Overwinning voor de witte woede ! 67 miljoen aan middelen voor verpleegkundigen vrijgemaakt op voorstel van PVDA

Foto Solidair.

De Kamer keurde vanavond het PVDA-amendement op de begroting goed waarmee middelen vrijgemaakt worden voor de aanwerving van bijkomende verpleegkundigen. “Met deze middelen bieden we de verpleegkundigen die kreunen onder de werkdruk een beetje zuurstof”, reageert PVDA-fractievoorzitter Raoul Hedebouw tevreden. “Een belangrijke overwinning voor het zorgpersoneel dat al maanden actie voert”.

Al maanden vraagt de witte woede aandacht voor de zware werkomstandigheden in de zorgsector, en ook vandaag werd in het hele land actie gevoerd. “De eisen van de witte woede zijn meer dan terecht. Het prangend personeelstekort in de sector weegt zwaar door: onhoudbare werkdruk, uurroosters die voortdurend veranderen, overuren en tijdelijke contracten die de norm zijn, …”, stelt Raoul Hedebouw de evolutie binnen de zorgsector aan de kaak. “Het zorgpersoneel wordt als citroenen uitgeperst en dat heeft natuurlijk ook nefaste gevolgen op de zorgkwaliteit: er is geen tijd voor verzorging of uitleg, alles moet snel, snel gaan.”

Om een concreet antwoord te bieden aan de verzuchtingen van de verpleegkundigen, diende de PVDA een amendement in op de begroting die vandaag in de Kamer voorlag. “In het kader van de voorlopige twaalfden voor de maanden november en december, stelden wij voor om op onmiddellijke basis een bedrag van 67 miljoen euro vrij te maken, bedoeld voor de aanwerving van bijkomend personeel. Er is nood aan structurele maatregelen, maar met dit noodfonds bieden we alvast een beetje zuurstof aan de verpleegkundigen die onder de werkdruk ten onder dreigen te gaan”, aldus Raoul Hedebouw. Met deze goedkeuring, wordt de begroting nu terug naar de commissie Financiën gestuurd.