Europees Parlement wil dat Commissie onderhandelt over opschorting patenten

Marc Botenga (links) op een actie voor het Europees Parlement.

Een meerderheid van het Europees Parlement steunde zonet een resolutie die de Europese Commissie oproept constructief onderhandelingen te steunen voor de opschorting van patenten. Voor Marc Botenga, die voor de PVDA in het Europees Parlement zetelt, is dit het resultaat van meer dan een jaar campagne en deel uitmaakt van The Left (de fractie van Verenigd Links, GUE-NGL)

Volgens Marc Botenga is de stemming een stap in de goede richting. “Deze stemming toont aan dat de zaken bewegen”, aldus Botenga. “Dit is een belangrijke overwinning voor de acties die van onderuit druk zetten. De Europese Commissie hoort hier rekening mee te houden.” De resolutie werd goedgekeurd met 355 stemmen voor, 263 tegen en 71 onthoudingen.

De resolutie verwijst naar eerdere voorbeelden, zoals het poliovaccin dat patentloos op de markt kwam. “De tekst,” zo benadrukt Botenga, “wijst erop dat het door India en Zuid-Afrika bij de Wereldhandelsorganisatie ingediende initiatief ter opschorting van de vaccinpatenten een belangrijke maatregel is voor een eerlijke wereldwijde toegang tot het vaccin.” De PVDA wil dat België en de Europese Unie ophouden met de opheffing van patenten te blokkeren bij de Wereldhandelsorganisatie.

Voor de PVDA is dit een resultaat van meer dan een jaar campagne. “Een jaar geleden waren wij de enigen die een opheffing van de patenten opeisten. Dankzij onze campagne en de druk van de bevolking staat deze kwestie nu centraal in het debat. De Europese Commissie blijft echter nog altijd doof ten aanzien van de behoeften van de wereldgezondheid. Wij moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat er zich opnieuw situaties voordoen zoals die in Brazilië of India. Door de opheffing van de patenten zal het vaccin sneller over de hele wereld beschikbaar zijn. De gezondheid van mensen moet voorgaan op de winst van Big Pharma.”

De PVDA benadrukt ook dat de opheffing van patenten gepaard moet gaan met een echte overdracht van technologie en knowhow, zodat vele bedrijven de vaccins kunnen produceren. De Wereldgezondheidsorganisatie biedt twee platforms om dit te doen. “Op dit moment neemt de farmaceutische industrie op vrijwillige basis aan deze programma's deel. Het resultaat? Het blijven lege hulzen”, betreurt Botenga.

“Europarlementariërs van verschillende Belgische partijen steunden de resolutie”, voegt Marc Botenga eraan toe. “Wij hopen dat zij nu consequent zullen zijn en onze voorstellen in het federale parlement zullen steunen om België uitdrukkelijk de opheffing van patenten te laten ondersteunen.”

De partij zet zich, samen met meer dan 200 organisaties, ook volop in voor een Europees burgerinitiatief, dat door burgers, ngo’s en vakbonden uit vele landen werd opgestart om de Europese Commissie tot actie te dwingen.