Drie crisismaatregelen van de PVDA: doe de prijzen dalen en Engie betalen

.

Het aantal mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, stijgt enorm. Steeds meer kleine handelszaken en kmo’s komen in de problemen. En ondertussen strijken energiereuzen waanzinnige overwinsten op. Het is tijd om de druk op te voeren. De prijzen moeten dalen en Engie moet betalen. Het is tijd om los te breken uit het kader van de kapitalistische markt.

1. De prijzen verlagen en blokkeren

Elektriciteit produceren voor zo’n 35 euro per MWh en die verkopen voor 200, 300 euro, of zelfs meer ... Zo wordt Engie-Electrabel slapend rijk terwijl honderdduizenden gezinnen dreigen kopje onder te gaan. Dat is onaanvaardbaar. De overheid kan en moet dringend ingrijpen om de prijzen te verlagen en te blokkeren.

We blokkeren de elektriciteitsprijzen op basis van de reële productiekost1, voeren een prijsplafond in voor gas2 en brengen zo de energieprijzen terug tot het peil van oktober 2021. We zorgen ervoor dat de maandelijkse gas- en elektriciteitsrekening bij gemiddeld verbruik nooit hoger is dan 190 euro voor een gezin en 113 euro voor een alleenstaande. Om de prijzen van brandstof, stookolie en pellets te verlagen en te blokkeren, moeten ook de accijnzen, btw en taksen drastisch omlaag.

2. Engie doen betalen via een taks op de overwinsten: wetsvoorstel-Mertens

Engie zal naar verwachting 9 miljard euro overwinsten boeken. We eisen al ruim een jaar dat de regering die woekerwinsten aanpakt. Een jaar lang heeft de regering de cijfers geminimaliseerd, de zaken vertraagd, de aandacht afgeleid en geen enkele maatregel genomen. Op 20 september diende PVDA-Kamerlid Peter Mertens een waterdicht wetsvoorstel in dat een belasting van 70% op de overwinsten van Engie en andere energieproducenten mogelijk maakt. Er kan morgen over gestemd worden, en die miljarden kunnen worden gebruikt om onze rekeningen te verlagen. Andere landen zoals Italië, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland hebben al soortgelijke maatregelen genomen. Het is een kwestie van politieke wil.

3. De energiesector uit handen van de multinationals halen

Nee, de markt wordt vandaag niet “gek”, zoals premier Alexander De Croo zegt. De kapitalistische markt werkt gewoon zo. Energiemultinationals zien gas en elektriciteit niet als basisbehoeften maar louter als koopwaar om maximale winst te maken.

Sinds 1999 hebben alle traditionele partijen – van liberalen tot groenen en sociaaldemocraten – de liberalisering van de sector verdedigd. We moeten de tegenovergestelde richting uit gaan. Belangrijke sectoren, zoals energie, moeten uit de markt worden gehaald en weer in handen van de gemeenschap komen, zodat ze produceren voor het welzijn van mens en planeet, en niet voor de winst. Dat is de enige fundamentele oplossing voor deze crisis. We moeten de switch doen.

Lees het volledige plan van de PVDA.

Steun het verzet van de boze mutsen

Terwijl voor steeds meer mensen ‘verwarmen’ ook ‘verarmen’ betekent, maakt Engie-Electrabel megawinsten. En de regeringen? Die rollen vechtend over elkaar.

Het is genoeg.


1 We leggen de productiekosten plus marge voor kernenergie en hernieuwbare energie vast op maximaal 50 euro/MWh, de productiekosten van een gascentrale op 70 euro/MWh, wat de gemiddelde productiekosten voor elektriciteit in België op een maximum van 75 euro/MWh brengt.

2 Maximum 70 euro/MWh, de prijs van oktober 2021, vóór de spectaculaire stijgingen van de laatste maanden.