Ereloonsupplementen: PVDA-plan levert 1 miljard euro op voor sociale zekerheid

Foto Solidair, Karina Brys

De PVDA wil de ereloonsupplementen afschaffen en de buitensporige specialistenlonen aan banden leggen. De partij heeft daarvoor een vierstappenplan. De vrijgekomen middelen gaan rechtstreeks naar de verpleegkundige zorg.

Een nieuwe studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) toont aan hoe de ereloonsupplementen die bij een ziekenhuisverblijf aangerekend worden, de pan uit swingen. De patiënt betaalt gemiddeld 1.065 euro aan ereloonsupplementen uit eigen zak. Patiënten zien hun factuur soms oplopen tot 10.000 euro en meer.

De PVDA heeft een plan klaar om paal en perk te stellen aan deze praktijken. Speerpunten zijn de volledige afschaffing van ereloonsupplementen en het uitbetalen van een vast inkomen aan specialisten. De studiedienst van de PVDA berekende dat dit het Riziv 1 miljard aan besparingen oplevert.

“Dat geld investeren we rechtstreeks in de zorg”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Prioriteit in ons plan zijn de verpleegkundigen die vandaag bezwijken onder de werkdruk. In België moet een verpleegkundige 11 ziekenhuisbedden managen, in Europa is dat gemiddeld 8,3. Met de vrijgekomen middelen werken we deze achterstand weg.”

“Om zelf niet te verdrinken, duwen de ziekenhuizen hun patiënten gewoon kopje onder”, legt Peter Mertens de vinger op de wonde. “We kaarten het probleem van de structurele onderfinanciering van de ziekenhuizen al jaren aan. Een op de drie ziekenhuizen zit in het rood. De steeds hogere ereloonsupplementen dienen om deze tekorten op te vangen. En de patiënt? Die betaalt zich blauw.”

Net als de ziekenfondsen waarschuwt ook Peter Mertens voor een sluipende privatisering van de gezondheidszorg: “Om de factuur te kunnen betalen, gaan patiënten hun toevlucht zoeken tot private hospitalisatieverzekeringen. Maar ook daar worden de premies steeds duurder. We stevenen zo steeds meer af op een geneeskunde met twee snelheden”, besluit de PVDA-voorzitter.

Het vierstappenplan van de PVDA voor betaalbare en kwaliteitsvolle zorg

1. We schaffen de ereloonsupplementen volledig af. Alle artsen volgen de afgesproken tarieven. Dit betekent een onmiddellijke besparing voor de patiënt (563 miljoen aan ereloonsupplementen in 2017) en maakt ook dure hospitalisatieverzekeringen zo goed als overbodig.

2. We maken een einde aan buitensporige specialistenlonen. Sommige specialisten zoals nierspecialisten, radiologen en klinisch biologen verdienen meer dan 450.000 euro bruto (na afdrachten aan het ziekenhuis). Dat is onhoudbaar. Wij betalen alle specialisten een fatsoenlijk vast inkomen, zoals nu al gebeurt in de universitaire ziekenhuizen. Met volwaardige sociale zekerheid en pensioenopbouw. Zelfs met een nog steeds zeer gul bruto jaarloon van 180.000 euro levert dit de overheid een besparing van 700 miljoen euro op.

3. We maken een einde aan de “prestatitis”. Vandaag worden artsen per prestatie betaald, wat overconsumptie sterk stimuleert. We zien dit duidelijk in de knieoperaties, maagonderzoeken of CT-scans. Door de arts een vast salaris te betalen valt de financiële stimulans voor prestatitis weg. De artsen kunnen zich weer volledig concentreren op waar ze goed in zijn: de zorg voor de patiënt. Gezondheidseconoom Lieven Annemans (Universiteit Gent) berekende dat deze hervorming de overheid een besparing van 375 miljoen euro oplevert.

4. De 1 miljard euro die de overheid bespaart, investeren we rechtstreeks in de zorg. Prioriteit moet gaan naar de verpleegkundigen. Vier op de tien geven aan dat ze, als ze het konden overdoen, voor een ander beroep zouden kiezen. Met reden: ze bezwijken onder de werkdruk. Werklast en onderbezetting zijn op veel diensten een ernstig probleem. In België zijn er 11 bedden per verpleegkundige, in de rest van Europa is dat gemiddeld slechts 8,3. Wij investeren de vrijgekomen middelen om deze achterstand weg te werken en het verplegend personeel weer de ruimte geven om hun patiënten de zorg te geven die ze verdienen.