Die beweging kan op de steun rekenen van de PVDA, de enige partij in Vlaanderen die niet tegen de N-VA heeft aangeschurkt om mee te kunnen besturen. Van de straat tot in het parlement zullen we mee de sociale prioriteiten op de agenda zetten.


12 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Bas Heijermans
  heeft gereageerd 2019-08-23 18:41:48 +0200
  België heeft nood aan 1 sociale regering….neen niet met de PS of SPA die zijn hetzelfde als alle anderen.
  Wij hebben de Vlaamse regering nergens voor nodig en kan net als de senaat opgeheven worden.
  Dan hebben we in heel België een begrotingsoverschot.
  Met zegt altijd dat de Walen ons geld kosten, niets van aan, de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden met dito zakkenvullers kosten ons veel meer dan sommige streken van ons land.
  Dan het taalprobleem, dat is simpel op te lossen, stop met elkaars streektaal te leren en verplicht ALLE landgenoten Engels als 2e taal te leren en verplicht ALLE overheden om die 2 talen perfect te beheersen.
  Niet alleen is dat goed voor buitenlandse investeerders maar ook het taalprobleem is in 1 keer opgelost.
  Ook voor de gemeenten, spreekt de gemeenteraad deels Duits, Frans en Nederlands….geen probleem, vergaderen in het Engels.
  Voor het nationaal parlement mag men kiezen, er zijn toch tolken aanwezig, maar als men geen Engels kent is het einde politieke carrière.
  Zo kan iedereen elkaar verstaan en niemand heeft problemen, alles opgelost en zeer goed voor de handel alsook voor België als internationale natie.
  Ik kom zelf zeer veel in Wallonie en ze doen ALTIJD veel moeite om te communiceren, het taalprobleem van vroeger is niks van te bespeuren. Door dit in te voeren hoeft niemand nog een taalprobleem te hebben en/of te fabriceren. Faciliteiten voor iedereen in heel het land…..in het Engels. Als je de Vlamingen Engels hoort spreken dan kunnen we veel leren van de Walen waar Engels een verplicht vak is en ze spreken het veelal beter dan wij. Vlaanderen als land waar Engels amper geleerd wordt op school? Crevits wil er zelfs niet eens aan!! Vlaanderen kan zonder Brussel helemaal niet bestaan en is ten dode opgeschreven. Spaar me die zever. Los het taalprobleem op zoals ik aangeef en geen enkele Belg hoeft zich achtergesteld te voelen of zoals De Wever wil beter te voelen dan een ander.
  Ik ben Belg en daarna Limburger, spaar me dat Vlaams nationalisme dat is duur, overbodig en haatdragend. Neen dank U!
 • David Kums
  heeft gereageerd 2019-08-19 15:06:55 +0200
  Geweldig dat jullie als enigste partij het nog opnemen voor alle medemensen, met of zonder recent migratieverleden. Dat er een migratie tsunami zou zijn met grote impact op de sociale zekerheid en criminaliteit, zoals ik in een aantal reacties hieronder lees, is een hardnekkige fabel. Niet elke immigrant blijft permanent in dit land, er zijn heel wat emigranten. Als immigratie en emigratie samen wordt bekeken, dan vallend de cijfers erg mee: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/migraties#figures
  M.b.t. criminaliteit: uit criminologisch onderzoek blijkt criminaliteit te dalen bij nieuwe migratie. Criminaliteit stijgt bij grotere sociale ongelijkheid (zowel bij de armen als bij de rijken > zgn. witteboordencriminaliteit), minder sociale cohesie en minder toekomstperspectief. Individuen en bevolkingsgroepen etniseren, vormen subgroepen, sluiten zich af voor elkaar, waarbij onderling wantrouwen en vooroordelen verscherpen.
  Niet de migranten zijn de oorzaak, wel de sociale afbraak, liberaliseringen en privatiseringen die al sinds de jaren 90 in gang zijn.
