Eindrapport coronacommissie is maat voor niets: PVDA dient 50 alternatieve aanbevelingen in

Foto Belga

De Kamercommissie die het gevoerde coronabeleid in ons land evalueert, stemt vandaag over haar eindrapport. “Wij dienen 50 alternatieve aanbevelingen in, want de tekst die op tafel ligt is een slag in het water”, reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx, die de coronacommissie een jaar lang volgde.

De twee belangrijkste afwezigen zijn volgens de linkse partij de herfederalisering van de gezondheidszorg en de investeringen in een sterk publiek en preventief gezondheidszorgsysteem.

Lees hier de alternatieve aanbevelingen van de PVDA.

Dé belangrijkste les uit de hoorzittingen is ontegensprekelijk dat negen ministers van Gezondheid levens gekost heeft. “Een killing factor”, vatte Erika Vlieghe samen. De infectiologe werd hierin recent bijgestaan door Marc Noppen, directeur van UZ-Brussel, die stelt dat de politieke traagheid in ons land “letterlijk mensenlevens heeft gekost”. Maar als het van de traditionele partijen afhangt, wordt er aan die complexe staatsstructuur absoluut niets veranderd. “Integendeel,” hekelt Sofie Merckx, “ze zetten nog méér volk aan de tafel met een commissaris en crisismanagers.” Marc Noppen schreef recent nog een boek waarin hij de absurditeit van de splitsing van de zorg aanklaagt. “Maar als het van de traditionele partijen afhangt, kan Noppen nog altijd te horen krijgen dat hij Vlaamse ziekenhuispatiënten niet naar een Brussels rusthuis mag brengen. Wij bevelen aan wat voor twee derde van de bevolking een evidentie is: maak van gezondheidszorg weer één federale bevoegdheid. Dat is logisch, efficiënt en goedkoop.”

Sofie Merckx betreurt dat een grondige hervorming van de gezondheidszorg taboe blijkt voor de andere partijen. De experts die de coronacommissie in haar evaluatie bijstonden, leggen de vinger op de wonde: “Ons gezondheidszorgsysteem is niet ontworpen voor het beheer van een crisis van dergelijke omvang, omdat ons systeem volledig gefocust is op het curatieve. Er zijn onvoldoende preventieve structuren in ons land die een dergelijke crisis kunnen opvangen.” Sofie Merckx dient daarom een reeks aanbevelingen in om het over een andere boeg te gooien: “Dat we een sterke preventieve gezondheidszorg nodig hebben, werd door verschillende experts, zoals microbioloog Emmanuel André en epidemioloog Wouter Arrazola De Onate, tijdens de hoorzittingen benadrukt. Wij dienen daarom de aanbeveling in om te investeren in de eerstelijnszorg en die centraal te zetten in het zorglandschap.”

De 10 speerpunten van de PVDA in een notendop:

  • Herfederaliseer de gezondheidszorg.
  • Maak de omslag naar een publiek en preventief gezondheidssysteem.

  • Investeer in een sterke eerstelijnszorg. Om een epidemie in te dijken, is de eerste lijn een cruciale schakel. Vandaag ontbreekt samenwerking en zet de betaling per prestatie aan tot veel curatieve zorg en te weinig preventieve zorgen.

  • Investeer in sterke publieke federale en lokale gezondheidsdiensten. De gezondheidsadministraties moesten onderbemand de crisis te lijf. Het contactonderzoek op het terrein draait vierkant met commerciële callcenters. Om grootschalige preventieprojecten uit te voeren, hebben we slagkrachtige gezondheidsdiensten nodig met lokale preventiewerkers en zorgteams op het terrein.

  • Maak werk van een maximale sociale ondersteuning. De regering voerde een repressief beleid van sancties en boetes, maar daarmee stop je geen virus. Internationale experts zijn het erover eens dat mensen geen inkomensverlies mogen lijnden bij quarantaine.

  • Breek met de rendementslogica in de ziekenhuizen. Al voor de crisis kampten de ziekenhuizen met structurele onderfinanciering. We moeten de wortels van dat zieke systeem aanpakken: van betaling per prestatie naar een gebundelde financiering per patiënt.

  • Investeer in de helden van de zorg. In plaats van opvorderingsmaatregelen op te leggen, moet de regering werk maken van een herwaardering van het gehele zorgpersoneel, met loonsverhogingen en betere werkomstandigheden

  • Betrek de terreinactoren en vakbonden in de beleidsbeslissingen. In de expertengroep GEES zat slechts één iemand uit de sociale sector. Betrek de mensen op het terrein met de kennis en knowhow, zij weten het best wat nodig is.

  • Zorg voor een publieke, behoeftengestuurde gezondheidsstrategie. De maskers, de tests, de vaccins, ... telkens legde de overheid de sleutels ervan in handen van multinationals. We hebben een gezondheidsbeleid nodig op maat van de mensen, niet de centen.

  • We hebben een actieve, interveniërende overheid nodig die gezondheid boven de winst zet. De overheid vertrouwde blindelings op de vrije markt, maar die bleek niet in staat om aan de meest essentiële behoeftes te voldoen. De overheid moet de touwtjes in handen nemen, in functie van de gezondheid van de bevolking.