Gaby Colebunders (PVDA) vraagt minister De Crem cijfers over kanker bij brandweerlieden 

Foto brandweer_wervik / Flickr

De PVDA wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken cijfers vrijgeeft over het aantal gevallen van kanker bij (ex-)brandweerlieden. Daarmee wil de partij het risico beter in kaart brengen. Volgens PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders moet brandweerpersoneel gemakkelijker een erkenning krijgen voor kankers bij het fonds voor beroepsziekten. Zij worden immers vaak blootgesteld aan giftige stoffen.

Volgens PVDA-parlementslid Gaby Colebunders moet kanker bij brandweerlieden beter opgevolgd worden en in kaart worden gebracht. “Op een meeting van de PVDA vertelde een brandweerman me hoe een collega van hem enkele maanden na zijn pensioen al te maken kreeg met zeer agressieve kanker,” vertelt Colebunders. “Veel brandweermannen zetten zich een leven lang in voor onze veiligheid om dan, soms, kort na hun pensioen geveld te worden door kanker. Belgische brandweerlieden blijken zeven jaar minder lang te leven dan de gemiddelde Belg. Onderzoek wijst uit dat ze veelvuldig blootgesteld worden aan giftige stoffen. Voor de getroffen werknemers is het belangrijk om na te gaan of er sprake is van een beroepsziekte. Momenteel moet men individueel dat verband aantonen, wat niet altijd simpel is. Daarom willen we met cijfers het risico beter in kaart brengen. Als we weten welke kankers vaker voorkomen bij brandweerlieden, dan kunnen we die laten erkennen als beroepsziekte.”

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is er meer aandacht voor het risico op kanker waar brandweermannen aan bloot staan. Enorm veel hulpverleners werden de jaren nadien namelijk geconfronteerd met kanker. De Belgische vakbonden pleitten daarom al enkele jaren voor betere beschermkleding, maar ook voor betere reinigingsprocedures. “Het grootste risico bevindt zich bij besmette pakken die na een interventie in de kazerne of in de wagens blijven hangen,” meent Colebunders, die vandaag minister De Crem ondervroeg over de situatie. “De campagne van de vakbonden hebben het probleem onder de aandacht gebracht, maar er is nog veel werk aan de winkel. Er is bijvoorbeeld een nieuwe reinigingsmethode met CO2 die 98% van de gevaarlijke stoffen zou verwijderen. Het gebruik van nitril handschoenen kan vermijden dat stoffen via de huid worden opgenomen. Maar zelfs de minister weet niet in hoeverre die methoden vandaag worden toegepast. Ik heb in de commissie laten weten dat de besparingspolitiek van de federale regering alvast een belangrijke rem is op betere bescherming van onze brandweerlieden.”