 • Anita Segers
  heeft gereageerd 2019-08-18 09:52:49 +0200
  De laatste dagen horen we via het nieuws, er is een nieuwe regressie op komst door de harde Brexit en de handelsoorlog. Dit zijn niet de enige redenen, 12 miljoen Europeanen leven in armoede of staan op het randje van armoede, minder geld = minder uitgeven, minder uitgeven = minder winsten, mensen nog verder de armoede induwen is niet de oplossing maar de oorzaak van nog meer minder winsten. Geef iedereen een eerlijk deeltje van de koek en laat iedereen zijn steentje bijdragen aan de sociale zekerheid, gooi de bedrijfswagens opzij en gooi de notationele interest eruit en je bespaard miljarden per jaar op de uitgaven sociale zekerheid, die dingen horen daar niet in. Dit zijn maatregelen die enkel de elite tegoed komen, niet aan de vreemdeling, immigrant of de werkende belg. Heb eindelijk eens de politieke moed om tegen de elite te zeggen dat het niet langer kan, en dat het een kwestie van geven en nemen is en stop de corruptie.
 • Andre Schippers
  heeft gereageerd 2019-08-18 09:03:46 +0200
  migranten, mensen met migratieachtergronden moeten expliciet bij de tegenbeweging betrokken worden, over gans België
 • Jeroen Taverniers
  heeft gereageerd 2019-08-17 15:02:32 +0200
  De ondergang van links blijft het eenzijdig verdedigen van migratie. De cijfers zijn wat het zijn, de criminaliteit, werkloosheid en nog een heleboel overlast zijn rechtstreeks het gevolg ervan. Migratie is ook een middel om druk op de lonen te zetten en de huurprijzen omhoog te jagen. Sociaal beleid, ja graag, maar er is ook nog persoonlijke verantwoordelijkheid. We zijn te veel een ‘nanny state’ geworden, alles moet de staat oplossen en wijzelf treffen geen schuld. Links kan niet eeuwig blijven verdedigen wat niet te verdedigen is. En is men in werkelijk zo hard rechts? Na de oorlog zou je denken dat vluchtelingen terugkeren maar geen enkele neoliberaal spreekt daarover, blijkbaar blijft elke vluchteling permant in ons land, want je de neoliberaal dient daarmee de belangen van het kapitaal. We hebben morele plichten tegenover mensen in nood maar mogen darvoor wel iets in de plaats vragen.
  De tweede val van links is economisch. Men heeft geen enkel antwoord op de snel veranderde wereld. Het huidig probleem van te veel liquiditeit word opgelost met meer van hetzelfde (neoliberalisme) en kwantitatieve verruiming wat gewoon waanzin is. Het sociaal riedeltje wordt afgezaagd en zijn helemaal onrealiseerbaar binnen het huidig systeem. In plaats altijd kritiek mis ik revolutionaire ideeën.
  En dat is het derde probleem van links. Men slaagt er niet in om internationaal samen te werken en een tegengewicht op tafel te leggen. Men ligt met elkaar in de knoop over elk zijn eigen gelijk. De neoliberalen hebben ook meningverschillen maar ze varen wel dezelfde koers. Links heeft een project nodig zodat het 50% van de stemmen haalt. Er is een reden waarom links verkiezingen blijft verliezen.
 • Florence Pinillos Pozo y Aragón
  heeft gereageerd 2019-08-17 07:19:09 +0200
  Wat ik niet zie in jullie artikel is het waarom dat er zoveel mensen op het VB gestemd hebben. Het zijn niet alleen rechtse en witte mensen die daarop gestemd hebben. Wel mensen die genoeg hebben van de zwaar falende justitie en het abnormaal tolerant zijn voor sommige culturen die mensen terroriseren en hun wil opleggen. En wat uiteraard ook meespeelt is de armoede, algemene verloedering van het straatbeeld, onmenselijke huurprijzen, optrekking pensioenleeftijd enz…. die begonnen zijn met de tsunami van allerlei volkeren waardoor de eigenlijke bevolking snel een link legt met hun problemen. VB kiezers verwijten dat ze fascisten ect.. zijn is een fout , het zijn alleen radeloze, onwetende mensen.
 • Eddy van Thielen
  heeft gereageerd 2019-08-16 22:29:59 +0200
  Voor mensen zoals Werner Wuyts heb ik maar één boodschap… OPZOUTEN!
