Frank Vandenbroucke wil terugkeercoaches voor langdurig zieken. “Hoogstens doekje voor het bloeden, pak de oorzaken aan”, zegt PVDA

.

Minister Frank Vandenbroucke wil met 60 back-to-work-coaches het recordaantal langdurig zieken aanpakken. PVDA ziet geen heil in dit plan en vraagt maatregelen voor werkbaar werk, in het bijzonder op het einde van de loopbaan. Federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA Gaby Colebunders: “De maatregel gaat bovendien niet echt over re-integratie bij de eigen werkgever, eerder over een nieuwe tewerkstelling. Zonder garanties op aangepast werk of goede verloning.”

“Voor ons is dit hoogstens een doekje voor het bloeden”, reageert Gaby Colebunders kritisch. “We spreken over één coach per 8300 zieken. Ze zullen ongetwijfeld goed werk leveren maar er is veel meer nodig. Door het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en de strengere regels voor vervroegd pensioen en brugpensioen zijn heel wat moe en ziek gewerkte werknemers hun laatste reddingsboei kwijt. Veel mensen moeten te hard, te flexibel en te lang werken. Vivaldi is niet van plan om hier verandering in te brengen, wel integendeel. Wat vooral ontbreekt in de plannen van de minister zijn maatregelen die de oorzaken aanpakken.”

Colebunders vindt ook dat de regering de verantwoordelijkheid van de werkgevers niet benoemt. “Vaak is alles wat telt voor een baas ‘kassa kassa’ en resultaten. Werknemers worden daar ziek van, zeker als ze jonge kinderen hebben of de vijftig gepasseerd zijn. Werkgevers willen vaak ook niet de nodige aanpassingen voorzien. De wet verplicht dat maar er is geen uitvoeringsbesluit om dat te handhaven. Ik krijg de indruk dat minister Vandenbroucke de aandacht verlegt van re-integratie bij de eigen werkgever naar hertewerkstelling eender waar. Er is geen garantie dat die job bij een nieuwe werkgever gezonder is of voldoende goed verloond. Mensen hebben gezonde, werkbare jobs nodig. We moeten structureel de eindeloopbaan leefbaar maken.”

Volgens de PVDA is ondertussen duidelijk dat het re-integratiebeleid van de regering-Michel stevig gefaald heeft. Ze wijst op een onderzoek van de universiteiten KUL en ULB, in opdracht van de federale ziekteverzekering (Riziv).Uit die studie blijkt dat er van een groot terugkeereffect geen sprake is. Slechts 13% van de mensen keerden terug naar hun oude job. Waar het beleid wel scoort, is in het fenomenale aantal ontslagen wegens medische overmacht. 56% van alle re-integratietrajecten liepen daar op uit. De vakbonden noemden de re-integratietrajecten dan ook al eerder een ontslagmachine op maat van het grootbedrijf. Volgens de PVDA behoudt ook hier de huidige regering te veel het beleid van de vorige coalitie.

Wat stelt de PVDA voor:

1. Een einde aan het gebruik van de wetgeving rond langdurig zieken als ontslagmachine. Werkgevers moeten verplicht worden om aangepast werk te voorzien, zoals de wet het voorschrijft.

2. Een haalbaar en gezond loopbaaneinde. Dat kan door het 65-60-55 pensioenplan van de vakbonden in te voeren.

    • 65 jaar als pensioenleeftijd, want op 67 is elk beroep te zwaar;

    • op 60 jaar de mogelijkheid tot vervroegd pensioen;

    • vanaf 58 jaar de mogelijkheid tot vervroegd pensioen voor zware beroepen;

    • op 55 jaar de mogelijkheid tot een landingsbaan (tijdskrediet eindeloopbaan).