Elektrificatie bedrijfswagenpark: niet ecologisch en peperduur

Foto Shutterstock

De beslissing van de federale regering om het bedrijfswagenpark te elektrificeren is pure greenwashing. De beslissing zal het fileprobleem nog verergeren en zal paradoxaal genoeg niet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot. De maatregel is niet efficiënt en bovendien peperduur.

“Hiermee houdt de regering enkel het perverse systeem van salariswagens in stand, zonder werk te maken van een duurzame mobiliteitsomslag”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Marco van Hees. De PVDA eist dat het systeem van salariswagens wordt uitgefaseerd, waarbij de werknemers gecompenseerd worden met een bruto loonsverhoging, en dat de regering eindelijk werk maakt van het uitbouwen en vergroenen van het openbaar vervoer.

Vanaf 2026 zullen enkel nog elektrische salariswagens gesubsidieerd worden. Dat besliste de Vivaldi-regering afgelopen nacht. Het huidige systeem van de salariswagens kost de sociale zekerheid en de schatkist naar schatting jaarlijks 3,75 miljard. De beslissing van de regering zal de kostprijs nog aanzienlijk verhogen: voor elektrische auto’s geldt immers een hogere fiscale aftrekbaarheid (100%) en elektrische auto’s zijn momenteel nog steeds duurder. De maatregel is dus peperduur en zal paradoxaal genoeg niet leiden tot een daling van de CO2-uitstoot maar juist leiden tot méér ecologische schade.

“Er is niets ecologisch aan deze maatregel” bevestigt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco van Hees. “Salariswagens worden nóg voordeliger en zullen dus leiden tot nog meer file. De maatregel zal ook de uitstoot van CO2 op Europees niveau niet doen dalen.” Dat komt doordat de Europese Commissie reeds Europese minimumdoelstellingen heeft opgelegd aan autoproducenten. Als er meer elektrische auto’s in België verkocht worden, betekent dat dat ze in de rest van Europa net mínder elektrische auto’s moeten verkopen. Transporteconoom Stef Proost (KU Leuven) legde deze ochtend de vinger op de wonde: “De CO2 die in België minder wordt uitgestoten, zal in andere Europese landen wel uitgestoten worden.”

Een massale en versnelde elektrificatie van het wegvervoer is een valse klimaatoplossing. Door de elektrificatie van het wagenpark zal de nood aan zeldzame metalen voor de productie van batterijen exploderen. En door de versnelde productie van elektrische wagens kan de CO2-uitstoot paradoxaal genoeg zelfs verder stijgen. Het zal ook leiden tot een nieuwe grondstoffenrush en het verhogen van de geopolitieke spanningen. “Het alternatief is meer gebruik maken van collectief transport en het individueel autoverbruik verminderen. Maar door salariswagens nog meer te subsidiëren, gaat het plan van de regering juist de tegenovergestelde richting in”, zegt Marco Van Hees.

“Dat de regering kiest voor de elektrificatie van het wagenpark heeft meer te maken met het in stand houden van het businessmodel van Europese autoconstructeurs dan met een duurzame mobiliteitsomslag”, analyseert Marco van Hees de beslissing van de federale regering. Europese autofabrikanten zullen op korte termijn immers enkel levensvatbaar blijven door massaal auto’s met een “nuluitstoot” te produceren. “Deze beslissing past perfect in de strategie van de Europese Commissie om een grote “groene” markt te creëren voor elektrische auto’s in plaats van werk te maken van kwaliteitsvol en duurzaam openbaar vervoer.”

De PVDA eist dat het systeem van salariswagens op korte termijn wordt uitgefaseerd, op voorwaarde dat werknemers gecompenseerd worden met een verhoging van de brutolonen. “Voor een deel van de werkende bevolking is een salariswagen een significant deel van de verloning. Het systeem van de salariswagens zomaar afschaffen, leidt tot een aanzienlijk en dus onaanvaardbaar loonverlies”, legt Marco van Hees uit. Het is daarnaast ook essentieel dat er bijkomende, massale investeringen gebeuren in het openbaar vervoer, zodat het openbaar vervoer een volwaardig alternatief wordt voor woon-werkverkeer.

Volg de PVDA op de voet