Erkenning Covid-19 als beroepsziekte: Commissie sociale zaken vraagt advies van Federaal agentschap voor beroepsrisico's

*

Steven De Vuyst, PVDA-volksvertegenwoordiger in de Kamer, verheugt zich over het constructief debat dat deze voormiddag plaatsvond in de Commissie sociale zaken rond het wetsvoorstel van de linkse partij om corona als beroepsziekte te erkennen. “Verschillende partijen formuleerden constructieve opmerkingen bij ons voorstel. We beslisten nu samen om het advies in te winnen van Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s dat instaat voor de erkenning van beroepsziekten. Dat advies wordt tegen volgende week verwacht en moet helpen om de draagwijdte en de erkenningscriteria goed af te stemmen. Op basis daarvan gaan we dan samen aan de slag en hopen we snel te kunnen landen met een breed gedragen tekst”, klinkt het bij De Vuyst.

De vakbonden riepen al eerder op tot deze erkenning als beroepsziekte en het ABVV lanceerde ook een online petitie. Vanochtend kon het wetsvoorstel van de PVDA op heel wat bijval rekenen in de Kamer. “Verschillende partijen zijn het erover eens dat er maatregelen genomen moeten worden om de werknemers maximaal te beschermen. Het is niet meer dan normaal dat als werknemers op het werk een besmetting oplopen, dit ook als beroepsziekte erkend wordt. Het risico neemt trouwens alleen maar toe nu de regering de verplichte "social distance" van 1,5 meter heeft afgeschaft”, stelt De Vuyst.

Vandaag wordt een besmetting met het coronavirus al erkend als beroepsziekte voor personeel uit de gezondheidszorg. De PVDA wil dit nu uitbreiden naar álle sectoren waar men tijdens de epidemie moet blijven werken en daarbij fysiek contact heeft met collega’s of derden. “Dat geeft recht op terugbetaling van 100% van de medische en hospitalisatiekosten. Nu moeten zieke werknemers zélf voor de kosten opdraaien die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering. En dat kan hoog oplopen. De erkenning als beroepsziekte heeft ook tot gevolg dat werknemers recht hebben op een uitkering van 90% van het laatst verdiende loon. Ook dat betekent een flinke slok op de borrel: in de gewone ziekteverzekering valt men na een maand al terug op 65% van het loon. Bij samenwonenden is dat zelfs maar 40%”, besluit De Vuyst.