 • Nicole Heindryckx
  heeft gereageerd 2019-08-16 20:30:24 +0200
  Ik zou graag een kleine respons willen nalaten voor Werner Wuyts. Ik begrijp niet dat je “gedeeltelijk” gestemd hebt voor de PvdA. Dan had je hun programma toch niet volledig gelezen. De PvdA is nooit een aanhanger geweest van het VB, integendeel. Dus lag de fout wel bij jou dat je daar een stem aan “vergooid” hebt. Als ’"eigen volk eerst" een heilig huisje voor jou is, dan is het misschien wel beter dat je je lidmaatschap bij de PvdA gaat opzeggen, en je geen verdere commentaren gaaat geven op hun visie / programmapunten, alhoewel je toegeeft dat deze partij wel goede punten heeft. Waar ga je die dan nog vinden? Niet bij de traditionele partijen, want anders had je je nooit ingelaten met hen, of is mijn redenering totaal waardeloos? Misschien een idee om zelf een partij uit de grond te stampen.. Succes ermee.
 • Werner Wuyts
  heeft gereageerd 2019-08-16 19:11:27 +0200
  Foei PVDA, ik heb eenmaal gedeeltelijk op jullie gestemd maar ik word hier misselijk van en het zal meteen de laatste keer geweest zijn. Dat jullie de Wever een kopje kleiner proberen te maken daar wil ik graag aan meewerken maar van het Vlaams belang daar blijven jullie af, dat is een heilig huis voor mij “eigen volk eerst” en daar is verdomd niks mis mee. Het Vlaams belang zegt al decennia lang waar het hier fout loopt, alleen krijgen ze geen kans er iets aan te doen door ondemocratische partijen zoals jullie. Koop een bril en een hoorapparaat en kijk en luister naar wat onze eigen mensen hier te vertellen hebben. Als wij, onze kinderen, de volgende generaties hier moeten gaan lopen omdat het niet meer leefbaar is in eigen land, waar kunnen zij terecht aan leefbare condities?? Antwoord: nergens. Alleen diegenen die rijk genoeg zijn om zichzelf en hun naasten te onderhouden kunnen wel ergens terecht.
  Jullie hebben goede punten in jullie programma, veel succes daarmee, maar niet meer met mij.
  Vriendelijk groet,
  Werner
 • Dirk Buys
  heeft gereageerd 2019-08-16 18:32:35 +0200
  In 2017 verklaarde premier Michel dat zijn regering met stip een visionaire regering mocht genoemd worden. Merkwaardig aangezien één van de kenmerken van een visionair moet zijn dat hij de armoede ziet aankomen. Een visionair weet ook perfect dat er 2 jaar later een put van 12 miljard zou overblijven. Visionair is in het geval van de regering Michel niets meer dan weten hoeveel geld je aan het einde van de rit zal overhouden.
 • Paul Harding
  heeft gereageerd 2019-08-16 18:01:04 +0200
  Hear! Hear! Er rust een verpletterende verantwoordelijkheid op de schouders van CD&V en O/VLD om het spook van een quasi fascistisch Vlaanderen een halt toe te roepen. Het is te hopen dat vooral de christendemocraten beseffen, dat een beleidspartij – wat ze toch beweren te zijn – meer is dan simpelweg steevast voor de postjes te gaan. Als volkspartij (naar eigen zeggen) heb je de verantwoordelijkheid om de kant van het volk te kiezen, en niet die van elite. Het zou de partij dan ook sieren de Vlaamse onderhandelingstafel onverwijld te verlaten en Jambon zijn eigen boontjes te laten doppen. Na het verlies van om en bij De 300.000 kiezers zit de N-VA zit in de shit, het is niet aan CD&V om ze daaruit te halen. Zeker niet als dat moet helpen om het ongebreidelde neoliberale beleid van de voorbije jaren voort te zetten.
 • Patrick Hoogers
  heeft gereageerd 2019-08-16 17:38:35 +0200
  het is de echte natuur van Bart De Wever, een gevaarlijk extremist. Enig verschil tussen N-VA en V-B is de tonaliteit, de inhoud van hun boodschap is altijd zelfde geweest……….

Volg de PVDA op de voet