Extreemrechts terrorisme: PVDA vraagt onderzoek en hoorzittingen van legertop

(Foto Belga)

Momenteel woedt een klopjacht op Jürgen Conings, een extreemrechtse militair die ermee gedreigd zou hebben Marc Van Ranst en anderen te vermoorden. De gevaarlijke en zwaarbewapende man staat zeer dicht bij Tomas Boutens, een ex-militair die in 2014 werd veroordeeld als leider van een neonazigroep. De PVDA eist dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en krachtig reageert op deze dreiging.

“Wij hebben herhaaldelijk de dreiging van extreemrechts in ons land aan de kaak gesteld”, zegt Steven De Vuyst, volksvertegenwoordiger van de linkse partij. “Afgelopen maart onthulde de pers dat ongeveer 30 militairen wegens hun banden met extreemrechtse groeperingen nauwlettend in de gaten werden gehouden door de inlichtingendiensten. Wat zeiden deze diensten? Dat alles in orde was, dat de dreiging minimaal was, dat het geen neonazi’s waren ... Wanneer extreemrechtse individuen in Oost-Europese landen gaan trainen in oorlogsvoering, minimaliseert en relativeert de minister van Binnenlandse Zaken zelf het risico. Vandaag zien we het resultaat van een lang laks beleid op dit gebied.”

Volgens de PVDA-volksvertegenwoordiger gaat dit niet slechts over één individu. “Het zou te gemakkelijk zijn om één persoon op te sporen en te arresteren en vervolgens je handen in onschuld te wassen, alsof er geen structurele problemen zijn”, zegt Steven De Vuyst. “Wij vragen om duidelijkheid over alle verantwoordelijkheden. De militaire hiërarchie en de inlichtingendiensten die de dreiging minimaliseerden moeten worden gehoord. Wij moeten begrijpen hoe het mogelijk is dat een soldaat wiens extremistische sympathieën bij iedereen bekend waren op zijn post kon blijven en zelfs zware wapens kon bemachtigen om zijn daad uit te voeren. Voor dergelijke elementen mag er geen plaats zijn in onze strijdkrachten.”

De PVDA zal de minister van Defensie hierover vandaag tijdens de plenaire vergadering aan de tand voelen.