Establishmentpartijen en Vlaams Belang saboteren PVDA-voorstel voor parlementaire onderzoekscommissie

In het parlement verlieten de volksvertegenwoordigers van de N-VA, het Vlaams Belang, MR, Open VLD en CD&V de zaal, om niet te hoeven stemmen over ons voorstel.

Vanmorgen discussieerde de Commissie gezondheid van de Kamer over het voorstel van de PVDA om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten die de aanpak van de coronacrisis moet evalueren. “Op het moment dat wij ons voorstel tot stemming voorleggen, verlaten de volksvertegenwoordigers van de N-VA, het Vlaams Belang, MR, Open VLD en CD&V de zaal, om niet meer terug te komen. Omdat het minimum aantal leden niet langer bereikt werd, kon de stemming niet doorgaan. Een onaanvaardbaar manoeuvre om ons voorstel te saboteren”, stelt Sofie Merckx, volksvertegenwoordigster voor de PVDA.

“Er heerste duidelijk veel ongemak bij alle partijen vanmorgen, tijdens de bespreking van ons voorstel”, stelt Sofie Merckx. Ze reageert verbaasd op het feit dat ook PS, sp.a en Ecolo-Groen haar voorstel niet steunden. “We stellen vast dat er steeds meer stemmen opgaan om zich tot een speciale commissie te beperken en geen parlementaire onderzoekscommissie op te richten. De omvang van de sinds de tweede wereldoorlog ongeziene crisis pleit echter voor dit laatste. Om volledige klaarheid te scheppen over de beslissingen die de laatste weken en maanden genomen zijn en de eventuele fouten die hierbij gemaakt werden, moeten we de nodige interne documenten en verslagen kunnen opvragen. We moeten ook over de mogelijkheid beschikken om bepaalde sleutelgetuigen op te roepen en onder ede te horen. Die zaken kunnen alleen via een parlementaire onderzoekscommissie, die dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter heeft. Een ‘bijzondere commissie’, zoals sommige partijen nu voorstellen, heeft die bevoegdheden niet”, aldus Sofie Merckx. “Onze Franse buren hebben dat ook weerhouden: daar heeft een parlementaire onderzoekscommissie haar werkzaamheden vorige week al aangevat”.

De PVDA betreurt het ondemocratisch manoeuvre van de betrokken partijen ten zeerste. “Het is hun volste recht om niet akkoord te gaan met ons voorstel en een andere kijk op de zaak te hebben. Maar de truken van de foor bovenhalen om de stemming te allen prijze te willen saboteren, dat is gewoon onaanvaardbaar”, besluit Sofie Merckx. “Ons voorstel staat volgende week dinsdag opnieuw geagendeerd in de Commissie Gezondheid. We eisen dat de commissie op dat moment over ons voorstel stemt”.