Didier Reynders wordt straks dus echt Eurocommissaris voor Justitie …

Foto: CC-BY-4.0: © European Union 2019

Ex-vicepremier Didier Reynders werd deze week verhoord door het Europees Parlement. Blijkbaar is het op Europees vlak geen probleem dat een Eurocommissaris van België een belastingparadijs maakte, altijd de belangen van de rijken en multinationals verdedigt en dat zijn naam in het ene na het andere schandaal opduikt.

Eurocraten vleien, dat kan hij. Zo durfde hij zelfs te zeggen dat “sociale rechtvaardigheid centraal staat in de Europese constructie”. Met alles wat hij op zijn kerfstok heeft, kon hij natuurlijk moeilijk praten over “fiscale rechtvaardigheid”, maar is er niemand die hem op de hoogte heeft gebracht over de besparingen, de groeiende ongelijkheid en armoede?

Toen de fractie van Unitair Links hem vroeg wat hij concreet gaat doen om de multinationals verantwoordelijk te stellen voor hun daden, ontweek hij de vraag: “Ja, ja, ja, dat zal ik doen … Ik ben er zeker van dat ze zelf ook voorzichtig zullen zijn.” Als je aandringt, verdrinkt Reynders in zijn eigen tegenstrijdigheden. Formeel is hij het er mee eens dat multinationals niet “vrijwillig” met mensenrechten inzitten. Concreet neemt hij geen enkel bindend wettelijk initiatief.

We kwamen er ook achter dat er twee Didier Reyndersen bestaan. Er is Dokter Didier de Belg, en Mister Reynders de Europeaan. In België maakte Didier de Belg het mogelijk dat de rijken met financiële transacties hun processen kunnen afkopen, een vorm van officiële klassenjustitie. Reynders de Europeaan durfde zich te profileren als de dappere held van de rechtsstaat in Europa. Lef of ironie ontbreekt hem duidelijk niet. Gevraagd naar het voorstel van Didier de Belg om klokkenluiders (personen die geheime misdaden aan het licht brengen) te straffen en zo de vrijheid van meningsuiting in gevaar te brengen, zei Reynders de Europeaan dat hij klokkenluiders wilde helpen.

Met de PVDA hebben wij ons uiteraard tegen zijn kandidatuur verzet en zullen we blijven strijden tegen deze neoliberale Commissie van het geld, de multinationals en dealtjes.

Marc Botenga, Europees Parlementslid voor de PVDA


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Fernand Wuytack
    heeft gereageerd 2019-10-08 18:35:47 +0200
    Misschien is het mij ontgaan. Maar heeft hij al een antwoord gegeven waar die 330 miljoen verdwenen euro interest naartoe zijn gegaan?

Volg de PVDA op de voet