Gemiddeld 22% minder personeel in commerciële woonzorgcentra

Lise Vandecasteele is volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het Vlaams parlement en dokter bij Geneeskunde voor het Volk.

In commerciële woonzorgcentra werkt 22% minder zorgpersoneel per bewoner dan in een openbaar woonzorgcentrum. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag die Lise Vandecasteele, volksvertegenwoordiger voor PVDA, stelde aan minister van Welzijn Wouter Beke. “Minder personeel betekent minder kosten en meer winst voor de uitbaters. Terwijl er net meer personeel nodig is om de werkdruk voor het personeel te verlagen en de zorg voor de bewoners te optimaliseren”, reageert Vandecasteele. De PVDA roept de commercialisering van de ouderenzorg een halt toe. De linkse partij ijvert voor het optrekken van de personeelsnormen zodat er in alle woonzorgcentra genoeg personeel aanwezig is.

Uit cijfers die de PVDA opvroeg bij minister van welzijn Wouter Beke blijkt dat de personeelsbezetting in commerciële woonzorgcentra anno 2020 nog steeds gevoelig lager uitvalt. “In een woonzorgcentrum met 100 bewoners, werken er in een commercieel woonzorgcentrum gemiddeld 33.6 zorgpersoneelsleden. In een vzw 39 personeelsleden en in een openbaar woonzorgcentrum zijn dat er gemiddeld 43.4. Dat betekent dat er in een openbaar woonzorgcentrum met 100 bewoners maar liefst 10 personeelsleden meer werken. Dat zijn geen kleine verschillen meer”, zegt Vandecasteele.

“De commercialisering van de woonzorgcentra blijkt een lucratieve business waar heel veel belangen en geld mee gemoeid zijn. Er wordt heel wat winst gemaakt en dat blijkt ten koste te gaan van de personeelsinzet”, reageert Vandecasteele scherp. “Eén van de grootste commerciële uitbaters van woonzorgcentra in ons land is Armonea. Dat werd opgericht in 2008 met een kapitaal van 30 miljoen euro en tien jaar later, in 2018, verkocht voor 550 miljoen euro aan de Franse groep Colisée, die het ondertussen opnieuw doorverkocht aan de rijke Zwitserse Wallenberg-familie. Die honderden miljoenen euro’s winst hadden in personeel geïnvesteerd kunnen worden, maar vloeiden naar de zakken van aandeelhouders.”

De PVDA vraagt een halt toe te roepen aan de commercialisering van de woonzorgcentra. “Bijna één op drie woonzorgcentra in Vlaanderen is van commerciële aard, en dat aandeel groeit heel snel. Meer dan drie vierde van de nieuwe plaatsen in woonzorgcentra zijn van commerciële aard”, gaat Vandecasteele verder. “Dat moet ophouden. Er werkt immers niet enkel minder personeel, het is ook gemiddeld 13% duurder voor bewoners. In de ouderenzorg moet de nadruk liggen op kwaliteitsvolle zorg voor een betaalbare prijs, niet op winst maken.”

“Daarnaast vragen wij, net als organisaties zoals de vakbonden en Zorgnet-Icuro, om de personeelsnorm op te trekken tot 0.9 voltijdse personeelsleden per bewoner. De huidige personeelsnorm is totaal niet meer gepast voor de zorgnoden die de bewoners vandaag hebben. Meer personeel verlaagt de werkdruk voor het personeel en maakt de zorg voor de bewoners kwaliteitsvoller. Tijdens corona is pijnlijk blootgelegd dat de woonzorgcentra dringend nood aan versterking hebben. Er was al een personeelstekort voor corona en nu is de situatie nog erger”, besluit Vandecasteele.

Zie hier de tabel met de personeelsbezettingen uit de schriftelijke vraag van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke (vraag nr. 155 van 23 november 2020).

Volg de PVDA op de voet